Použitie bezdrôtových ovládačov pre Xbox One v počítači

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k počítaču so systémom Windows
Ak pripojíte bezdrôtový ovládač pre Xbox One k počítaču pomocou kábla micro-USB, môžete hrať hry Xbox v počítači. Získajte ďalšie informácie.

Aktualizácia ovládača pre Xbox One v systéme Windows 10
Zistite, ako získať zlepšenia ovládača pre ovládač pre Xbox One prostredníctvom aplikácie Xbox One.

Pripojenie náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One
Zistite, ako pripojiť náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One.

Používanie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre Xbox One so systémom Windows 10
Zistite, ako nainštalovať, používať a riešiť problémy s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One v systéme Windows 10.

Rozdiely bezdrôtového ovládača pre Xbox One v jednotlivých operačných systémoch Windows
Informácie o tom, čo všetko možno robiť s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One a o rozdieloch v kompatibilite v systémoch Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7.

Všetko o bezdrôtovom adaptéri konzoly Xbox pre Windows
Nájdite všetky potrebné informácie o bezdrôtovom adaptéri konzoly Xbox pre Windows vrátane informácií o funkciách, inštalácii, riešení problémov a servise.

Riešenie problémov s náhlavnou súpravou na chatovanie pre Xbox One v systéme Windows 10
Nepočujete z náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One žiadny zvuk? Vyhľadajte riešenia na odstránenie tohto problému.

Pripojenie a riešenie problémov s pripojením Bluetooth na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One
Tento článok poskytuje pomoc s pripojením bezdrôtového ovládača pre Xbox k systému Windows 10 prostredníctvom Bluetooth a riešenia bežných problémov s pripojením Bluetooth.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Použitie bezdrôtových ovládačov pre Xbox One v počítači, alebo iným problémom?