Podpora formátu MKV v konzole Xbox One

Videá formátu MKV možno odteraz prehrávať v konzole Xbox One.

Formát MKV (rozšírenie používané pre kodek Matroska Media Container) podporuje viaceré obrazové a zvukové kodeky, ako napríklad H.264 alebo zvukový formát AAC. Vo všeobecnosti kontajnery zabezpečujú, ako sú rozmiestnené zvukové a obrazové údaje a aké dodatočné informácie sa používajú na popísanie týchto A/V prúdov. Kontajnery tiež zahŕňajú údaje, ktoré dopĺňajú A/V prúdy, ako je názov, jazyky zvukových prúdov, titulky a ich stopy, písmo týchto titulkov, obrázky, informácie o kapitolách a ponuky. Formát MKV je vysoko flexibilný a podporuje mnoho z týchto kontajnerových funkcií.

Konzola Xbox One sa snaží podporovať tie funkcie formátu MKV, ktoré sú pre väčšinu zákazníkov najdôležitejšie. Nie všetky funkcie formátu MKV budú zavedené a jednotlivé funkcie sa budú poskytovať v takom poradí, aby zabezpečili najväčšiu hodnotu.

Podpora funkcie kontajnera formátu MKV

Funkcie kontajnera formátu MKV sú podporované v konzole Xbox One nasledujúcimi spôsobmi:

  • Pri výskyte jedného alebo viacerých videozáznamov sa prehrá prvý z nich.
  • Pri výskyte jedného alebo viacerých zvukových záznamov sa prehrá prvý z nich.
  • Pri výskyte jedného alebo viacerých stôp s titulkami sa tieto neukážu, ale súbor sa načíta a prehrá.
  • Pri výskyte jedného alebo viacerých typov písma alebo obrázkov sa tieto neukážu, hoci sa súbor načíta a prehrá.
  • Informácie o ponuke nie sú podporované a nezobrazia sa, ale súbor sa načíta a prehrá.
  • Informácie o kapitole nie sú podporované, ale súbor sa načíta a prehrá.
  • Ak sa súbory s kapitolami odvolávajú na doplnkové súbory, tieto sa neprehrajú.
  • Obrázky miniatúr sú k dispozícii počas prehľadávania súborov na diskoch USB pomocou prehľadávača súborov.

Táto skupina funkcií by mala umožniť prehrávanie väčšiny súborov formátu MKV, keď obsahujú podporované kodeky.

Podpora kodekov formátu MKV

Súbory formátu MKV, ktoré obsahujú obrazové a zvukové stopy kódované nasledujúcimi kodekmi, by sa mali dať v konzole Xbox One prehrať:

Matroska Id MSFT Media Foundation MF_MT_SUBTYPE Popis Identifikátory FourCC alebo WAV
V_MPEG4/ISO/AVC MFVideoFormat_H264 Video H.264 H264
V_MPEG2 MFVideoFormat_MPEG2 Video MPEG-2  
V_MPEG1 MFVideoFormat_MPG1 Video MPEG-1 MPG1
V_MPEG4/MS/V3 MFVideoFormat_MP43 Kodek Microsoft MPEG 4 verzie 3 MP43
V_MPEG4/ISO/ASP MFVideoFormat_MP4V Video MPEG-4 part 2 MP4V
V_MS/VFW/FOURCC   Priradenia k niekoľkým kodekom zvyčajne podporovaným vo formáte AVI, ktoré sú v konzole k dispozícii.  
A_AAC MFAudioFormat_AAC Advanced Audio Coding (AAC) WAVE_FORMAT_MPEG_HEAAC
A_AC3 MFAudioFormat_Dolby_AC3 Dolby Digital (AC-3)  
A_MPEG/L3 MFAudioFormat_MP3 MPEG Audio Layer-3 (MP3) WAVE_FORMAT_MPEGLAYER3
A_MPEG/L1 MFAudioFormat_MPEG Zvuková údajová časť MPEG-1 WAVE_FORMAT_MPEG
A_PCM/INT/BIG MFAudioFormat_PCM Nekomprimovaný zvuk PCM WAVE_FORMAT_PCM
A_PCM/INT/LIT MFAudioFormat_PCM Nekomprimovaný zvuk PCM WAVE_FORMAT_PCM
A_PCM/FLOAT/IEEE MFAudioFormat_Float Nekomprimovaný zvuk IEEE s pohyblivou desatinnou čiarkou WAVE_FORMAT_IEEE_HEAAC

Technické údaje týkajúce sa kodekov

Technické údaje sú k dispozícii na nasledujúcich webových lokalitách:

Špecifikácie kodeku Matroska

Windows Dev Center: Identifikátory GUID zvukových podtypov

Windows Dev Center: Identifikátory GUID obrazových podtypov

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Podpora formátu MKV v konzole Xbox One, alebo iným problémom?