Použitie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox na konfiguráciu bezdrôtového ovládača Xbox Elite

Ak chcete nakonfigurovať bežný bezdrôtový ovládač Xbox One, prečítajte si tému Ako prispôsobiť bezdrôtový ovládač pre Xbox One pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox.

Po otvorení aplikácie Príslušenstvo pre Xbox sa zobrazia dve tlačidlá Konfigurácia a Ďalšie možnosti.

Poznámka: Ak máte pripojených viacero ovládačov, posúvaním sa doprava sa zobrazia všetky ovládače. Ak sú prihlásení viacerí používatelia, priradené profily sa zobrazia nad ovládačmi.

Informácie o zariadení

Vyberte položku Device info (Informácie o zariadení), ak chcete premenovať ovládač alebo zapnite možnosť Copilot (Druhý pilot) a zobrazia sa všeobecné informácie o ovládači.

Konfigurácia

Výberom položky Configure (Konfigurovať) môžete vytvoriť a upraviť vlastnú konfiguráciu ovládača. Vaše uložené konfigurácie ostávajú prepojené s vaším profilom a sú k dispozícii každom Xboxe One alebo počítači, ku ktorému ovládač pripojíte.

Začnite prehľadávaním v časti Community configurations (Konfigurácie komunity) a tie, ktoré sa vám páčia, pridajte do zoznamu konfigurácií. Alebo si vyberte možnosť New configuration (Nová konfigurácia) a od začiatku vytvorte vlastnú.

Pod týmito možnosťami sú konfigurácie, ktoré sú práve priradené k dvom blokom vášho ovládača.

V zozname v ďalšej sekcii sa nachádzajú všetky vaše uložené konfigurácie. Výberom jednej z nich môžete vykonať tieto akcie:

 • Save to a slot in your controller (Uložiť do bloku ovládača)
 • Edit (Upraviť)
 • Copy (Kopírovať)
 • Rename (Premenovať)
 • Delete (Odstrániť)

Upraviť

V časti na úpravu môžete vykonať prispôsobenia a máte na výber aj tieto možnosti:

 • Priradenie tlačidiel
 • Ľavý ovládač
 • Pravý ovládač
 • Spúšte
 • Vibrácie
 • Jas tlačidla Xbox.

Priradenie tlačidiel – V rozbaľovacej ponuke vyberte tlačidlo, ktoré chcete zmeniť, a potom v časti Priradiť k vyberte príslušné tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť jeho funkciu. Obrázok ovládača na obrazovke sa aktualizuje a zobrazí, ktoré tlačidlá sú ktoré.

Obrazovka vám ponúkne tri možnosti:

 • Výmena páčok
 • Zmena osi Y na pravej páčke
 • Zmena osi Y na ľavej páčke
 • Výmena spúští

Citlivosť ľavej a pravej páčky – Vyberte položku Left stick (Ľavá páčka) alebo Right stick (Pravá páčka) a prispôsobte si ich funkcie a reagovanie počas hry. Po výbere páčky, ktorú chcete prispôsobiť, môžete vybrať položku Default (Predvolené), Delay (Oneskorene), Aggressive (Agresívne), Instant (Okamžite), alebo Smooth (Plynulo), podľa toho, ako chcete, aby páčka reagovala počas hry. Ak napríklad chcete, aby ovládač reagoval na krátky pohyb páčkou rýchlejšie, vyberte položku Instant (Okamžite). Zobrazí sa graf, ktorý znázorňuje krivku odozvy páčky.

Poznámka: V závislosti od hranej hry budú mať tieto nastavenia odlišné reakcie. Jedným spôsobom, ako otestovať svoje nastavenia, je konfigurovať blok 1 na predvolené nastavenia a blok 2 na prispôsobené nastavenia.

Citlivosť spúští – Upravte maximálny a minimálny rozsah spúští. Na prispôsobenie spúští máte dve možnosti: môžete použiť mechanický prepínač jemnej spúšte na ovládači alebo časť Trigger sensitivity (Citlivosť spúští) v aplikácii.

Mechanický prepínač hair-trigger (jemnej spúšte) funguje skvelo v strieľacích hrách, pretože zmenšuje silu, akou musíte potiahnuť spúšte na streľbu. Nemusí však dobre fungovať v pretekárskych hrách, pretože potrebujete, aby akcelerátor dosiahol úplný rozsah na maximálne zrýchlenie. V tomto prípade je užitočné upraviť citlivosť spúští. Môžete zmeniť maximálne a minimálne prahy spúští. Ak napríklad zmenšíte maximálny rozsah, získate maximálne zrýchlenie pri menšom potiahnutí spúšte. Rozdiely uvidíte, ak si svoje dva bloky nastavíte odlišne a budete ich upravovať v reálnom čase.

Vibrácie – Upravte citlivosť vibrácií ovládačov. Samostatne môžete nastaviť všetky štyri motorčeky: Ľavá spúšť, Pravá spúšť, Ľavý hlavný (v páčke) a Pravý hlavný. V predvolenom nastavení majú motorčeky 100 % intenzitu vibrácií a možno ich upraviť až na 0 %. Úpravou možno zmeniť intenzitu vibrácií.

Jas tlačidla Xbox – Znížte jas tlačidla Xbox, môžete ho upraviť nadol až na úroveň 10 % štandardného jasu. Táto možnosť je mimoriadne užitočná, ak sa radi hráte v tme.

Uložiť do bloku 1 / Uložiť do bloku 2

Bloky zodpovedajú pozícií prepínača profilu v strede bezdrôtového ovládača Xbox Elite. V ovládači môžete mať naraz uložené dva odlišné profily. Ak napríklad blok 1 je profil strelca a blok 2 je profil pretekára, stačí prevrátiť prepínač a všetko je hotové. Žiadne ďalšie nastavenia už nebude potrebné meniť. To isté môžete urobiť aj počas hry.

Konfigurácia blokov ostáva zapísaná v ovládačoch. Ak vezmete svoj ovládač k priateľovi, konfigurácia bude uložená v ovládači a môžete ju použiť aj u priateľa.

Ak prispôsobíte blok 1 a blok 2 vo svojom ovládači v inej konzole, nová konfigurácia sa uloží do ovládača a prepíše starú konfiguráciu.

Copy (Kopírovať)

Vytvorte kópiu konfigurácie, aby ste ju mohli použiť ako základ pre novú konfiguráciu bez toho, aby ste museli začať odznova.

Rename (Premenovať)

Zmeňte názov uloženej konfigurácie. Ak máte napríklad uloženú konfiguráciu na hranie hry Halo 5, môžete dať bloku názov Halo 5, alebo akýkoľvek iný.

Delete (Odstrániť)

Odstránenie konfigurácie neovplyvní ovládač, iba vymaže konfiguráciu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Použitie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox na konfiguráciu bezdrôtového ovládača Xbox Elite, alebo iným problémom?