Riešenie problémov so slúchadlami na rozhovor pre konzolu Xbox One

Ak nepočujete zvuk alebo nepočujete sami seba pri používaní náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One, vyskúšajte najprv nasledujúce riešenia:

 • Odpojte slúchadlá alebo kábel slúchadiel z dolnej časti ovládača a potom ich znova pevne zapojte do ovládača (do rozširujúceho portu pre slúchadlá alebo do 3,5-milimetrového portu pre slúchadlá na rozhovor s 3,5-milimetrovým konektorom).
Šípka na obrázku zdôrazňuje odpojenie ovládacích prvkov slúchadiel od ovládača. Šípka na obrázku zdôrazňuje zapojenie ovládacích prvkov slúchadiel do ovládača.
Šípka na obrázku zdôrazňuje odpojenie 3,5-milimetrového konektora slúchadiel na rozhovor od ovládača. Šípka na obrázku zdôrazňuje zapojenie 3,5-milimetrového konektora slúchadiel na rozhovor do ovládača.

Poznámka: Ak máte slúchadlá na rozhovor s 3,5-milimetrovým portom a odpájate kábel slúchadiel z ovládača, nikdy zaň neťahajte. Slúchadlá odpojte z ovládača potiahnutím za zástrčku slúchadiel.

 • Skontrolujte, či nie sú slúchadlá stlmené. Skontrolujte tlačidlo stíšenia na ovládaní slúchadiel. (V prípade slúchadiel sa tlačidlo stíšenia nachádza na ľavej strane konektora zapojeného do rozširujúceho portu ovládača. V prípade slúchadiel na rozhovor s 3,5-milimetrovým portom je tlačidlo stíšenia posúvač na prednej strane ovládacích prvkov zvuku, ktoré sa nachádzajú v strede kábla slúchadiel.)
Šípka a prst na obrázku zdôrazňujú tlačidlo stíšenia na ovládacích prvkoch slúchadiel. Šípka a prst na obrázku zdôrazňujú tlačidlo stíšenia na ovládacích prvkoch zvuku na kábli náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One.

Ak sa pomocou týchto riešení problém neodstránil, použite nasledujúce riešenia problémov.

Poznámka: Slúchadlá na rozhovor pre konzolu Xbox One sú navrhnuté len na používanie s ovládačmi pre konzolu Xbox One. Slúchadlá nie sú určené na používanie so žiadnym iným zariadením. Konzola Xbox One neprenáša cez slúchadlá na rozhovor pre konzolu Xbox One zvuky ani hudbu z hry. Ak hľadáte slúchadlá pre konzolu Xbox One, ktoré poskytujú zvuk z hry aj rozhovoru, pozrite si článok Nastavenie stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One a riešenie problémov.

Riešenia

Kontrola a vyčistenie hardvéru konzoly Xbox

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či sa na slúchadlách, kábli a konektore nenachádzajú viditeľné poškodenia.
 2. Skontrolujte, či sa na konektore slúchadiel nenachádzajú nečistoty. Na vyčistenie konektora použite vatový tampón namočený do čistého liehu.
 3. Skontrolujte, či ovládač pre Xbox one funguje správne a že môžete pomocou neho zapnúť a vypnúť konzolu. Pomoc s riešením problémov s ovládačom pre Xbox One nájdete na stránke Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť.
 4. Pevne vložte konektor náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox One do rozširujúceho portu, ktorý sa na ovládači nachádza pod smerovým ovládačom a pravým ovládačom.
Šípka na obrázku zdôrazňuje rozširujúci port na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

Konfigurácia ochrany osobných údajov a nastavení bezpečnosti online

Ak na konzole nastavíte profil pre dieťa, vďaka nastaveniam Ochrana osobných údajov a nastavenia bezpečnosti online môže vlastník rodičovského profilu kontrolovať, kto môže komunikovať s detským profilom v službe Xbox Live prostredníctvom rozhovoru. V časti Ochrana osobných údajov a nastavenia bezpečnosti online môžete rozhovory povoliť v profile dieťaťa. V prípade hráčov mladších ako 17 rokov je predvolené nastavenieIba priatelia.

Ak chcete nakonfigurovať položku Ochrana osobných údajov a nastavenia bezpečnosti online, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa pomocou jedného z nasledujúcich účtov:
  • vaše konto Xbox,
  • rodičovský účet detského účtu, s ktorým máte problémy
 2. Stlačte tlačidlo Xbox  a spustite sprievodcu.
 3. Vyberte položku Nastavenia.
 4. V ponuke Účet vyberte položku Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online.
 5. Vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť.
 6. Vyberte možnosť Rozhovor s hlasom a textom.
 7. Vyberte konkrétnych priateľov alebo všetkých, podľa toho, s kým chcete, aby sa profil rozprával.

Ak počas hrania hry počujete ozvenu alebo hluk

Poznámka: Efekt ozveny, ktorý počujete, často vzniká na strane rozprávajúcej osoby a nemusí vznikať na strane osoby, ktorá ozvenu počuje. Ak napríklad ozvenu počujete, iba ak rozpráva iná osoba, problém môže byť v pripojení slúchadiel rozprávajúcej osoby.

Ozvenu alebo hluk počas hrania hry môžu spôsobovať nasledujúce podmienky:

 • Mikrofón rozpozná hluk v okolí. Zahŕňa to aj prenos hlasu, ktorý pochádza zo slúchadla.
 • Zástrčka slúchadiel nie je úplne zasunutá do ovládača.
 • Používate bezdrôtový ovládač pre Xbox One a úrovne nabitia batérií v jednotke sú nízke.

Ak vy alebo iní hráči počujú počas hrania hry ozvenu alebo iný hluk, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Znížte hlasitosť televízora alebo stereofónneho systému.
 • Odpojte slúchadlá a potom ich znova dôkladne pripojte k rozširujúcemu portu na ovládači.
  Poznámka: Ak odpájate kábel slúchadiel z ovládača, nikdy zaň neťahajte. Slúchadlá odpojte z ovládača potiahnutím za zástrčku slúchadiel.
 • Vyčistite zástrčku na kábli slúchadiel pomocou čistej handričky a potom slúchadlá znova pripojte k ovládaču.
 • Otestujte slúchadlá ich pripojením k inému ovládaču.
 • Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox One, vymeňte batérie veľkosti AA alebo znova nabite nabíjateľnú batériu pre konzolu Xbox One.

Ak vás ostatní hráči nepočujú

Ak počujete ostatných v rámci večierka alebo v hre, ale oni vás nepočujú, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či nie sú slúchadlá stlmené

Skontrolujte, či nesvieti oranžová dióda LED vedľa tlačidla stíšenia.

Riešenie 2: Vypnutie a zapnutie konzoly Xbox One

Ak chcete získať pomoc, pozrite si nasledujúce video alebo článok Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One.

Video: Vypnutie a zapnutie konzoly Xbox One

Pozrite si video Vypnutie a zapnutie konzoly Xbox One. Poznámka Video je dostupné iba v angličtine.

Riešenie č. 3: Znovu priraďte ovládač k svojmu profilu

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. V ľavom hornom rohu obrazovky vyberte svoj obrázok hráča.
 3. Vyhľadajte svoj profil a vyberte položku Vybrať túto osobu.

Riešenie č. 4: Overte typ funkcie NAT pre vašu sieť

Preklad sieťových adries (NAT) umožňuje skryť adresu vašu IP pred zariadeniami, ktoré nie sú vo vašej sieti. Ďalšie informácie o funkcii NAT nájdete v časti Aktuálny stav siete v ponuke Nastavenia siete v konzole Xbox One.

Riešenie č. 5: Otestujte náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One

Ak chcete otestovať zvuk v slúchadlách, spustite rozhovor na párty (vyžaduje pripojenie k internetu).

 1. Prihláste sa v Xboxe Live pomocou konzoly Xbox One.
 2. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 3. V ponuke Párty vyberte položku Usporiadať párty. (Na testovanie nemusíte nikoho pozvať.)
  Poznámka: Ak párty nemôžete začať, skontrolujte svoje pripojenie pomocou sprievodcu Riešenie pre hry viacerých hráčov na konzole Xbox One.
 4. Skontrolujte, či nie je váš mikrofón v párty rozhovore stlmený.
  Poznámka: Stlmenie môžete zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla Y na ovládači.
 5. Skontrolujte, či nie sú slúchadlá stlmené. Postupujte takto:
  • Skontrolujte slúchadlá, či na nich nesvieti oranžová dióda LED vedľa tlačidla stíšenia.
  • V prípade slúchadiel na rozhovor s 3,5-milimetrovým portom skontrolujte, či je na posúvači stíšenia na prednej strane ovládacích prvkov zvuku, ktoré sa nachádzajú v strede kábla slúchadiel, úplne viditeľný zelený indikátor.
 6. Skontrolujte, či je hlasitosť zvýšená.
 7. Rozprávajte do mikrofónu.

Ak slúchadlá fungujú, vedľa vášho obrázka hráča sa zobrazí krúžok.

Riešenie č. 6: Vyskúšajte riešenie problémov s pripojením pomocou článku Riešenie pre hry viacerých hráčov na konzole Xbox One

Ak ste vypli a zapli ovládač a náhlavnú súpravu, avšak stále máte problémy s tým, že vás ostatní nepočujú alebo vy nepočujete ostatných v rámci párty rozhovoru, skontrolujte pripojenie podľa článku Riešenie pre hry viacerých hráčov na konzole Xbox One.

Riešenie č. 7: Použitie aplikácie Skype na otestovanie slúchadiel

Na otestovanie slúchadiel môžete použiť aplikáciu Skype. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do svojho konta.
 2. Vyberte aplikáciu Skype.
 3. Vyberte ponuku Ľudia a potom vyberte kontakt Skype Test Call.
 4. Vyberte položku Hlasový hovor. Skype sa pokúsi spojiť váš hlasový hovor.
 5. Budete vyzvaní hovoriť do mikrofónu a potom sa v slúchadlách prehrá to, čo bolo počuť.

Ak stále nepočujete svojich priateľov online po začatí párty, ale počujete zvuk počas rozhovoru v hre alebo v iných aplikáciách (napríklad Skype), pozrite si článok Nemožno sa prepnúť na rozhovor počas večierka v konzole Xbox One.

Ak sa pomocou týchto krokov problém nevyriešil

Ak ste postupovali podľa týchto krokov na riešenie problémov, ale slúchadlá na rozhovor napriek tomu nefungujú, možno treba vymeniť váš ovládač. Získajte ďalšie informácie o objednaní náhradného ovládača pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so slúchadlami na rozhovor pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?