Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox One

Ak sa pri používaní služby Filmy a TV programy v konzole Xbox One vyskytujú problémy, môžu byť zapríčinené chybou aplikácie alebo nastavením konzoly.

Poznámka: Ak sa tu zobrazujú výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Televízia, hudba a video: spustená
2017-12-16T03:55:19.8772117+00:00

Riešenia

Skúste vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Inovujte na najnovšiu verziu softvéru konzoly Xbox

Aplikácia Movies & TV (Filmy a TV programy) bola nedávno aktualizovaná, aby ju bolo možné spustiť na najnovšej verzii softvéru konzoly Xbox. Aby ste mohli používať aplikáciu Filmy & TV programy v konzole, musíte mať v konzole nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru.

Postup kontroly, či používate najnovšiu verziu softvéru:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, a potom prejdite na položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 3. Prejdite nadol na položku System (Systém) a potom vyberte položku Console info & updates (Informácie o konzole a aktualizácie).

Ak sa zobrazuje okno s textom „No update available” (Nie je k dispozícii žiadna aktualizácia), v konzole Xbox je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Ak sa zobrazuje inovácia, vyberte ju a pokračujte v inovácii.

Poznámka: Počas aktualizácie konzoly sa všetky otvorené hry a aplikácie zatvoria.

Riešenie č. 2: Odstránenie duplicitných verzií aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy)

Ak ste inovovali na najnovšiu verziu softvéru konzoly Xbox a vidíte duplicitné dlaždice pre aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy), pomocou nasledujúcich krokov môžete odstrániť staršiu verziu.

Najskôr spustite jednu z verzií aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy).

Ak sa zobrazí správa s oznámením, že potrebujete aktualizáciu, spustili ste staršiu verziu aplikácie. Odstránenie tejto verzie:

 1. Na obrazovke aktualizácie vyberte položku Cancel (Zrušiť).
 2. Vo vašom zozname aplikácií vyberte dlaždicu Movies & TV (Filmy a TV programy), ktorú ste predtým spustili a stlačte tlačidlo Ponuka .
 3. Vyberte položku Manage app (Spravovať aplikáciu) a na ďalšej obrazovke položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).

Po odinštalovaní môžete skryť dlaždicu, ktorá sa zobrazí v časti Ready to install (Pripravené na inštaláciu) v ponuke My games & apps (Moje hry a aplikácie). Postupujte tak, že zvýrazníte dlaždicu a stlačíte tlačidlo Ponuka a potom vyberiete možnosť Hide from list (Skryť zo zoznamu).

Ak sa aplikácia Movies & TV (Filmy a TV programy) spustí bez vyžadovania aktualizácií, spustili ste najnovšiu verziu aplikácie. Podľa postupu uvedeného vyššie odinštalujte a odstráňte staršiu verziu aplikácie.

Riešenie č. 3: Skontrolujte stav Xboxu Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, a potom prejdite na položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 3. Vyberte položku Network (Sieť) a potom položku Network settings (Nastavenia siete).
 4. V časti Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku Test network connection (Test pripojenia k sieti).
  • Ak je možné pripojiť sa k službe Xbox Live, konzola je pripojená správne.
  • Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, test pripojenia vám ukáže:
   • Kde sa pri pripájaní vyskytla chyba.
   • O aký druh chyby ide.

Poznačte si tieto informácie a skúste problém vyriešiť pomocou sprievodcu Riešenie chyby sieťového pripojenia konzoly Xbox One.

Riešenie č. 4: Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu

Nasledujúci postup vám pomôže odinštalovať a znova nainštalovať aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy). Použitím tohto postupu nedôjde k odstráneniu vašej zbierky filmov.

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. Prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 3. Prejdite nadol do časti Apps (Aplikácie) a zvýraznite položku Movies & TV (Filmy a TV programy).
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).
 5. Na obrazovke s potvrdením vyberte položku Odinštalovať všetko.
 6. Reštartujte konzolu: Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, potom sa posuňte nadol na položku Settings (Nastavenia) a vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu). Na obrazovke s potvrdením vyberte možnosť Yes (Áno).
 7. Po reštartovaní konzoly prejdite doprava do oblasti Store (Obchod) a potom prejdite nadol a vyberte položku Browse movies (Prehľadávať filmy).
 8. Na obrazovke Obchodu sa posuňte nadol a vyberte položku My movies & TV (Moje filmy a TV programy).
 9. Výberom položky Install (Inštalovať) prevezmite a nainštalujte aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy).

Riešenie č. 5: Odstráňte svoj profil a znova ho prevezmite

Ak chcete odstrániť svoj profil, ktorý môže byť poškodený, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, a potom prejdite na položku Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 3. V časti Account (Účet) vyberte položku Remove accounts (Odstrániť účty).
 4. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a odstránenie potvrďte výberom položky Odstrániť.

Ak chcete stiahnuť profil Xbox, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom sa presuňte nahor na položku Sign in (Prihlásenie).
 2. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať) a potom vyberte položku Add new (Pridať nové).
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu Microsoft.
 4. V prípade potreby si prečítajte podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a potom vyberte položku I accept (Súhlasím).
 5. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste zadali pre svoj účet, a vyberte položku Next (Ďalej).
 6. Vyberte požadované položky prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia.
 7. Vyberte svoj obrázok hráča a potom vyberte položku Next (Ďalej).
 8. Vyberte si farbu úvodnej obrazovky a vyberte položku Next (Ďalej).
 9. Ak sa chcete po dokončení vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku