Najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania konzoly Xbox One a snímača Kinect

Odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania konzoly Xbox One a snímača Kinect.

Témy

Môžu osoby so zdravotným postihnutím používať konzolu Xbox One?

V spoločnosti Microsoft veríme, že interaktívnu zábavu by si malo užívať čo najviac ľudí. Konzola Xbox One prináša používateľom významné technické zdokonalenia. Pomocou hlasu, gest a vstupu prostredníctvom bezdrôtového ovládača sme sprístupnili mnoho funkcií a možností, čím sme rozšírili spôsoby, ktorými si môžu používatelia vychutnať hry a zábavu v konzole Xbox.

Uznávame, že každá osoba má jedinečné schopnosti a nie všetky hry a služby pre konzolu Xbox budú prístupné pre všetkých používateľov. Neustále pracujeme na zlepšení používania konzol Xbox pre všetkých používateľov. Aktívne vyhľadávame pripomienky, ako možno technológie Xbox a Kinect zlepšiť, a tieto pripomienky neustále zohľadňujeme pri vývoji aktualizácií a budúcich verzií našich produktov a služieb.

Používam invalidný vozík alebo musím celý čas sedieť. Môžem používať konzolu Xbox One?

Sediaci používatelia si môžu vychutnávať viacero funkcií a hier vyvinutých pre konzolu Xbox One. Možnosť používania snímača Kinect dodávaného s konzolou Xbox One sediacimi používateľmi však v súčasnosti značne závisí od jednotlivých hier a aplikácií. Niektoré hry a ďalší obsah sú viac prispôsobené pre sediacich používateľov než iné. Vývojári môžu navrhovať aplikácie a hry tak, aby sa činnosti, ktoré sú pre niektorých používateľov problematické, dali preskočiť alebo vykonať iným spôsobom. Naďalej upozorňujeme vydavateľov s cieľom povzbudiť ich, aby poskytovali zábavu z hrania, ktorá splní požiadavky širšej cieľovej skupiny.

Pohyb v používateľskom rozhraní konzoly Xbox One pomocou ovládača a používanie zábavných funkcií v službe Xbox Live, napríklad aplikácia Video Kinect, je k dispozícii, aj keď sedíte alebo stojíte.

Podporuje konzola Xbox One znakovú reč?

Konzola Xbox One v súčasnosti nepodporuje znakovú reč ako spôsob zadávania príkazov snímača Kinect.

Budem môcť používať technológiu konzoly Xbox One na rozpoznávanie reči a diktovanie?

Informácie o používaní rozpoznávania reči nájdete v téme Hlas a digitálni pomocníci.

Poznámka Hlasové príkazy nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Zoznam funkcií konzoly Xbox One a oblastí, v ktorých sú k dispozícii, nájdete v článku Dostupnosť funkcií v konzole Xbox One.

Mám určité poškodenie reči alebo mám prízvuk. Bude v mojom prípade fungovať rozpoznávanie reči a diktovanie?

Funkcia rozpoznávania hlasu v konzole Xbox One je navrhnutá tak, aby správne reagovala na príkazy používateľa zodpovedajúce konkrétnym hlasovým vzorom. Táto funkcia pomáha obmedzovať množstvo neželaných reakcií na obrazovke, ktoré sú vyvolané zvukmi v okolí. To môže ovplyvniť schopnosť systému sledovať a reagovať na zvuky a hlasy, ktoré nemožno priradiť k databáze známych hlasových príkazov.

Poznámka Hlasové príkazy nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Zoznam funkcií konzoly Xbox One a oblastí, v ktorých sú k dispozícii, nájdete v článku  Dostupnosť funkcií v konzole Xbox One.

Budem môcť na konzole Xbox One sledovať videá a filmy, hoci mám poruchu sluchu?

Áno. Konzola Xbox One umožňuje zobrazovať skryté titulky v službe Filmy a TV programy v tých videách, ktoré ich ponúkajú. Titulkovanie poskytujú majitelia videoprogramov, nie spoločnosť Microsoft.

Sú k dispozícii titulky pre televízne relácie a filmy?

Majitelia videoprogramov majú poskytnúť skryté titulky prostredníctvom IP pre všetky celovečerné, nevyňaté, vopred nahrané videoprogramy vysielané v televízii v USA. K ďalším programom sa budú titulky postupne pridávať v súlade s pokynmi FCC.

Ako nastavím konzolu Xbox One, aby zobrazovala skryté titulky?

Pri videách ponúkaných prostredníctvom služby Filmy a TV programy a mnohých aplikáciách od tretích strán môžete pomocou nastavení konzoly Xbox One zobraziť skryté titulky, ak sú dostupné.

Ako povoliť skryté titulky v konzole Xbox One:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , čím sa otvorí sprievodca.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Zjednodušenie prístupu.
  3. Vyberte položku Skryté titulky.
  4. Vyberte niektorú z dostupných možností.

Ukladajú sa predvoľby skrytého titulkovania v konzole Xbox One alebo v konte Xbox?

Predvolené skryté titulky pre videá od prvej strany a aplikácie od tretích strán sa zvyčajne ukladajú v konzole Xbox One. V dôsledku toho akékoľvek video vybavené titulkami, ktoré budete prehrávať v konzole alebo v počítači, bude zobrazovať titulkovanie. Ak chcete titulkovanie vypnúť, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcej odpovedi a vyberte možnosť Skryté titulky vypnuté.

Ďalšie informácie o nastaveniach skrytých titulkov nájdete v článku  Ako upraviť nastavenia skrytých titulkov v konzole Xbox One.

Poznámky

  • Niektoré aplikácie od tretích strán, ako napríklad Netflix, môžu uložiť predvoľby skrytého titulkovania v nastaveniach aplikácií pre konto.
  • Ak používate konto Xbox na prihlásenie sa do konzoly Xbox One, ktorá nie je vaša, budete musieť nastaviť predvoľby skrytého titulkovania v danej konzole alebo v počítači tak, ako ste to urobili na svojej vlastnej konzole alebo počítači.

Ako bude vyzerať titulkovanie v konzole Xbox One?

Videotitulky konzoly Xbox One sú podobné ako skryté titulky na televízore a zobrazujú sa v konzole ako text pred prehrávaným videom. Po zapnutí skrytých titulkov sa pri predvolenom nastavení zobrazí biely text na čiernom pozadí.

Ak chcete zmeniť vlastnosti titulkovania zobrazeného na obrazovke, prečítajte si tému Ako upraviť nastavenia skrytých titulkov v konzole Xbox One.

Ak chcem sledovať video so skrytými titulkami, musím byť online?

Nie. Ak si kúpite a preberiete video s titulkami pomocou služby Filmy a TV programy, celý súbor vrátane kapacity na skryté titulky je uložený v konzole Xbox One bez ohľadu na to, či ste v konzole zapli alebo nezapli skryté titulky. Znamená to, že hoci potrebujete internetové pripojenie na prevzatie videa do konzoly, nemusíte byť pripojení na internet ani k službe Xbox Live, aby ste prehrali video so skrytými titulkami.

Na koho sa mám obrátiť, ak si chcem vyžiadať skryté titulky pre video?

Titulkovanie poskytujú majitelia videoprogramov. Zvyčajne sú to filmové štúdiá alebo televízne siete (alebo ich materské spoločnosti), ktoré vlastnia obrazový obsah. Ak si chcete vyžiadať titulkovanie pre konkrétny film alebo televíznu reláciu, obráťte sa na vlastníka obsahu.

Na koho sa mám obrátiť, ak skryté titulky nefungujú správne?

Ak sa vyskytujú problémy so skrytými titulkami prostredníctvom internetového protokolu (IP), kontaktujte Roba Sinclaira na pozícii Chief Accessibility Officer prostredníctvom e-mailu na adrese  Problémy so zjednodušením ovládania skrytých titulkov od spoločnosti Microsoft alebo pomocou nasledujúcich kontaktných informácií:
Rob Sinclair
Chief Accessibility Officer
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Telefón: (425) 882-8080
Fax: (425) 936-7329

Ako spoločnosť Microsoft zapája používateľov konzoly Xbox One v komunite postihnutých osôb?

V snahe neustále zlepšovať zážitok z používania konzoly Xbox One, aktívne zapájame postihnuté osoby, aby nám pomohli zlepšiť technológie Xbox a Kinect pre všetkých používateľov. Takisto upozorňujeme vydavateľov, aby svoje tituly navrhovali pre širšiu cieľovú skupinu vrátane používateľov s fyzickými a zmyslovými poruchami, ako aj používateľov s jedinečnými požiadavkami na hranie. Členovia komunity tiež môžu kontaktovať tím pre poskytovanie informácií o zjednodušení ovládania konzoly Xbox.

Kde môžem získať ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a jej záväzku k zjednodušeniu ovládania?

Navštívte webovú lokalitu Microsoft – zjednodušenie ovládania.

Chcem hovoriť s niekým v spoločnosti Microsoft o tom, čo robiť v mojej situácii a ako si zjednodušiť ovládanie snímača Kinect. Na koho sa môžem obrátiť?

Ak máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania alebo pripomienky ku konzole Xbox One či k inému produktu Xbox, pošlite nám e-mail na adresu xaccess@microsoft.com. Niektorý člen nášho tímu vám s radosťou odpovie na vaše otázky alebo vás nasmeruje na najvhodnejšiu osobu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania konzoly Xbox One a snímača Kinect, alebo iným problémom?