Informácie o diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox One

Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One umožňuje ovládať konzolu Xbox One a prostredníctvom aplikácie Xbox One OneGuide aj set-top box (STB) poskytovateľa káblovej alebo satelitnej televízie. Ak zaznamenáte problémy s ovládaním televízora alebo dekodéra set-top box prostredníctvom konzoly alebo aplikácie OneGuide, pozrite tému Pri sledovaní televízora pomocou konzoly Xbox One vidíte čiernu obrazovku alebo má obraz nízku kvalitu.

Na tejto stránke

Oboznámenie sa s diaľkovým ovládačom

Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One je navrhnutý na jednoduché ovládanie filmov na diskoch Blu-ray, prenosu videa, aplikácií, napájania televízora a hlasitosti. Takisto má podsvietené tlačidlá, ktoré sa rozsvietia automaticky, keď sa ho dotknete.

Balík s diaľkovým ovládačom obsahuje:

 • diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One,
 • dve alkalické batérie veľkosti AAA,
 • stručnú príručku a príručku.
Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One

Nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One sa nastavuje jednoducho. Vložte batérie podľa obrázka nižšie a môžete začať používať diaľkový ovládač. Nemusíte ho bezdrôtovo zosynchronizovať s konzolou. Okamžite môžete začať ovládať sprievodcu OneGuide, filmy na diskoch Blu-ray, prenos videí a aplikácie.

Poznámka Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One neumožňuje ovládať dekodér set-top box poskytovateľa káblovej alebo satelitnej televízie priamo – deje sa tak prostredníctvom aplikácie OneGuide v konzole Xbox One. Sprievodca OneGuide umožňuje meniť kanály a hlasitosť na kompatibilných káblových alebo satelitných zariadeniach.

Ak chcete ovládať napájanie televízora a hlasitosť, musíte nakonfigurovať konzolu tak, aby ste mohli ovládať televízor. Senzor Kinect môžete použiť na vysielanie infračerveného signálu do predlžovacích káblov IR za účelom ovládania televízora. Informácie o tomto nájdete v téme Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One X, Xbox One S alebo pôvodnej konzole Xbox One.

Vložte 2 batérie veľkosti AAA do zadnej časti diaľkového ovládača pre konzolu Xbox One

Používanie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One používa na komunikáciu s konzolou Xbox One infračervenú technológiu. Na dosiahnutie najlepšej komunikácie diaľkového ovládača s konzolou by sa mal diaľkový ovládač nachádzať maximálne 9 metrov od konzoly a mal by smerovať na prednú časť konzoly, ako je znázornené nižšie.

Poznámka Infračervený prijímač sa nachádza na konzole, nie na senzore Kinect. Senzor Kinect má samostatné infračervené kamery a vysielače. Senzor Kinect vysiela do zariadenia infračervené signály na zmenu kanálov a hlasitosti.

Namierte diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One smerom k prednej strane konzoly Xbox

Predná strana a tlačidlá diaľkového ovládača

Schéma priradenia tlačidiel na diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox One
 1. Tlačidlo napájania a domovskej obrazovky. Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete konzolu. Ak je konzola zapnutá, podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy ju vypnete.
 2. Tlačidlo zobrazenia. Toto tlačidlo funguje rovnako ako tlačidlo zobrazenia na ovládači pre konzolu Xbox One. Tlačidlo použite na zameranie sa na činnosť v hre alebo aplikácii, napríklad vytiahnutie mapy počas hry v štýle RPG alebo prístup k panelu s adresou v aplikácii Edge. Funkcie tohto tlačidla závisia od aplikácie alebo hry.
 3. Tlačidlo ponuky. Je podobné ako tlačidlo ponuky na ovládači pre konzolu Xbox One a môžete ho použiť na prístup k ponuke s možnosťami v hre alebo aplikácii, ako sú Nastavenia alebo Pomocník. Toto tlačidlo funguje aj v prípade ostatných príkazov vrátane funkcie klávesu Enter na virtuálnej klávesnici konzoly Xbox One.
 4. Tlačidlo výberu. Používa sa na výber položky na obrazovke. Funguje podobne ako stlačenie tlačidla A na ovládači.
 5. Tlačidlo navigácie. Používa sa na pohyb po domovskej obrazovke alebo v ponukách podobne ako smerový ovládač na ovládači.
 6. Tlačidlo Späť. Stlačením tohto tlačidla sa dostanete späť na predchádzajúcu obrazovku.
 7. Tlačidlo OneGuide. Stlačením tohto tlačidla otvoríte sprievodcu OneGuide pre televízor. Ak ste sprievodcu OneGuide ešte nenastavili, stlačením tohto tlačidla otvoríte obrazovku nastavení.

  Poznámka Tlačidlo OneGuide môžete zmeniť v nastaveniach konzoly tak, aby otváralo ľubovoľnú nainštalovanú multimediálnu aplikáciu. Ak chcete zmeniť, ktorá aplikácia sa otvorí po stlačení tlačidla OneGuide, prejdite na položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Diaľkový ovládač. Vyberte požadovanú Aplikácia, ktorá sa má spustiť. Toto nastavenie je špecifické pre konkrétnu konzolu a neupravuje diaľkový ovládač, ale skôr to, ako sa spúšťa tlačidlo OneGuide na diaľkovom ovládači v konzole.

 8. Tlačidlo hlasitosti. Používa sa na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti na televízore. Najprv musíte nastaviť konzolu, aby ovládala váš televízor. Pozrite vyššie uvedenú časť Nastavenie diaľkového ovládača.
 9. Tlačidlo kanálov. Používa sa na prepínanie kanálov na televízore. Najprv musíte nastaviť konzolu, aby ovládala váš televízor. Pozrite vyššie uvedenú časť Nastavenie diaľkového ovládača.
 10. Tlačidlo stlmenia. Používa sa na stlmenie zvuku televízora. Najprv musíte nastaviť konzolu, aby ovládala váš televízor. Pozrite vyššie uvedenú časť Nastavenie diaľkového ovládača.
 11. Tlačidlá na ovládanie médií. Medzi tlačidlá na ovládanie médií patria tlačidlá Prehrať, Pozastaviť, Posunúť sa dozadu, Rýchly posun dopredu, Zastaviť, Ďalšia kapitola a Predchádzajúca kapitola. Tieto funkcie môžete používať pri sledovaní multimediálneho obsahu na disku alebo z aplikácie.

Poznámka Tieto tlačidlá neovládajú činnosť digitálneho videorekordéra z televízneho signálu. Táto funkcia nie je momentálne dostupná.

Riešenie problémov s diaľkovým ovládačom

Diaľkovému ovládaču chýba napájanie alebo nefunguje

Ak diaľkový ovládač nevykonáva žiadne funkcie, vymeňte batérie za nové batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že batérie vkladáte správne.

Ak ste vymenili batérie a diaľkový ovládač aj tak nefunguje, je potrebné ho vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať na stránke Služby zariadenia.

Diaľkový ovládač funguje pri väčšine obsahu a aplikácií okrem určitej aplikácie

Diaľkový ovládač bude fungovať s väčšinou aplikácií. Dizajn niektorých aplikácií tretích strán však nemusí fungovať s diaľkovým ovládačom. V takom prípade diaľkový ovládač funguje a nie je potrebné ho vymeniť.

Diaľkový ovládač funguje v prípade väčšiny funkcií, ale neovláda televízor

Ovládanie televízora pomocou diaľkového ovládača vyžaduje konfiguráciu konzoly Xbox One, aby ovládala televízor pomocou nastavení konzoly. Informácie o tomto nájdete v téme Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One X, Xbox One S alebo pôvodnej konzole Xbox One.

Môžem s konzolou Xbox One používať diaľkový ovládač s konzolou Xbox 360?

Nie. Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox 360 funguje len s konzolou Xbox 360.

Môžem diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One používať s konzolou Xbox 360?

Nie. Univerzálny diaľkový ovládač pre konzolu Xbox One funguje iba s konzolou Xbox One.

Diaľkový ovládač sa fyzicky rozbil

Ak sa diaľkový ovládač rozbije pri bežnom používaní a úkonoch, je potrebné ho vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať na stránke Služby zariadenia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?