Zdieľať túto stránku

Úprava nastavení obrazu v konzole Xbox One

Časť celého článku Ako začať používať konzolu Xbox One.

Úprava nastavení obrazu

Konzola Xbox One podporuje rôzne nastavenia obrazu. Je ľahké vybrať nastavenia, ktoré sa najviac hodia pre váš televízor. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 4. Vyberte položku Display & sound (Zobrazenie a zvuk) a potom položku Video output (Výstup videa).
 5. Vyberte nastavenia obrazu, ktoré sú vhodné pre váš televízor.

Poznámky

Vysvetlenie nastavení obrazu

Rozlíšenie televízora

Konzola Xbox One podporuje nasledujúce rozlíšenia. Ide o štandardné rozlíšenia pre formáty HDTV:

 • 720p
 • 1080p
 • 4K UHD (táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď televízor podporuje rozlíšenie 4K)

Konzola Xbox One by mala automaticky vybrať nastavenia, ktoré najlepšie zodpovedajú televízoru.

Poznámka: Konzola Xbox One sa automaticky vráti k predchádzajúcemu nastaveniu, ak nepotvrdíte nové nastavenie do 15 sekúnd.

Calibrate HDTV (Kalibrovať televízor HDTV)

Calibrate HDTV (Kalibrovať televízor HDTV) umožňuje konfigurovať optimálne nastavenia vášho televízora. Môžete nastaviť pomer strán, ostrosť, jas, kontrast a ďalšie nastavenia. Možno bude tiež potrebné upraviť niektoré nastavenia priamo na televízore. V takom prípade si pozrite dokumentáciu od výrobcu vášho televízora, kde nájdete informácie o tom, ako získať prístup k položkám ponuky na vašom televízore.

Poznámka: Televízor môžete nakalibrovať aj preto, aby ste mali tie najlepšie zážitky z hier, filmov a televíznych programov. Informácie o tom, ako kalibrovať svoj televízor, si môžete prečítať v dokumentácii od jeho výrobcu.

Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu)

Nastavenia obrazu môžete ďalej spresniť na obrazovke Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu). Na nej môžete vybrať:

Pripojenie televízora

Existujú tri nastavenia na vykonanie detekcie dostupných rozlíšení. Môžete zadať niektoré z nasledujúcich nastavení pripojenia televízora:

 • Auto-detect (Automatické zisťovanie). Odporúčame ponechať toto nastavenie pripojenia televízora, pretože umožní konzole Xbox One vybrať rozlíšenie televízora na základe informácií, ktoré jej televízor poskytne.
 • DVI. Toto nastavenie odporúčame vybrať iba v prípade, ak používate konvertor z HDMI na DVI.
  Poznámka: Ak vyberiete nastavenie DVI, zvuk HDMI bude zakázaný. Zvuk budete mať iba v prípade, že používate optický zvuk.
 • HDMI. Toto nastavenie vyberte, ak viete, že existuje rozlíšenie podporované konzolou Xbox One aj televízorom. Toto rozlíšenie však nie je uvedené v zozname. Toto nastavenie dovolí vybrať rozlíšenie podporované konzolou aj televízorom.
  Poznámka: Ak vyberiete nastavenie, ktoré nie je podporované televízorom, počkajte 15 sekúnd, kým nezmizne dialógové okno s potvrdením.

Podrobnosti o 4K TV

Táto možnosť zistí vaše možnosti televízora a typy obsahu, ktoré dokáže zobraziť v rozlíšení 4K a HDR. Ďalšie informácie o tejto časti nájdete v téme Kontrola možností 4K a HDR televízora v konzole Xbox One X a Xbox One S.

Allow passthrough of the following video content types (Povoliť pripojenie passthrough nasledujúcich typov videoobsahu)

Allow 50Hz (Povoliť 50 Hz)

Toto nastavenie umožňuje konzole Xbox One vykresľovať signál s frekvenciou 50 Hz v prípade, že je zdroj videa kódovaný pre frekvenciu 50 Hz. Ide o štandardnú frekvenciu obnovovania v Európe, na Strednom východe, v Afrike a na mnohých miestach v Ázii.

Allow 24Hz (Povoliť 24 Hz)

Umožníte tým zobrazovanie filmov pri frekvencii obnovovania 24 Hz, čo je prirodzená rýchlosť snímok na sledovanie filmov.

Allow HDR (Povoliť HDR)

Toto nastavenie umožňuje zobraziť HDR obsah, keď bude k dispozícii v hrách a aplikáciách.

HDR je skratka High Dynamic Range (Vysoký dynamický rozsah). Vďaka funkcii HDR v konzole Xbox One X a Xbox One S môže váš televízor zobrazovať hlbšie farby a lepší kontrast. To znamená, že obraz bude živší a realistickejší než na obyčajnom HD televízore.

Ďalšie informácie nájdete v článku HDR v konzole Xbox One X a Xbox One S.

Allow 4K (Povoliť 4K)

Toto nastavenie umožňuje zobraziť natívny 4K obsah, keď bude k dispozícii v hrách a aplikáciách.

Nie je potrebné nastavovať rozlíšenie konzoly na 4K, aby ste mohli prehrávať obsah s rozlíšením 4K. Svoju konzolu môžete nastaviť na iné rozlíšenie, napríklad 1080p, a keď bude hra alebo aplikácia vyžadovať rozlíšenie 4K (a váš televízor podporuje požadovaný režim 4K), automaticky sa prepne na rozlíšenie 4K. To je vhodné, ak chcete prehrávať obsah 1080p v jeho natívnom rozlíšení a zároveň využívať výhodu rozlíšenia 4K pri prehrávaní obsahu s rozlíšením 4K.

Allow YCC 4:2:2 (Povoliť YCC 4:2:2)

 • Ak sa vyskytnú problémy s HDMI videom, keď je formát YCC422 vypnutý, skúste ho zapnúť.
 • Ak sa vyskytnú problémy s HDMI videom, keď je formát YCC422 zapnutý, skúste ho vypnúť.

Allow 3D (Povoliť 3D)

Toto nastavenie umožňuje sledovať na konzole Xbox One disky Blu-ray 3D.

Poznámka: Televízor musí podporovať režim 3D, aby ste mohli trojrozmerný obsah sledovať.

Color depth (Farebná hĺbka)

Farebná hĺbka je počet bitov údajov o farbách použitých na zobrazenie každého pixla. Skutočné farby používajú 24 bitov údajov o farbách, ktoré zastupujú tri farby RGB. Ak viete, že televízor podporuje režim Deep Color, môžete vybrať väčšiu farebnú hĺbku.

Color space (Priestor farieb)

Dôrazne odporúčame ponechať nastavenie priestoru farieb nastavené na Standard (Recommended) (Štandardné (odporúča sa)). Nastaví sa tým signál na RGB Limited, čo je vysielací štandard obrazového obsahu, ktorý sa má používať pre televízory.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Úprava nastavení obrazu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku