Nastavenie a používanie aplikácie SmartGlass v konzole Xbox One

Prehľad

Aplikácia SmartGlass umožňuje interakciu konzoly a pripojených zariadení mnohými spôsobmi. Mobilné aplikácie SmartGlass sú k dispozícii aj v prípade, keď konzolu nepoužívate.

Poznámka Ak chcete svoju konzolu Xbox One ovládať pomocou aplikácie SmartGlass, prípadne chcete v konzole uskutočňovať činnosti súvisiace s aplikáciou SmartGlass, konzola musí byť zapnutá a pripojená k zariadeniu SmartGlass.

Riešenia

Požiadavky aplikácie SmartGlass na zariadenie

Ak chcete aplikáciu SmartGlass používať v konzole alebo v inom zariadení, potrebujete:

 • Profil Xbox
 • Softvér SmartGlass pre Xbox One, ktorý je spustený v zariadení kompatibilnom s aplikáciou SmartGlass, napríklad:
  • Xbox One SmartGlass pre systém Windows 8
  • Xbox One SmartGlass pre zariadenie so systémom Windows Phone

Poznámka Ak chcete ovládať službu OneGuide v konzole Xbox One z počítača so systémom Windows alebo vášho zariadenia so systémom Windows Phone, musíte použiť softvér Xbox One SmartGlass. Ak sa chcete pripojiť ku konzole Xbox One na iné účely, môžete použiť aplikáciu Xbox v systéme Windows, iOS alebo Android. Softvér SmartGlass pre Xbox 360 sa nepripojí ku konzole Xbox One.

Požiadavky aplikácie SmartGlass na pripojenie

Aplikácia SmartGlass využíva pripojenie medzi konzolou Xbox One a pripojeným zariadením. Konzola aj pripojené zariadenie musia byť zapnuté a prihlásené v službe Xbox Live. Môžete sa pripojiť prostredníctvom:

 • Lokálnej alebo domácej siete
 • Internetu
 • Mobilnej dátovej siete 3G alebo 4G

Čím je pripojenie rýchlejšie a spoľahlivejšie, tým bude výkon aplikácie SmartGlass lepší. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť lokálnu sieť.

Nastavenie aplikácie SmartGlass v konzole Xbox One

Ak chcete, aby aplikácia SmartGlass fungovala v konzole správne, postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku All Settings (Všetky nastavenia).
 3. Vyberte položku Preferences (Predvoľby) a potom vyberte položku Xbox app connections (Pripojenia aplikácie Xbox).
 4. V ponuke Xbox app connections (Pripojenia aplikácie Xbox) vyberte možnosť, ktorá najlepšie spĺňa vaše potreby.

Nastavenie zariadenia SmartGlass na pripojenie ku konzole

Na zariadení SmartGlass sa prihláste do aplikácie SmartGlass pomocou konta Microsoft spojeného s vaším gamertagom na Xboxe. Ak nepoznáte konto Microsoft spojené s vaším účtom Xbox, pozrite si tému Najčastejšie otázky týkajúce sa konta Microsoft. Potom môžete pripojiť zariadenie SmartGlass ku konzole.

Aplikácia SmartGlass reaguje pomaly alebo sa zobrazuje správa s informáciou o pomalom pripojení

Riešenie pre telefóny a tablety

Pripojte svoj telefón k domácej bezdrôtovej sieti. Hoci smartfón alebo tablet dokáže komunikovať s konzolou prostredníctvom mobilnej siete, najlepší výkon dosiahnete vtedy, keď telefón pripojíte k rovnakej bezdrôtovej sieti ako konzolu.

Riešenie pre počítače so systémom Windows

Ak chcete vyriešiť problémy s pripojením počítača so systémom Windows k službe Xbox Live, pozrite si tému Pripojenie k službe Xbox Live z počítača.

Aplikácia SmartGlass nemôže vyhľadať konzolu alebo sa k nej nemôže pripojiť

Skontrolujte, či používate rovnaké konto Microsoft

Ak aplikácia SmartGlass nemôže vyhľadať konzolu Xbox, skontrolujte, či konto Microsoft spojené s vaším gamertagom v službe Xbox Live je rovnaké ako konto Microsoft, ktoré používate na prihlásenie do aplikácie SmartGlass. Ak nepoznáte konto Microsoft spojené s kontom Xbox Live, pozrite si tému Zistenie konta Microsoft alebo hesla.

Povolenie aplikácie SmartGlass v konzole Xbox One

Ak to chcete urobiť v konzole Xbox One, postupujte podľa krokov v hornej časti tejto stránky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie aplikácie SmartGlass v konzole Xbox One, alebo iným problémom?