Zdieľať túto stránku

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa nezapne

Prehľad

Ak sa bezdrôtový ovládač pre Xbox One nezapne, vyskúšajte nasledujúce riešenia, aby znova fungoval.

Riešenia

Ak sa bezdrôtový ovládač nezapne, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Vymeňte batérie veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One

Vložte do bezdrôtového ovládača nové batérie veľkosti AA a skúste ho zapnúť. Ďalšie informácie o používaní batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači nájdete v článku Použitie batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One. Ak máte nabíjaciu hernú súpravu pre Xbox One, vyskúšajte použiť nabíjateľné batérie.

Poznámka: Batérie možno budete musieť nabiť pomocou dodávaného kábla USB – micro-USB.

Riešenie č. 2: Skontrolujte nabíjačku nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One

Ak je bezdrôtový ovládač pre Xbox One napájaný nabíjateľnými batériami nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One, skontrolujte, či sa batéria nabíja. Ak sa batéria nenabíja, pozrite si článok Riešenie problémov s nabíjacou hernou súpravou pre Xbox One.

Ak máte ďalšie nabíjateľné batérie pre konzolu Xbox One, vložte ich do bezdrôtového ovládača a potom ho zapnite. Ak sa bezdrôtový ovládač zapne pri použití druhých nabíjateľných batérií, znamená to, že prvé nabíjateľné batérie môžu byť poškodené.

Ak sa na bezdrôtový ovládač nevzťahuje záruka, môžete si v Microsoft Store zakúpiť náhradné batérie alebo novú nabíjaciu hernú súpravu.

Riešenie č. 3: Skúste použiť kábel USB

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One je navrhnutý tak, aby fungoval ako káblový ovládač, ak je pripojený ku konzole Xbox One pomocou kábla USB – micro-USB. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie nabíjacieho kábla s cieľom používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií. Ak bezdrôtový ovládač funguje po pripojení ku konzole pomocou kábla, ešte raz si pozrite riešenia týkajúce sa batérií uvedené vyššie.

Ak ovládač neodpovedá, nechajte ho pripojený približne 10 minút, pretože môže prebiehať jeho aktualizácia, ktorá sa musí dokončiť. Ak ovládač stále nereaguje, môžete ho aktualizovať aj prostredníctvom počítača. Pozrite si časť „Aktualizácia cez počítač” v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.

Riešenie 4: Odpojenie všetkého príslušenstva

Odpojte všetko príslušenstvo pripojené ku konzole Xbox One a vyskúšajte ovládač. Môže sa vyskytovať konflikt s jedným z ostatných pripojených zariadení.

Riešenie 5: Vypnutie a zapnutie konzoly Xbox One

Vypnite a znova zapnite konzolu Xbox One, aby ste ju úplne reštartovali. Týmto spôsobom sa nevymažú žiadne hry ani údaje.

Pozrite si video alebo nižšie uvedený postup a vypnite a zapnite konzolu Xbox One.

Postup vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One:

  1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd. Konzola sa vypne.
  2. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox na konzole alebo tlačidla Xbox na ovládači.

Poznámka: Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.

Ak tieto riešenia nevyriešili problém

Skúste ovládač pripojiť k inej konzole. Ak ovládač funguje s inou konzolou, pravdepodobne sa vyskytol problém s konzolou. Informácie o kontrole stavu záruky a vyžiadaní opravy nájdete v článku Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo snímača Kinect.

Ak nefunguje s inou konzolou, pravdepodobne sa vyskytol problém s ovládačom. Ak ste ovládač kúpili len nedávno, pokúste sa ho vrátiť predajcovi a požiadať o výmenu. Ak ho nemôžete vrátiť, ale naďalej sa naň vzťahuje záruka, môžete si nové zariadenie objednať zo strediska podpory zariadení. Ak záručná lehota na ovládač uplynula, môžete si kúpiť nový ovládač.

Poznámka: Pred výmenou bezdrôtového ovládača, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly Xbox One.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa nezapne, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku