Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One

Vrchná a predná strana bezdrôtového ovládača

Predná strana originálneho bezdrôtového ovládača pre Xbox One Predchádzajúci bezdrôtový ovládač pre Xbox One Predná strana bezdrôtového ovládača pre Xbox One Bezdrôtový ovládač pre Xbox One

1 Ľavá páčka
2 Ľavé predné tlačidlo
3 Tlačidlo Zobraziť
4 Nabíjací port USB
5 Tlačidlo Xbox
6 Tlačidlo Ponuka
7 Pravé predné tlačidlo
8 Smerový ovládač

9 Rozširujúci port
10 Pravá páčka
16 3,5 mm port
X Tlačidlo X
Y Tlačidlo Y
A Tlačidlo A
B Tlačidlo B

Ľavá páčka  (1) a pravá páčka  (10): Toto sú malé ovládacie páčky s dutými gumenými podložkami, ktoré vyčnievajú nad povrch ovládača. Ľavá páčka sa nachádza vľavo dole na hornej strane ovládača a pravá páčka sa nachádza vpravo dole na hornej strane. Páčky sa používajú na interakciu v hrách, aplikáciách a rozhraní konzoly Xbox One. Pohybujú sa určitým smerom. Ak ich stlačíte, môžu tiež fungovať ako tlačidlá, na ktoré možno klikať.

Ľavé predné tlačidlo  (2) a pravé predná tlačidlo  (7): Toto sú dlhé stlačiteľné ovládacie prvky, ktoré sa nachádzajú na prednej strane ovládača, naľavo a napravo od nabíjacieho portu USB, Tieto ovládače sa používajú na interakciu v hrách, aplikáciách a rozhraní konzoly Xbox One. Často sa používajú na urýchlenie presúvania medzi sekciami používateľského rozhrania, ale v závislosti od hry môžu mať rôzne funkcie.

Tlačidlo Zobraziť  (3): Toto tlačidlo sa nachádza vľavo dole od tlačidla Xbox (približne na siedmej hodine). Tlačidlo použite na zameranie sa na činnosť v hre alebo aplikácii, napríklad vytiahnutie mapy počas hry v štýle RPG alebo prístup k panelu s adresou v aplikácii Internet Explorer. Funkcie tohto tlačidla závisia od aplikácie alebo hry.

Nabíjací port USB (4): Tento port sa nachádza na hornej hrane ovládača nad tlačidlom Xbox. Je to preliačený port USB, ktorý slúži na pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole pomocou kábla mini USB. Ďalšie informácie nájdete v článku Informácie o súprave na nabíjanie počas hry pre Xbox One.

Tlačidlo Xbox  (5): Toto tlačidlo sa nachádza vpredu na hornej strane ovládača (približne na dvanástej hodine). Je trochu preliačené a okrúhle. Má viacero funkcií:

  • Ak je ovládač alebo konzola vypnutá, podržaním tohto tlačidla zapnete konzolu. Ak je už konzola zapnutá a ovládač je vypnutý, podržaním tohto tlačidla zapnete ovládač.
  • Ak sú ovládač aj konzola už zapnuté, podržaním tohto tlačidla vypnete konzolu.
  • Ak sú ovládač aj konzola už zapnuté, stlačte a podržte toto tlačidlo až kým sa nezachveje a potom môžete zapnúť Moderátora alebo lupu. Ďalšie informácie nájdete v článku Zapnutie moderátora v Xboxe One.
  • Jedným stlačením tohto tlačidla počas používania konzoly sa otvorí sprievodca.
  • Ak používate ovládač so zariadením s operačným systémom Windows 10, stlačením tohto tlačidla počas hrania hry na PC sa otvorí herný panel. Výnimka: Počas vysielania hier prostredníctvom aplikácie Xbox pre Windows 10 sa stlačením tohto tlačidla vrátite na úvodnú obrazovku aplikácie Xbox pre Windows 10.

Tlačidlo Ponuka  (6): Toto tlačidlo sa nachádza vpravo dole od tlačidla Xbox (približne na piatej hodine). Tlačidlo použite na prístup k ponuke s možnosťami v hre alebo aplikácii, ako sú možnosti Nastavenia alebo Pomocník, spolu s príkazmi v používateľskom rozhraní, ako je kláves Enter na klávesnici.

Smerový ovládač (D-pad)  (8): Toto je vyvýšený ovládač v tvare znamienka plus, ktorý sa nachádza medzi ľavou a plavou páčkou. V používateľskom rozhraní presúva ohnisko doprava, doľava, hore a dole. Používajú sa na interakciu v hrách, aplikáciách a rozhraní konzoly Xbox One.

Rozširujúci port (9): Tento preliačený port sa nachádza na hrane spodnej strany ovládača. Používa sa na pripojenie ďalšieho príslušenstva, napríklad náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One.

3.5 mm port (16): Tento preliačený port sa nachádza vedľa rozširujúceho portu na hrane spodnej strany ovládača. Slúži na pripojenie kompatibilných zvukových zariadení s konektorom 3,5 mm. K dispozícii je len na ovládačoch predávaných od júna 2015.

Tlačidlá A , B , X , Y  : Tieto tlačidlá sa nachádzajú na pravej strane ovládača. Tlačidlo Y sa nachádzaj na dvanástej hodine a tlačidlá B, A a X postupujú v smere hodinových ručičiek. Používajú sa na interakciu v hrách, aplikáciách a rozhraní konzoly Xbox One.

Spodná a zadná strana bezdrôtového ovládača

Zadná strana originálneho bezdrôtového ovládača pre Xbox One Predchádzajúci bezdrôtový ovládač pre Xbox One Zadná strana bezdrôtového ovládača pre Xbox One Bezdrôtový ovládač pre Xbox One

2 Ľavé predné tlačidlo
4 Nabíjací port USB
7 Pravé predné tlačidlo
9 Rozširujúci port
11 Pravá spúšť

12 Infračervený priezor
13 Tlačidlo bezdrôtovej registrácie
14 Ľavá spúšť
15 Kryt batérií
16 3,5mm konektor

Ľavé predné tlačidlo   (2) a pravé predná tlačidlo  (7): Toto sú dlhé stlačiteľné ovládacie prvky, ktoré sa nachádzajú na prednej strane ovládača, naľavo a napravo od nabíjacieho portu USB, Tieto ovládače sa používajú na interakciu v hrách, aplikáciách a rozhraní konzoly Xbox One. Často sa používajú na urýchlenie presúvania medzi sekciami používateľského rozhrania, ale v závislosti od hry môžu mať rôzne funkcie.

Nabíjací port USB (4): Tento port sa nachádza na hornej hrane ovládača nad tlačidlom Xbox. Je to preliačený port USB, ktorý slúži na pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole pomocou kábla mini USB. Ďalšie informácie nájdete v článku Informácie o súprave na nabíjanie počas hry pre Xbox One.

Rozširujúci port (9): Tento preliačený port sa nachádza na hrane spodnej strany ovládača. Používa sa na pripojenie ďalšieho príslušenstva, napríklad náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One.

Infračervené (IR) okno (12): Za „dymovým“ plastom vedľa portu USB sa nachádzajú infračervené diódy LED, ktoré sa používajú na automatické párovanie používateľov a ovládačov pomocou senzora Kinect. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v článku Priradenie účtu k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One.

Bezdrôtové tlačidlo párovania (13): Toto malé, trošku vyvýšené tlačidlo sa nachádza naľavo od portu USB na hornej hrane ovládača. Slúži na bezdrôtové pripojenie ovládača ku konzole a registráciu do párovania s počítačom so systémom Windows 10 cez Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole.

Pravá spúšť   (11) a ľavá spúšť   (14): sa nachádzajú rovno pod prednými tlačidlami na prednej hornej hrane ovládača. Sú to stlačiteľné ovládacie prvky, ktoré sa najčastejšie používajú počas hrania. Často vibrujú, aby poskytli pripomienky počas hier, ale vibrácie môžete v nastaveniach ovládača vypnúť.

Kryt priehradky na batériu (15): nachádza sa uprostred dolnej strany ovládača.

3.5 mm port (16): Tento preliačený port sa nachádza vedľa rozširujúceho portu na hrane spodnej strany ovládača. Slúži na pripojenie kompatibilných zvukových zariadení s konektorom 3,5 mm. K dispozícii je len na ovládačoch predávaných od júna 2015.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One, alebo iným problémom?