Aplikácia Blu-ray v konzole Xbox One

Nastavenia aplikácie Blu-ray

Sledovanie diskov Blu-ray

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aplikácia Blu-ray v konzole Xbox One, alebo iným problémom?