Riešenie problémov s komunikačnou klávesnicou konzoly Xbox One

Ak sa vyskytuje problém s komunikačnou klávesnicou Xbox One, vyskúšajte nasledujúce riešenia na jeho opravu.

Komunikačná klávesnica pre Xbox One sa nedá zasunúť do ovládača

Komunikačná klávesnica a ovládač sú navrhnuté tak, aby spolu po pripojení pevne držali. Na pripojenie zariadení postupujte takto:

 1. Zarovnajte USB konektor komunikačnej klávesnice s portom pre príslušenstvo.
 2. Zatlačte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 3. Ak sa nedá zasunúť, skúste ju mierne nakloniť dopredu a dozadu, kým sa nezasunie na miesto.

Komunikačná klávesnica nefunguje

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je ovládač zapnutý

Skontrolujte, či je ovládač zapnutý a či funguje správne. Pomocné informácie o ovládači nájdete v časti Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne.

Riešenie č. 2: Odpojte a znova pripojte komunikačnú klávesnicu k ovládaču

 1. Odpojte komunikačnú klávesnicu od ovládača.
 2. Znova pripojte komunikačnú klávesnicu, pričom ju až na doraz zatlačte do ovládača, aby ste zaistili dobré pripojenie. Klávesnica je pripojená, ak zelený indikátor LED raz zabliká.

Riešenie č. 3: Aktualizujte ovládač

 1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 2. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorí sa sprievodca.
 3. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect & zariadenia > Zariadenia a príslušenstvo > Ďalšie možnosti.
 4. Vyberte možnosť aktualizácie, potom postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

Riešenie č. 4: Aktualizujte konzolu

Vyžaduje sa aktualizácia konzoly z novembra 2015 (alebo novšia aktualizácia). Ďalšie informácie nájdete v časti Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.

Riešenie č. 5: Reštartujte konzolu

Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, vyberte položky Systém > Nastavenia > Napájanie a spustenie > Vypnúť alebo reštartovať, potom vyberte položku Reštartovať teraz a konzola Xbox One sa reštartuje.

Komunikačná klávesnica nevydáva žiadny zvuk alebo vydáva slabý zvuk

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je ovládač zapnutý

Pomocné informácie o ovládači nájdete v časti Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne.

Riešenie č. 2: Odpojte a znova pripojte slúchadlá a komunikačnú klávesnicu

 1. Odpojte slúchadlá od komunikačnej klávesnice.
 2. Odpojte komunikačnú klávesnicu od ovládača.
 3. Znova pripojte komunikačnú klávesnicu k ovládaču. Klávesnica je pripojená, ak zelený indikátor LED raz zabliká.
 4. Znova pripojte slúchadlá ku komunikačnej klávesnici.

Ak znova pripojíte slúchadlá ku komunikačnej klávesnici a zvuk stále nefunguje, prečítajte si článok Pripojenie kompatibilných slúchadiel ku konzole Xbox One a presvedčte sa, či sú vaše slúchadlá kompatibilné.

Riešenie č. 3: Aktualizujte ovládač

 1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 2. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorí sa sprievodca.
 3. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect & zariadenia > Zariadenia a príslušenstvo > Ďalšie možnosti.
 4. Vyberte možnosť aktualizácie, potom postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

Riešenie č. 4: Aktualizujte konzolu

Vyžaduje sa aktualizácia konzoly z novembra 2015 (alebo novšia aktualizácia). Ďalšie informácie nájdete v časti Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.

Riešenie č. 5: Reštartujte konzolu

Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, vyberte položky Systém > Nastavenia > Napájanie a spustenie > Vypnúť alebo reštartovať, potom vyberte položku Reštartovať teraz a konzola Xbox One sa reštartuje.

Zvuk funguje, ale klávesnica nefunguje

Riešenie č. 1: Odpojte a znova pripojte komunikačnú klávesnicu k ovládaču

 1. Odpojte komunikačnú klávesnicu od ovládača.
 2. Znova pripojte komunikačnú klávesnicu, pričom ju až na doraz zatlačte do ovládača, aby ste zaistili dobré pripojenie. Klávesnica je pripojená, ak zelený indikátor LED raz zabliká.

Riešenie č. 2: Vyskúšajte inú hru

Skúste použiť komunikačnú klávesnicu s inou hrou alebo aplikáciou pre Xbox One a zistite tak, či klávesnica funguje správne.

Poznámka: Komunikačná klávesnica nefunguje so spätne kompatibilnými hrami pre Xbox One.

Po stlačení klávesnice sa zobrazia nesprávne znaky

Riešenie č. 1: Skontrolujte nastavenia jazyka

Skontrolujte, či sa jazyk konzoly zhoduje s jazykom komunikačnej klávesnice a či sa nachádzate v podporovanej krajine (pozrite časť Podporované krajiny). Sériové číslo komunikačnej klávesnice sa končí na písmeno B, E, F, G alebo S, ktoré označuje podporovaný jazyk: B – British English (britská angličtina), E – US English (americká angličtina), F – French (francúzština), G – German (nemčina) alebo S – Spanish (španielčina).

Svoje nastavenia môžete skontrolovať podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém.
 3. Výberom položky Jazyk a umiestnenie potvrďte alebo aktualizujte svoje umiestnenie a jazyk, aby sa zhodovali s komunikačnou klávesnicou.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či nie ste v režime klávesov so špeciálnymi znakmi

Môže sa stať, že prechádzate do režimu klávesov so špeciálnymi znakmi, ak stláčate niektorý z klávesov ^, ~, ¨, `, alebo,a potom písmeno a, e, i, o, u alebo y. Informácie o tejto funkcii nájdete v časti Režim klávesov so špeciálnymi znakmi.

Riešenie č. 3: Skontrolujte režim komunikačnej klávesnice

Skontrolujte, či sa nenachádzate ani neprechádzate do niektorého zo špeciálnych režimov popísaných vyššie na tejto stránke (napríklad oranžový režim). Ak svieti oranžový alebo zelený kláves alebo kláves Caps, používate príslušný režim. Daný režim ukončíte stlačením toho rozsvieteného klávesu.

Riešenie č. 4: Aktualizujte ovládač

 1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 2. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorí sa sprievodca.
 3. Vyberte položky > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Zariadenia a príslušenstvo > Ďalšie možnosti.
 4. Vyberte možnosť aktualizácie, potom postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

Komunikačná klávesnica naďalej nefunguje správne

Ak žiadne z riešení na tejto stránke neodstránilo daný problém, prejdite do položky Oprava zariadenia a požiadajte o výmenu zariadenia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s komunikačnou klávesnicou konzoly Xbox One, alebo iným problémom?