Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox One

Ak sa pri používaní služby Filmy a TV programy v konzole Xbox One vyskytujú problémy, môžu byť zapríčinené chybou aplikácie alebo nastavením konzoly.

Poznámka Ak sa tu zobrazujú výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Televízia, hudba a video: spustená
2019-08-24T03:13:24.0142129+00:00

Riešenia

Skúste vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Inovujte na najnovšiu verziu softvéru konzoly Xbox

Aplikácia Filmy a TV programy bola nedávno aktualizovaná, aby ju bolo možné spustiť na najnovšej verzii softvéru konzoly Xbox. Aby ste mohli používať aplikáciu Filmy a TV programy v konzole, musíte mať v konzole nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru.

Postup kontroly, či používate najnovšiu verziu softvéru:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings > System > Updates & downloads (Nastavenia > Systém > Aktualizácie a prevzaté položky).

Ak sa zobrazuje okno s textom „No update available” (Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia), v konzole Xbox je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Ak sa zobrazuje inovácia, vyberte ju a pokračujte v inovácii.

Poznámka Počas aktualizácie konzoly sa všetky otvorené hry a aplikácie zatvoria.

Riešenie č. 2: Odstránenie duplicitných verzií aplikácie Filmy a TV programy

Ak ste inovovali na najnovšiu verziu softvéru konzoly Xbox a vidíte duplicitné dlaždice pre aplikáciu Filmy a TV programy, pomocou nasledujúcich krokov môžete odstrániť staršiu verziu.

Najskôr spustite jednu z verzií aplikácie Filmy a TV programy.

Ak sa zobrazí správa s oznámením, že potrebujete aktualizáciu, spustili ste staršiu verziu aplikácie. Odstránenie tejto verzie:

 1. Na obrazovke aktualizácie vyberte položku Cancel (Zrušiť).
 2. Vo vašom zozname aplikácií vyberte dlaždicu Filmy a TV programy, ktorú ste predtým spustili a stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) .
 3. Vyberte položku Manage app (Spravovať aplikáciu) a na ďalšej obrazovke položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).

Po odinštalovaní môžete skryť dlaždicu, ktorá sa zobrazí v časti Ready to install (Pripravené na inštaláciu) v ponuke My games & apps (Moje hry a aplikácie). Postupujte tak, že zvýrazníte dlaždicu a stlačíte tlačidlo Menu (Ponuka) a potom vyberiete možnosť Hide from list (Skryť zo zoznamu).

Ak sa aplikácia Filmy a TV programy spustí bez vyžadovania aktualizácií, spustili ste najnovšiu verziu aplikácie. Podľa postupu uvedeného vyššie odinštalujte a odstráňte staršiu verziu aplikácie.

Riešenie č. 3: Skontrolujte stav Xboxu Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network settings (Nastavenia siete).
 3. V časti Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).
  • Ak je možné pripojiť sa k službe Xbox Live, konzola je pripojená správne.
  • Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, test pripojenia vám ukáže:
   • Kde sa pri pripájaní vyskytla chyba.
   • O aký druh chyby ide.

Poznačte si tieto informácie a skúste problém vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One.

Riešenie č. 4: Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu

Nasledujúci postup vám pomôže odinštalovať a znova nainštalovať aplikáciu Filmy a TV programy. Použitím tohto postupu nedôjde k odstráneniu vašej kolekcie filmov.

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte položku Home (Úvodná obrazovka).
 2. Vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 3. Vyberte položku Apps (Aplikácie) a zvýraznite položku Movies & TV (Filmy a TV programy).
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) a vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).
 5. Na obrazovke potvrdenia vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).
 6. Reštartujte konzolu: Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania. Vyberte položky Restart console (Reštartovať konzolu) > Restart (Reštartovať).
 7. Po reštartovaní konzoly prejdite doprava do oblasti Store (Obchod) a vyberte položku Movies & TV (Filmy a TV programy).
 8. Vyberte položku My movies & TV (Moje filmy a TV programy).
 9. Výberom položky Install (Inštalovať) prevezmite a nainštalujte aplikáciu Filmy a TV programy.

Riešenie č. 5: Odstráňte svoj profil a znova ho prevezmite

Ak chcete odstrániť svoj profil, ktorý môže byť poškodený, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Account (Konto) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
 3. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a odstránenie potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).

Ak chcete prevziať profil Xbox, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Sign in (Prihlásenie).
 2. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať) a potom vyberte položku Add new (Pridať nové).
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft.
 4. V prípade potreby si prečítajte podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a potom vyberte položku I accept (Súhlasím).
 5. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste zadali pre svoje konto, a vyberte položku Next (Ďalej).
 6. Vyberte požadované položky prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia.
 7. Vyberte svoj obrázok hráča a potom vyberte položku Next (Ďalej).
 8. Vyberte si farbu úvodnej obrazovky a vyberte položku Next (Ďalej).
 9. Ak sa chcete po dokončení vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox One, alebo iným problémom?