Riešenie problémov s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One

Ak máte otázky alebo sa pri používaní adaptéra stereofónnych slúchadiel vyskytol problém, pozrite si nasledujúce témy.

Na tejto stránke

Adaptér stereofónnych slúchadiel nefunguje

Ak adaptér stereofónnych slúchadiel nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce možnosti:

  • Aktualizovali ste softvér ovládača, aby podporoval adaptér stereofónnych slúchadiel?
  • Skontrolujte, či sú v ovládači nové batérie. Ak sú batérie slabé, niektoré funkcie ovládača, napríklad zvuk a vibrácie, sa vypnú, aby sa predĺžila výdrž batérií.
  • Skontrolujte, či je adaptér slúchadiel správne zapojený do ovládača a 3,5-milimetrový kábel stereofónnych slúchadiel je správne zapojený do adaptéra slúchadiel. Správnosť zapojenia overíte, keď sa po stlačení tlačidla stlmenia rozsvieti dióda LED. Ak sa kontrolka stlmenia rozsvieti, no slúchadlá nefungujú aj napriek tomu, že ste aktualizovali ovládač, pozrite si príručku alebo sa obráťte na výrobcu.
  • Ak je to možné, adaptér stereofónnych slúchadiel vyskúšajte s iným ovládačom. Ak adaptér funguje s druhým ovládačom, skúste znova aktualizovať prvý ovládač. Ak sa tým problém nevyrieši, ovládač treba vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať v servisnom stredisku Xbox online.

Po vložení adaptéra stereofónnych slúchadiel sa ovládač nepripojí

Ak ovládač pre Xbox One nefunguje alebo sa po pripojení adaptéra stereofónnych slúchadiel odpája, odpojte adaptér a potom aktualizujte ovládač bez adaptéra. Po aktualizácii do ovládača znova vložte adaptér stereofónnych slúchadiel. Ak zobrazí výzva na inštaláciu ďalšej aktualizácie adaptéra, nainštalujte aj túto aktualizáciu.

Poznámka Táto oprava bola zahrnutá v aktualizácii systému konzoly Xbox One v júni 2014. Ak ste sa predtým neúspešne pokúšali aktualizovať ovládač, skúste to znova.

Ak sa ovládač naďalej odpája aj po aktualizácii, budete ho musieť vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať v servisnom stredisku Xbox online.

Príliš veľa zvuku hry alebo zvuku rozhovoru

Ak sú k adaptéru pripojené konektory zvuku hry a zvuku rozhovoru, pomocou tlačidla Game balance (Úroveň v hre) alebo Chat balance (Úroveň počas rozhovoru) získajte viac z požadovaného typu zvuku.

Tlačidlá adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
Tlačidlá adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
  1. Úroveň v hre
  2. Úroveň počas rozhovoru
  3. Zvýšenie hlasitosti
  4. Zníženie hlasitosti
  5. Stlmenie

Môže sa zvuk rozhovoru prenášať cez senzor Kinect aj cez slúchadlá?

Nie. Keď konzola Xbox zistí slúchadlá, predpokladá, že má byť zvuk súkromný, a automaticky vypne zvuk rozhovoru cez senzor Kinect.

Zvuk počuť aj z televízora

Adaptér stereofónnych slúchadiel nedokáže zistiť, či používate slúchadlá len na rozhovor alebo na prenos všetkých zvukov. Preto po použití adaptéra konzola Xbox zvuk televízora automaticky nestlmí. Úroveň hlasitosti televízora musíte nastaviť manuálne.

Adaptér stereofónnych slúchadiel je pokazený

Ak je adaptér stereofónnych slúchadiel pre Xbox One pokazený, objednajte si náhradný adaptér zo servisného strediska Xbox online.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One, alebo iným problémom?