Použitie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox na prispôsobenie bezdrôtového ovládača Xbox Elite Series 2  

Otvorenie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox

Ak to chcete otvoriť aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox v Xboxe One, stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, potom vyberte položky Moje hry a aplikácie > Zobraziť všetky > Aplikácie, potom vyberte položku Príslušenstvo pre Xbox.

Ak chcete otvoriť aplikáciu príslušenstvo pre Xbox vo Windowse 10, stlačte tlačidlo Štart , napíšte slovné spojenie Príslušenstvo pre Xbox alebo ho vyberte v zozname, potom sa prihláste. Ak aplikácia nie je nainštalovaná v počítači, získajte ju v Microsoft Store.

Aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox môžete použiť na prispôsobenie spôsobu, akým hráte hry s bezdrôtovým ovládačom Xbox Elite Series 2.

Poznámky

  • Aplikácia Príslušenstvo pre Xbox je dostupná len pre Xbox One a Windows 10.
  • Ak chcete nakonfigurovať bezdrôtový ovládač Xbox Elite Series 2, nainštalujte si aktualizáciu Windowsu 10 z mája 2019 (alebo novšiu) a skontrolujte, či máte v počítači najnovšie opravy. Zobraziť informácie o možnostiach získania aktualizácií.
  • Aplikácia Príslušenstvo pre Xbox nezistí ovládač, ak používate Bluetooth na pripojenie k počítaču. Pripojte ovládač použitím bezdrôtového pripojenia pre Xbox alebo zapojte USB-C kábel do portu na zadnej strane bezdrôtového ovládača pre Xbox Elite Series 2 a druhý koniec zapojte do počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k PC s Windowsom.

Vytvorenie profilov a ich prepínanie

Vytvorenie profilu ovládača:

  1. Pomocou bezdrôtového ovládača Xbox Elite Series 2 otvorte aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox.
  2. Prejdite na bezdrôtový ovládač Xbox Elite Series 2 a vyberte položku Konfigurovať.
  3. Vyberte položku Nový profil, zadajte názov profilu a potom nakonfigurujte zmeny. Ak napríklad zmeníte priradenie smerového ovládača nadol na vrchnej strane ovládača na tlačidlo Y , potom smerový ovládač nadol bude do budúcnosti fungovať ako tlačidlo Y.
  4. Keď skončíte, stlačte tlačidlo B , aby sa zmeny prejavili.

Vytvorte viac profilov v aplikácii a prepínajte sa medzi nimi pomocou vstavaného tlačidla Profil.

  1. Otvorte aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox, prejdite na ovládač Xbox Elite Series 2 a vyberte položku Konfigurovať.
  2. V časti Profily vyberte profil ovládača, ktorý ste vytvorili, alebo vytvorte nový.
  3. Vyberte pozíciu na uloženie.

Pozíciu na uloženie môžete priradiť až trom profilom. Stlačením tlačidla Profil na ovládači Xbox Elite Series 2 prepínate medzi nimi. Keď nie sú vedľa tlačidla Profil rozsvietené žiadne pruhy, ovládač používa predvolené priradenie tlačidiel.

Tlačidlo Profil
Tlačidlo Profil

Shift a systémové príkazy

Priraďte tlačidlo, ktoré bude fungovať ako „kláves Shift“. Alternatívne vstupy tlačidiel sa aktivujú, keď sa priradené tlačidlo Shift drží stlačené (užitočné pre rýchle zmeny konfigurácie). Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie tlačidla Shift s bezdrôtovým ovládačom Xbox Elite Series 2.

Priraďte tlačidlá, ktoré majú fungovať ako skratky pre systémové akcie, napríklad „Zaznamenaj toto“ a „Vytvor snímku obrazovky“. Keď vyberiete tlačidlo na zmenu priradenia, vyberte položku Primárne alebo Shift, prejdite na kartu Akcia a vyberte akciu zo zoznamu. Keď skončíte, stlačte tlačidlo B, aby sa zmeny prejavili.

Poznámka Systémové akcie v systéme Windows 10 momentálne nie sú k dispozícii.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Použitie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox na prispôsobenie bezdrôtového ovládača Xbox Elite Series 2   , alebo iným problémom?