Zdieľať túto stránku

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť

Pozrite si video alebo nižšie uvedené témy a zistite, ako môžete vyriešiť problém s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One.

Video: Riešenie problémov s odpájaním ovládača pre Xbox One

Pozrite si video Riešenie problémov s odpájaním ovládača pre Xbox One. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Témy

Ovládač pre Xbox One sa nedá pripojiť ku konzole

Ak máte problémy s pripojením bezdrôtového ovládača ku konzole, môže to signalizovať jeden z týchto problémov:

 • Batérie ovládača sú slabé alebo nabíjateľný akumulátor konzoly Xbox One vyžaduje nabitie.
  • Ak sú batérie ovládača slabé, môžu spôsobovať len čiastočnú funkčnosť, napríklad nefungujú vibrácie. Cieľom tejto čiastočnej funkčnosti je šetriť zostávajúcu výdrž batérie.
  • Ovládač môže byť dostatočne napájaný na to, aby sa nakrátko zapol. Kým sa však batérie nevymenia, nezostane zapnutý dlho.
 • Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole ruší iné bezdrôtové zariadenie (napríklad prenosný počítač, mikrovlnná rúra, bezdrôtový telefón alebo bezdrôtový smerovač).
 • Kovové predmety (napríklad kovové prepážky, regály alebo dvierka na skrinke multimediálneho systému) umiestnené medzi konzolou a bezdrôtovým ovládačom rušia pripojenie bezdrôtového vysielača ku konzole.
 • Osem bezdrôtových ovládačov je už pripojených a pokúšate sa pripojiť ďalší bezdrôtový ovládač.
 • Hardvér konzoly Xbox One má poruchu.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Vymeňte batérie alebo ich nabite

Ak tlačidlo Xbox  na ovládači pre Xbox One svieti, bezdrôtový ovládač je napájaný. Ak nesvieti, skúste vymeniť batérie v ovládači, aby ovládač ostal pripojený. Ďalšie informácie nájdete v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa nezapne.

Poznámka: Úroveň nabitia batérií v ovládači môžete skontrolovať pomocou indikátora úrovne nabitia batérie na úvodnej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v článku Kontrola úrovne nabitia batérií v ovládači pre Xbox One.

Riešenie č. 2: Vypnite a zapnite konzolu

Vypnite a znova zapnite konzolu, aby ste ju úplne reštartovali. Týmto spôsobom sa nevymažú žiadne hry ani údaje.

Pozrite si vyššie uvedené video alebo nižšie uvedený postup a vypnite a zapnite konzolu Xbox One:

 1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
 2. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox  na konzole alebo tlačidla Xbox  na ovládači.

Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.

Poznámka: Ak je konzola v režime okamžitého zapnutia, kroky uvedené vyššie konzolu úplne vypnú. Režim okamžitého zapnutia alebo schopnosť zapnutia konzoly pomocou hlasových príkazov sa povolí až po reštartovaní konzoly. (Hlasové príkazy nie sú podporované vo všetkých krajinách.)

Riešenie č. 3: Znova skúste pripojiť bezdrôtový ovládač ku konzole

Na bezdrôtovom ovládači

 1. Podržte tlačidlo bezdrôtového pripojenia, kým tlačidlo Xbox  nezabliká.
 2. Znova podržte tlačidlo bezdrôtového pripojenia. Kontrolka na tlačidle Xbox na ovládači zostane svietiť, čím signalizuje, že bezdrôtový ovládač je pripojený ku konzole.
Ruka s vystretým ukazovákom je natiahnutá, aby stlačila tlačidlo bezdrôtového pripojenia na prednej časti bezdrôtového ovládača pre Xbox One.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole.

Pomocou kábla USB

Bezdrôtový ovládač je navrhnutý tak, aby fungoval ako káblový ovládač, ak je pripojený ku konzole pomocou kábla USB – micro-USB. Pozrite si článok Pripojenie nabíjacieho kábla s cieľom používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií.

Poznámka: Ak sa ovládač pripojí pomocou kábla USB, ale po jeho odpojení ovládač nezostane pripojený (po odpojení kábla sa zmena prejaví až po 2 až 3 sekundách), znovu ho pripojte a skontrolujte, či nie je dostupná aktualizácia ovládača. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete nižšie v článku Skontrolujte, či je ovládač aktualizovaný.

Ak je ovládač aktualizovaný a po odpojení USB kábla nezostane pripojený, je potrebné ho vymeniť. Prečítajte si nižšie uvedený článok Výmena ovládača.

Riešenie č. 4: Odpojte všetky pripojené bezdrôtové ovládače a slúchadlá

Ak už máte pripojených osem bezdrôtových ovládačov, vyskúšajte niektoré z nich alebo všetky odpojiť podržaním tlačidla Xbox  na každom ovládači a vypnutím ovládača pomocou položky Vypnúť ovládač. Potom skúste bezdrôtový ovládač pripojiť znova. Ak sa napriek tomu nepripojí ku konzole, budete ho možno musieť nechať opraviť alebo vymeniť.

Riešenie č. 5: Vymeňte ovládač

Ak ste pomocou predchádzajúcich riešení nepripojili ovládač ku konzole, musíte ho vymeniť. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na stránku Podpora zariadení a vyberte možnosť Vymeniť príslušenstvo.
 2. Vyberte konzolu Xbox One, ku ktorej patrí váš ovládač, alebo priamo ovládač pre Xbox One, ak ste ho zaregistrovali zvlášť.
 3. Vyberte položku Ovládač a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite požiadavku na objednávku servisu.

Ovládač nezachová pripojenie ku konzole

Ak bol bezdrôtový ovládač pre Xbox One pripojený ku konzole, ale počas používania sa odpája, môže to signalizovať jeden z týchto problémov:

 • Bezdrôtový ovládač sa minimálne 15 minút nepoužíval. Bezdrôtový ovládač pre Xbox One je navrhnutý tak, aby sa po 15 minútach nečinnosti vypol. Ďalšie informácie nájdete v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa vypína.
 • Batérie bezdrôtového ovládača sú slabé alebo nabíjateľná batéria pre konzolu Xbox One vyžaduje nabitie.
  • Ak sú batérie ovládača slabé, môžu spôsobovať čiastočnú funkčnosť, napríklad nefungujú vibrácie. Cieľom tejto čiastočnej funkčnosti je šetriť zostávajúcu výdrž batérie.
  • Ovládač môže byť dostatočne napájaný na to, aby sa nakrátko zapol. Kým sa však batérie nevymenia, nezostane zapnutý dlho.
 • Ovládač je mimo dosahu. Predchádzajúce ovládače pre Xbox One boli navrhnuté tak, aby fungovali vo vzdialenosti do 6 metrov od konzoly.
  • Pri použití konzoly Xbox One S a najnovšieho bezdrôtového ovládača pre Xbox One s funkciou Bluetooth môžete získať dosah až 9 metrov.
  • Pamätajte, že Bluetooth sa používa iba na pripojenie k počítaču.
 • Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole ruší iné bezdrôtové zariadenie (napríklad prenosný počítač, mikrovlnná rúra, bezdrôtový telefón alebo bezdrôtový smerovač).
 • Kovové predmety (napríklad chrómový čelný panel, kovové deliče, regály alebo dvierka na skrinke multimediálneho systému) umiestnené medzi konzolou a bezdrôtovým ovládačom rušia pripojenie bezdrôtového vysielača ku konzole.
 • Hardvér konzoly Xbox One má poruchu.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Posuňte sa bližšie ku konzole

Dosah bezdrôtového ovládača je maximálne 6 metrov, ale tento dosah môžu ovplyvniť rôzne faktory prostredia, napríklad steny alebo bezdrôtové rušenie ostatných zariadení.

Uistite sa, že váš bezdrôtový ovládač smeruje k prednej časti konzoly. Výkon ovládača sa môže znížiť, ak smeruje k zadnej strane konzoly, alebo ak je konzola umiestnená v skrinke.

Riešenie č. 2: Vymeňte batérie alebo ich nabite

Ak tlačidlo Xbox  na ovládači pre Xbox One svieti, bezdrôtový ovládač je napájaný. Ak tlačidlo Xbox  na ovládači nesvieti, skúste vymeniť batérie v ovládači, aby ovládač ostal pripojený. Ďalšie informácie nájdete v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa nezapne.

Poznámka: Ovládač môže byť dostatočne napájaný na to, aby sa nakrátko zapol. Kým sa však batérie nevymenia, nezostane zapnutý dlho. Úroveň nabitia batérií v ovládači môžete skontrolovať pomocou indikátora úrovne nabitia batérie na domovskej obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v článku Kontrola úrovne nabitia batérií v ovládači pre Xbox One.

Riešenie č. 3: Vypnite a zapnite konzolu

Vypnite a znova zapnite konzolu, aby ste ju úplne reštartovali. Týmto spôsobom sa nevymažú žiadne hry ani údaje.

Pozrite si vyššie uvedené video alebo nižšie uvedený postup a vypnite a zapnite konzolu Xbox One:

 1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
 2. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox  na konzole alebo tlačidla Xbox  na ovládači.

Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.

Poznámka: Ak je konzola v režime okamžitého zapnutia, tieto kroky konzolu úplne vypnú. Režim okamžitého zapnutia alebo schopnosť zapnutia konzoly pomocou hlasových príkazov sa povolí až po reštartovaní konzoly. (Hlasové príkazy nie sú podporované vo všetkých krajinách.)

Riešenie č. 4: Znova skúste pripojiť bezdrôtový ovládač ku konzole

Na bezdrôtovom ovládači

 1. Podržte tlačidlo bezdrôtového pripojenia, kým tlačidlo Xbox  nezabliká.
 2. Znova podržte tlačidlo bezdrôtového pripojenia. Kontrolka tlačidla Xbox na ovládači zostane svietiť, čím signalizuje, že bezdrôtový ovládač je pripojený ku konzole.
Ruka s vystretým ukazovákom je natiahnutá, aby stlačila tlačidlo bezdrôtového pripojenia na prednej časti bezdrôtového ovládača pre Xbox One.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One.

Pomocou kábla USB

Bezdrôtový ovládač je navrhnutý tak, aby fungoval ako káblový ovládač, ak je pripojený ku konzole pomocou kábla USB – micro-USB. Pozrite si článok Pripojenie nabíjacieho kábla s cieľom používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií.

Riešenie č. 5: Odstráňte predmety, ktoré sa nachádzajú medzi bezdrôtovým ovládačom a konzolou

Bezdrôtový ovládač funguje do 6 metrov od konzoly. Predmety umiestnené medzi bezdrôtovým ovládačom a konzolou však môžu tento dosah skrátiť. Bezdrôtový ovládač môžu rušiť aj predmety, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu (napríklad mobilné telefóny). Odstráňte alebo premiestnite nasledujúce predmety alebo bezdrôtové zariadenia, ktoré môžu rušiť bezdrôtový ovládač alebo konzolu:

 • prenosné počítače,
 • mikrovlnné rúry,
 • bezdrôtové telefóny,
 • bezdrôtové smerovače,
 • kovové prepážky, police alebo dvierka na skrinke multimediálneho systému.

Riešenie č. 6: Skontrolujte, či je ovládač aktualizovaný

Ak nie je ovládač aktualizovaný, môžu vám chýbať dôležité softvérové aktualizácie vrátane najnovšieho firmvéru. Ak chcete aktualizovať svoj ovládač, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pripojte sa k službe Xbox Live.
 2. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 4. Vyberte položku Kinect & devices (Kinect a zariadenia).
 5. Vyberte položku Devices & accessories (Zariadenia a príslušenstvo).
 6. Vyberte svoj ovládač.
 7. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa možnosť výberu položky Update (Aktualizovať). Ak nie je k dispozícii žiadna aktualizácia, váš ovládač už je aktualizovaný.
 8. Ak ovládač vyžaduje aktualizáciu, pripojte ho pomocou kábla USB a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Zobrazí obrazovka s priebehom aktualizácie.
 10. Po dokončení aktualizácie odpojte kábel USB. Ak chcete aktualizovať ďalšie ovládače, po jednom ich pripojte, na obrazovke vyberte tlačidlo Aktualizovať ďalšie a postupujte podľa pokynov.
  V opačnom prípade vyberte položku Skončiť.
 11. Stlačením tlačidla Xbox  zapnite bezdrôtový ovládač.

Ak sa tým problém s odpájaním ovládača nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie 7: Odstráňte všetko príslušenstvo USB

Odstráňte všetky zariadenia USB pripojené ku konzole (vrátane bezdrôtových konektorov, diskov flash, iných káblových ovládačov a pod.) a potom sa pokúste použiť ovládač znova. Možno najprv budete musieť reštartovať konzolu.

Ak sa tým problém s odpájaním ovládača nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 8: Vyskúšajte iný ovládač

Ak máte iný ovládač, vyskúšajte s ním, či sa zopakuje problém s odpojením. Uistite sa, že v ovládači sú nové batérie a je pripojený ku konzole. Hrajte dlhší čas, aby ste poriadne otestovali druhý ovládač.

 • Ak druhý ovládač funguje normálne, prvý ovládač je potrebné vymeniť. Prejdite na stránku Podpora zariadení, prihláste sa pomocou svojho účtu Microsoft a výberom možnosti Vymeniť príslušenstvo požiadajte o náhradný ovládač.
 • Ak sa obidva ovládače často odpájajú, je potrebné opraviť konzolu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka a registrácia konzoly Xbox – najčastejšie otázky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku