Ovládanie diskov Blu-ray Disc a DVD v konzole Xbox One

Ovládač konzoly Xbox One môžete použiť na ovládanie prehrávača diskov Blu-ray a DVD v konzole. Na tejto stránke sa dozviete, ako na to a ďalšie podrobnosti o funkciách vášho ovládača, ktoré budete používať.

Poznámka: aplikácia Blu-ray Blu-ray Player sa nevzťahuje na Xbox One S All-Digital Edition.

Riešenia

Horná strana ovládača konzoly Xbox One

1 Ľavý ovládač
2 Ľavé predné tlačidlo
3 tlačidlo Zobraziť
4 Nabíjací port USB
5 tlačidlo Xbox
6 tlačidlo Ponuka
7 Pravé predné tlačidlo
8 Smerový ovládač (smer. ovl.)

9 Rozširujúci port
10 Pravý ovládač
X tlačidlo X
Y tlačidlo Y
A tlačidlo A
B tlačidlo B

Poznámka: Úplný opis tlačidiel bezdrôtového ovládača nájdete v časti Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One.

Prehrávanie diskov Blu-ray pomocou ovládača konzoly Xbox One

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis funkcií ovládača na prehrávanie diskov Blu-ray.

Ak chcete...

Stlačte...

Pozastaviť a zrušiť pozastavenie prehrávania

X

Prejsť o jednu kapitolu dozadu

Ľavé predné tlačidlo
alebo
Y, potom vyberte položku Prejsť dozadu

Prejsť o jednu kapitolu dopredu

Pravé predné tlačidlo
alebo
Y, potom vyberte položku Prejsť dopredu

Posunúť sa rýchlo dopredu

Pravá spúšť (každým stlačením spúšte sa rýchlosť zvýši)

Posunúť sa dozadu

Ľavá spúšť (každým stlačením spúšte sa rýchlosť zvýši)

Otvorte ovládacie prvky prehrávania zobrazené na obrazovke

B alebo Y

Otvorenie rozšírených ovládacích prvkov prehrávania

Tlačidlo Zobraziť

Otvorenie kontextovej ponuky disku Blu-ray

Stlačte ovládač doprava alebo šípku doprava na smerovom ovládači (stlačením šípky doľava ponuku zatvoríte)
alebo
tlačidlo Ponuka

Poznámka Túto funkciu nemusia podporovať všetky disky.

Otvorenie ukazovateľa pozície prehrávania disku Blu-ray

Vpravo na ovládači alebo šípka doprava na smerovom ovládači

Poznámka Túto funkciu nemusia podporovať všetky disky.

Rozšírené ovládacie prvky prehrávania diskov Blu-ray

Pomocou rozšírených ovládacích prvkov prehrávania, zobrazených na obrazovke pri sledovaní disku Blu-ray, môžete ovládať nasledovné funkcie:

  • Povolenie titulkov
  • Zmena uhla kamery
  • Zmena zvukového kanálu
  • Zobrazenie aktuálnych podrobností o prehrávaní

Prehrávanie diskov DVD pomocou ovládača konzoly Xbox One

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis funkcií ovládača na prehrávanie diskov DVD.

Ak chcete...

Stlačte...

Pozastaviť a zrušiť pozastavenie prehrávania

X

Prejsť o jednu kapitolu dozadu

Ľavé predné tlačidlo
alebo
B, potom vyberte položku Prejsť dozadu

Prejsť o jednu kapitolu dopredu

Pravé predné tlačidlo
alebo
B, potom vyberte položku Prejsť dopredu

Posunúť sa rýchlo dopredu

Pravá spúšť (každým stlačením spúšte sa rýchlosť zvýši)

Posunúť sa dozadu

Ľavá spúšť (každým stlačením spúšte sa rýchlosť zvýši)

Otvorte ovládacie prvky prehrávania zobrazené na obrazovke

Tlačidlo ponuky, B, alebo Y

Otvorenie rozšírených ovládacích prvkov prehrávania

Tlačidlo Zobraziť

Rozšírené ovládacie prvky prehrávania diskov DVD

Pomocou rozšírených ovládacích prvkov prehrávania, zobrazených na obrazovke pri sledovaní disku DVD, môžete ovládať nasledovné funkcie:

  • Povolenie titulkov
  • Zmena uhla kamery
  • Zmena zvukového kanálu
  • Zobrazenie aktuálnych podrobností o prehrávaní

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ovládanie diskov Blu-ray Disc a DVD v konzole Xbox One, alebo iným problémom?