Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox One

Ak sa pri používaní služby Filmy a TV programy v konzole Xbox One vyskytujú problémy, môžu byť zapríčinené chybou aplikácie alebo nastavením konzoly.

Poznámka: Ak sa tu zobrazujú výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Televízia, hudba a video: spustená
2018-12-14T22:25:33.7353415+00:00

Riešenia

Skúste vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Inovujte na najnovšiu verziu softvéru konzoly Xbox

Aplikácia Movies & TV (Filmy a TV programy) bola nedávno aktualizovaná, aby ju bolo možné spustiť na najnovšej verzii softvéru konzoly Xbox. Aby ste mohli používať aplikáciu Filmy & TV programy v konzole, musíte mať v konzole nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru.

Postup kontroly, či používate najnovšiu verziu softvéru:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, a potom prejdite na položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 3. Prejdite nadol na položku System (Systém) a potom vyberte položku Console info & updates (Informácie o konzole a aktualizácie).

Ak sa zobrazuje okno s textom „No update available” (Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia), v konzole Xbox je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Ak sa zobrazuje inovácia, vyberte ju a pokračujte v inovácii.

Poznámka: Počas aktualizácie konzoly sa všetky otvorené hry a aplikácie zatvoria.

Riešenie č. 2: Odstránenie duplicitných verzií aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy)

Ak ste inovovali na najnovšiu verziu softvéru konzoly Xbox a vidíte duplicitné dlaždice pre aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy), pomocou nasledujúcich krokov môžete odstrániť staršiu verziu.

Najskôr spustite jednu z verzií aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy).

Ak sa zobrazí správa s oznámením, že potrebujete aktualizáciu, spustili ste staršiu verziu aplikácie. Odstránenie tejto verzie:

 1. Na obrazovke aktualizácie vyberte položku Cancel (Zrušiť).
 2. Vo vašom zozname aplikácií vyberte dlaždicu Movies & TV (Filmy a TV programy), ktorú ste predtým spustili a stlačte tlačidlo Ponuka .
 3. Vyberte položku Manage app (Spravovať aplikáciu) a na ďalšej obrazovke položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).

Po odinštalovaní môžete skryť dlaždicu, ktorá sa zobrazí v časti Ready to install (Pripravené na inštaláciu) v ponuke My games & apps (Moje hry a aplikácie). Postupujte tak, že zvýrazníte dlaždicu a stlačíte tlačidlo Ponuka a potom vyberiete možnosť Hide from list (Skryť zo zoznamu).

Ak sa aplikácia Movies & TV (Filmy a TV programy) spustí bez vyžadovania aktualizácií, spustili ste najnovšiu verziu aplikácie. Podľa postupu uvedeného vyššie odinštalujte a odstráňte staršiu verziu aplikácie.

Riešenie č. 3: Skontrolujte stav Xboxu Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, a potom prejdite na položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 3. Vyberte položku Network (Sieť) a potom položku Network settings (Nastavenia siete).
 4. V časti Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).
  • Ak je možné pripojiť sa k službe Xbox Live, konzola je pripojená správne.
  • Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, test pripojenia vám ukáže:
   • Kde sa pri pripájaní vyskytla chyba.
   • O aký druh chyby ide.

Poznačte si tieto informácie a skúste problém vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One.

Riešenie č. 4: Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu

Nasledujúci postup vám pomôže odinštalovať a znova nainštalovať aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy). Použitím tohto postupu nedôjde k odstráneniu vašej zbierky filmov.

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. Prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 3. Prejdite nadol do časti Apps (Aplikácie) a zvýraznite položku Movies & TV (Filmy a TV programy).
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).
 5. Na obrazovke s potvrdením vyberte položku Odinštalovať všetko.
 6. Reštartujte konzolu: Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, potom sa posuňte nadol na položku Settings (Nastavenia) a vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu). Na obrazovke s potvrdením vyberte možnosť Yes (Áno).
 7. Po reštartovaní konzoly prejdite doprava do oblasti Store (Obchod) a potom prejdite nadol a vyberte položku Browse movies (Prehľadávať filmy).
 8. Na obrazovke Obchodu sa posuňte nadol a vyberte položku My movies & TV (Moje filmy a TV programy).
 9. Výberom položky Install (Inštalovať) prevezmite a nainštalujte aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy).

Riešenie č. 5: Odstráňte svoj profil a znova ho prevezmite

Ak chcete odstrániť svoj profil, ktorý môže byť poškodený, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, a potom prejdite na položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 3. V časti Account (Účet) vyberte položku Remove accounts (Odstrániť účty).
 4. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a odstránenie potvrďte výberom položky Odstrániť.

Ak chcete stiahnuť profil Xbox, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom sa presuňte nahor na položku Sign in (Prihlásenie).
 2. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať) a potom vyberte položku Add new (Pridať nové).
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft.
 4. V prípade potreby si prečítajte podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a potom vyberte položku I accept (Súhlasím).
 5. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste zadali pre svoj účet, a vyberte položku Next (Ďalej).
 6. Vyberte požadované položky prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia.
 7. Vyberte svoj obrázok hráča a potom vyberte položku Next (Ďalej).
 8. Vyberte si farbu úvodnej obrazovky a vyberte položku Next (Ďalej).
 9. Ak sa chcete po dokončení vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku