Nastavenie komunikačnej klávesnice Xbox One

Vďaka komunikačnej klávesnici Xbox One môžete jednoducho posielať priateľom správy, uplatňovať kódy, vyhľadávať aplikácie či prehľadávať web. Navyše po pripojení slúchadiel sa môžete súčasne hrať aj chatovať.

Ako nastaviť novú komunikačnú klávesnicu konzoly Xbox One

Pozrite si video „How to set up your new Xbox One Chatpad“ (Ako nastaviť novú klávesnicu k ovládaču konzoly Xbox One). Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Pripojenie komunikačnej klávesnice Xbox One po prvýkrát

Aby komunikačná klávesnica Xbox One fungovala správne, musíte aktualizovať konzolu Xbox One aj ovládač pre Xbox One. Postupujte takto:

 1. Aktualizujte konzolu na najnovší operačný systém konzoly Xbox One. Komunikačná klávesnica vyžaduje aktualizáciu konzoly z novembra 2015 (alebo novšiu aktualizáciu). Ďalšie informácie nájdete v článku Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.
 2. Zapnite ovládač pre Xbox One.
 3. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
 4. Aktualizujte ovládač pre Xbox One. Oranžový indikátor LED začne blikaním oznamovať, že je pripojený a vyžaduje aktualizáciu. Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.
 5. Pripojte 3,5-milimetrový zvukový kábel slúchadiel do komunikačnej klávesnice. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie kompatibilných slúchadiel ku konzole Xbox One.

Špeciálne klávesy a režimy komunikačnej klávesnice konzoly Xbox One

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené špeciálne klávesy a funkcie komunikačnej klávesnice konzoly Xbox One.

 1. Oranžový režim alebo zelený režim

  Stlačte oranžový alebo zelený kláves, a potom ľubovoľný textový kláves. Napíše sa príslušný znak na stlačenom klávese. Počas tohto režimu bude oranžový alebo zelený kláves svietiť. Opätovným stlačením ľubovoľného textového klávesu alebo oranžového či zeleného klávesu sa tento režim ukončí. Ak používate režim Caps Lock, zobrazí sa znak veľkého písmena.

 2. Klávesy X1 a X2

  Tieto klávesy sú prispôsobiteľné a umožňujú vám vybrať si množstvo rôznych funkcií. Funkcie klávesov X1 a X2 nastavíte podľa tohto postupu:

  1. Zapojte komunikačnú klávesnicu do ovládača.
  2. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorí sa sprievodca.
  3. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect & zariadenia > Zariadenia a príslušenstvo > Ďalšie možnosti.
  4. Vyberte položku Pripojené zariadenie Komunikačná klávesnica konzoly Xbox.
  5. V ponuke možností komunikačnej klávesnice vyberte akcie.

   Poznámky

   • Na ovládanie hlasitosti televízora je potrebný snímač Kinect alebo kábel s IR vysielačom a konfigurácia nastavení tak, aby mohol Xbox ovládať váš televízor. Postupujte podľa týchto krokov:
    1. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorí sa sprievodca.
    2. Vyberte položky Systém > Nastavenie > TV a OneGuide.
    3. Vyberte položku Ovládanie zariadení.
    4. V ponuke Zariadenia vyberte Televízor.
    5. Vyberte položku Nastavenie televízora.
    6. Nastavte televízor podľa pokynov na obrazovke.
   • Tieto klávesy nefungujú počas používania systému Windows 10.
 3. Caps Lock

  Na prechod do režimu Caps Lock stlačte oranžový kláves, a potom kláves Shift. Počas tohto režimu bude indikátor LED klávesu Caps svietiť. Na vypnutie režimu Caps Lock stlačte oranžový kláves a potom kláves Shift. Indikátor LED klávesu Caps zhasne.

 4. Ovládacie prvky hlasitosti

  Na zvýšenie a zníženie hlasitosti použite klávesy +/-. Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie pípnutie.

 5. Kláves na stlmenie

  Na stlmenie mikrofónu stlačte ikonu mikrofónu. Keď je stlmený zvuk, indikátor LED na tomto tlačidle sa rozsvieti, aby ste vedeli, že ostatní vás nepočujú.

 6. Vyvážanie hlasitosti hry/rozhovoru

  Tieto dve tlačidlá nastavujú kombináciu zvuku hry a zvuku rozhovoru. Stlačením ikony ovládača sa zvýši hlasitosť zvuku hry a stlačením ikony prehrávača sa zvýši hlasitosť zvuku rozhovoru. Po dosiahnutí 100 % úrovne zvuku rozhovoru alebo hry zaznie tón.

Režim klávesov so špeciálnymi znakmi

V tomto režime možno napísať špeciálne znaky, keď stlačíte niektorý z týchto klávesov: ^, ~, ¨, `, ‘. Po stlačení niektorého z týchto klávesov komunikačná klávesnice prejde do režimu klávesov so špeciálnymi znakmi. Ak do 2 sekúnd napíšete písmeno a, e, i, o, u alebo y, napíšu sa príslušné znaky zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

  ` ^ ¨ ~
a à â ä ã á
e è ê ë   é
i ì î ï   í
o ò ô ö õ ó
u ù û ü   ú
y     ÿ   ý

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie komunikačnej klávesnice Xbox One, alebo iným problémom?