Úprava videa pomocou aplikácie Upload Studio

Upravovať videá, ktoré ste si nahrali pomocou funkcie Game DVR ponuky Upload je pomocou aplikácie Upload Studio jednoduché.

Úprava videí

Zistite, ako si môžete vybrať šablóny, pridávať klipy a prispôsobiť svoje videá.

Vyberte si šablónu

Vybraná šablóna definuje celkovú štruktúru vášho videa – koľko klipov použijete a ako ich spojíte.

  • Just trim – Ideálna, keď len potrebujete odstrihnúť pár sekúnd videa.
  • Obraz v obraze – Umožňuje skombinovať dva záznamy z funkcie Game DVR alebo senzora Kinect, ktoré sa majú zobrazovať spolu v jednom videozázname.
  • Bookend – Umožňuje spojiť tri klipy do jedného.
  • Multiclip – Umožňuje spojiť päť klipov do jedného.

Add clips (Pridať klipy)

Vyberte si segment klipu a potom vyberte možnosť Record with Kinect (Nahrať pomocou Kinectu) alebo Choose Game DVR (Vybrať Game DVR) na vytvorenie nového záznamu pomocou kamery Kinect alebo použitie existujúceho záznamu. Zopakujte postup s každým segmentom klipu.

Prispôsobiť

Po pridaní klipov môžete zvoliť možnosť Record voiceover (Nahrať komentár) alebo Choose skin (Vybrať tapetu) na ďalšie prispôsobenie videa.

Review and finish (Skontrolovať a dokončiť)

Umožňuje skontrolovať vaše video pomocou ovládacích prvkov prehrávania v spodnej časti obrazovky. Keď budete spokojní, vyberte možnosť Finish (Dokončiť) na dokončenie úprav klipu.

Nezabudnite, že všetky videá, ktoré zdieľate, podliehajú Podmienkam používania služby Xbox Live, tak sa, prosím, snažte, aby boli prívetivé.

Name and tag (Názov a značka)

Zvoľte názov svojho klipu a pridajte voliteľné značky pre jednoduchšie zatriedenie. Po skončení vyberte možnosť Upload (Odovzdať), čím sa začne vykresľovanie klipu a odovzdávanie do služby Xbox Live.

Render and upload (Vykresliť a odovzdať)

Vaše video sa vykreslí a odovzdá do služby Xbox Live. Po odovzdaní sa video ešte nezdieľa s inými používateľmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Zdieľanie klipov pomocou aplikácie Upload Studio.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Úprava videa pomocou aplikácie Upload Studio, alebo iným problémom?