Prehľad o štandardnom bezdrôtovom ovládači pre Xbox One

Na tejto stránke

Oboznámenie sa so štandardným bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One

Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One
Ovládač pre Xbox One obsahuje mnoho rovnakých funkcií ako ovládač pre Xbox 360 a navyše aj niekoľko nových.

Kompatibilita ovládača pre Xbox One
Získajte informácie o tom, ako ovládače od tretích strán fungujú s konzolou Xbox One.

Aktualizácia bezdrôtového ovládača pre Xbox One
Zistite, ako aktualizovať bezdrôtový ovládač pre Xbox One na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One a získanie zlepšení ovládača.

Informácie o inštalácii a používaní štandardného bezdrôtového ovládača pre Xbox One

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole
Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One je mimoriadne jednoduché. Pozrite si všetky podrobnosti.

Prispôsobenie štandardného bezdrôtového ovládača pre Xbox One pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox
Zistite, ako prispôsobiť a konfigurovať bezdrôtový ovládač pre Xbox One pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox.

Priradenie profilu k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One
Zistite, ako priradiť profily k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One, aby váš profil ovládal akciu na konzole Xbox One.

Kontrola úrovne nabitia batérií v ovládači pre Xbox One
Úroveň nabitia batérií v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One môžete skontrolovať kedykoľvek. Zistite, ako treba postupovať.

Pripojenie nabíjacieho kábla s cieľom používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií
Zistite, ako môžete používať bezdrôtový ovládač ako káblový ovládač s nabíjacím káblom.

Použitie nabíjateľných batérií v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One
Zistite, aký druh nabíjateľných batérií sa odporúča používať v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

Použitie batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One
Získajte ďalšie informácie o používaní batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

Aktualizácia ovládača pre Xbox One
Zistite, ako aktualizovať bezdrôtový ovládač pre Xbox One na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One a získanie zlepšení ovládača.

Pripojenie náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One
Pripojenie náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One je jednoduché. Získajte ďalšie informácie.

Riešenie problémov so štandardným bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť
Vyhľadajte riešenia, ak nemôžete s konzolou zosynchronizovať ovládač pre Xbox One alebo ak sa nedá zachovať spojenie medzi ovládačom a konzolou Xbox One.

Riešenie problémov s aktualizáciou ovládača pre Xbox One
Zistite, ako riešiť problémy s aktualizáciou ovládača pre Xbox One a adaptéra stereofónnych slúchadiel pre Xbox One.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne
Zistite, ako postupovať v prípade, keď bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne alebo má pokazenú niektorú súčasť.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa nezapne
Zistite, ako riešiť problémy s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One, keď sa nezapne.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa vypína
Získajte pomoc pri riešení problémov, keď sa bezdrôtový ovládač pre Xbox One vypína.

Riešenie problémov s tlačidlami na ovládačoch pre Xbox One
Získajte pomoc s tlačidlami na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One a bezdrôtovom ovládači Xbox Elite.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prehľad o štandardnom bezdrôtovom ovládači pre Xbox One, alebo iným problémom?