Funkcia Game DVR a aplikácia Upload Studio v konzole Xbox One

Prehľad funkcie Game DVR a aplikácie Upload Studio

Používanie funkcie Game DVR a Upload Studio

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Funkcia Game DVR a aplikácia Upload Studio v konzole Xbox One, alebo iným problémom?