Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One

Pozrite si video alebo nižšie uvedené témy a zistite, ako môžete vyriešiť problém s ovládačom.

Video: Riešenie problémov s odpájaním ovládača pre Xbox One

Pozrite si video Riešenie problémov s odpájaním ovládača pre Xbox One. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Ak sa nemôžete pripojiť alebo ovládač neudrží spojenie, tieto návrhy môžu pomôcť.

Ak sa vyskytnú problémy s tlačidlami ovládača, pozrite si tému Riešenie problémov s tlačidlami na ovládačoch pre Xbox One.

Spočítajte svoje pripojené ovládače

Ak je už pripojených osem bezdrôtových ovládačov, nemôžete pripojiť ďalší, kým sa jeden neodpojí.

Zobudenie ovládača.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa po 15 minútach nečinnosti vypne. Ak ho chcete znova zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo Xbox,  kým sa rozsvieti.

Skontrolujte batériu

Ťuknite na tlačidlo Xbox  vyberte položku Úvodná obrazovka a potom skontrolujte ikonu batérie v pravom hornom rohu obrazovky. Ak ukazuje nízku hodnotu, vymeňte batérie (v prípade, že ovládač používa batérie typu AA) alebo nabite batériu (ak máte nabíjaciu hernú súpravu pre Xbox One).

Poznámka Ovládač môže byť dostatočne napájaný na to, aby sa nakrátko zapol. Kým sa však batérie nevymenia, nezostane zapnutý dlho. Skontrolujte úroveň nabitia batérií v ovládači pomocou indikátora úrovne nabitia batérie na domovskej obrazovke.

Posuňte sa bližšie k Xboxu

Dosah bezdrôtových ovládačov je 19 – 28 stôp (6 – 9 m), ale okolnosti, ako napríklad steny a rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami, môžu dosah znížiť. Dosah sa môže znížiť aj vtedy, ak je Xbox od vás odvrátený alebo je uložený v skrinke. Uistite sa, že váš bezdrôtový ovládač je nasmerovaný na prednú časť Xboxu.

Odstráňte predmety medzi ovládačom a Xboxom

Skontrolujte priestor medzi vami a Xboxom na výskyt vecí, ktoré by mohli rušiť bezdrôtový signál ovládača (prenosné počítače, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, bezdrôtové smerovače, kovové priehradky, police, dvierka a podobne).

Reštartujte svoj Xbox

Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Napájanie a spustenie >Vypnúť alebo reštartovať > Reštartovať teraz.

V niektorých prípadoch je lepšie vypnúť a zapnúť, než reštart. Ak chcete vypnúť a zapnúť Xbox, stlačte a podržte tlačidlo napájania na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

Znova pripojte ovládač.

Stlačte a podržte tlačidlo pripojenia v hornej časti ovládača (medzi nárazníkmi na ľavej strane), kým tlačidlo Xbox nezačne blikať.

Potom stlačte tlačidlo pripojenia na konzole:

  • Na Xboxe One X a Xboxe One S je tlačidlo pripojenia umiestnené na pravej prednej časti konzoly pod tlačidlom napájania.
  • Na pôvodnom Xboxe One je tlačidlo pripojenia okrúhle tlačidlo umiestnené na bočnej strane konzoly v blízkosti diskového zásobníka.

Pripojenie USB káblom

Môžete sa znova pripojiť aj pomocou kábla USB – micro-USB. Zapojte micro-USB koniec do hornej časti ovládača a USB koniec kábla do zásuvky USB na bočnej alebo zadnej strany konzoly Xbox.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One.

Poznámka Ak sa ovládač pripojí pomocou kábla USB, ale po jeho odpojení ovládač nezostane pripojený, znovu ho pripojte a skontrolujte, či nie je dostupná aktualizácia ovládača (pozrite si časť Aktualizácia ovládača).

Ak je ovládač aktualizovaný a nezostane pripojený, aj keď použijete kábel USB, je potrebné ovládač vymeniť (pozrite tému Výmena ovládača).

Aktualizácia ovládača

Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox spustite sprievodcu a potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Snímač Kinect a zariadenia > Zariadenia a príslušenstvo. Vyberte ovládač, kliknite na položku Ďalšie možnosti > Aktualizácia a postupujte podľa pokynov. Ak nie je pre tlačidlo firmvéru k dispozícii žiadna aktualizácia, ovládač je aktuálny.

Ak nemôžete dokončiť požadovanú aktualizáciu, pozrite si článok Riešenie problémov s aktualizáciou ovládača pre Xbox One.

Odstránenie príslušenstva z konzoly Xbox

Niektoré zariadenia USB vrátane nedostatočných káblov USB, môžu rušiť bezdrôtové signály. Odpojte všetky zariadenia USB pripojené ku konzole Xbox (bezdrôtový hardvér, externé pevné disky, iných káblové ovládače, klávesnice a podobne). Reštartujte Xbox (pozrite tému Reštartujte Xbox) a skúste ovládač znova.

Vyskúšajte iný ovládač

Ak máte iný ovládač, pozrite sa, či sa tiež odpojí. Uistite sa, že batéria je úplne nabitá, a potom sa chvíľu hrajte a vyskúšajte to.

Ak druhý ovládač funguje, budete musieť vymeniť prvý. Prejdite na stránku Podpora zariadení, prihláste sa so svojím kontom Microsoft a potom vyberte položku Výmena príslušenstva.

Ak sa obidva ovládače často odpájajú, konzola si môže vyžadovať servis. Prejdite na stránku Podpora zariadení, prihláste sa so svojím kontom Microsoft, zaregistrujte svoj Xbox, ak sa tam už nezobrazuje, potom vyberte položku Požiadať o opravu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo snímača Kinect.

Výmena ovládača

Ak ste pomocou predchádzajúcich riešení nepripojili ovládač ku konzole, musíte ho vymeniť.

  1. Prejdite na stránku Podpora zariadení, prihláste sa so svojím kontom Microsoft, zaregistrujte svoj Xbox, ak sa tam už nezobrazuje, potom vyberte položku Vymeniť príslušenstvo.
  2. Vyberte konzolu Xbox One, ku ktorej patrí váš ovládač, alebo priamo ovládač pre Xbox One, ak ste ho zaregistrovali zvlášť, a postupujte podľa pokynov.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One , alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku