Úprava nastavenia zobrazenia v konzole Xbox One

Časť celého článku Ako začať používať konzolu Xbox One.

Úprava nastavení obrazu

Konzola Xbox One podporuje rôzne nastavenia zobrazenia. Podľa nasledujúcich krokov vyberte nastavenia, ktoré sa najviac hodia pre váš televízor:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  sa otvorí sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia.
 3. Vyberte položku Display & sound (Zobrazenie a zvuk) a potom položku Video output (Výstup videa).
 4. Vyberte nastavenia obrazu, ktoré sú vhodné pre váš televízor.

Poznámky

Vysvetlenie nastavení obrazu

Vysvetlenie nastavení obrazu

Rozlíšenie

Konzola Xbox One podporuje nasledujúce rozlíšenia. Ide o štandardné rozlíšenia pre formáty HDTV:

 • 720p
 • 1080p
 • 1440p (táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď televízor podporuje rozlíšenie 1440p)
 • 4K UHD (táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, ak televízor podporuje rozlíšenie 4K)

Konzola Xbox One by mala automaticky vybrať nastavenia, ktoré najlepšie zodpovedajú televízoru.

Poznámka: Konzola sa automaticky vráti k predchádzajúcemu nastaveniu, ak nepotvrdíte nové nastavenie do 15 sekúnd.

Obnovovacia frekvencia

Ak máte konzolu Xbox One S alebo X a televízor podporuje 120 Hz cez HDMI, toto nastavenie sa zobrazí v časti Displej > Rozlíšenie.

Obnovovacia frekvencia je počet zobrazení obrázka za sekundu televízorom alebo monitorom. Obnovovacia frekvencia sa zvyčajne udáva v hertzoch (cykloch za sekundu). Displej, ktorý vytvára obraz 60-krát za sekundu, má obnovovaciu frekvenciu 60 Hz, ktorá je predvolenou obnovovacou frekvenciou všetkých konzol Xbox One. Ak však vaše zariadenie spĺňa vyššie uvedené požiadavky, môžete pri rozlíšení 1080p a 1440p zvýšiť frekvenciu obnovovania na 120 Hz.

Poznámka

 • Obrazovka musí podporovať 120 Hz cez HDMI. Hoci niektoré monitory podporujú 120 Hz cez DisplayPort, nemusia túto frekvenciu podporovať cez HDMI.
 • 120 Hz je k dispozícii len pre rozlíšenia 1080p a 1440p. Ak zmeníte rozlíšenie na 4K UHD alebo 720p, obnovovacia frekvencia sa predvolene nastaví na 60 Hz.
 • Ak je vaša konzola nastavená na rozlíšenie 4K UHD a zmeníte obnovovaciu frekvenciu na 120 Hz, rozlíšenie sa zníži na najvyššie rozlíšenie, ktoré je k dispozícii pre vašu obrazovku.

Vysvetlenie rozšírených nastavení obrazu

Nastavenia obrazu môžete ďalej spresniť na obrazovke Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu).

Režimy videa

Režimy videa umožňujú aplikáciám a hrám prepísať systémové nastavenia obrazovky, čo umožňuje priechod týchto typov video obsahu:

Allow 50Hz (Povoliť 50 Hz)

Toto nastavenie umožňuje konzole Xbox One vykresľovať signál s frekvenciou 50 Hz v prípade, že je zdroj videa kódovaný pre frekvenciu 50 Hz. Ide o štandardnú frekvenciu obnovovania v Európe, na Strednom východe, v Afrike a na mnohých miestach v Ázii.

Allow 24Hz (Povoliť 24 Hz)

Umožníte tým zobrazovanie filmov pri frekvencii obnovovania 24 Hz, čo je prirodzená rýchlosť snímok na sledovanie filmov.

Allow auto low-latency mode (Povoliť automatický režim s malým oneskorením)

Automatický režim s malým oneskorením (tiež známy ako herný režim) umožňuje konzole povedať obrazovke pri spustení hry, aby zmenila režim oneskorenia a potom ho vrátila späť, keď ukončíte hru.

Poznámka: Režim s malým oneskorením možno dosiahnuť zakázaním spracovacích funkcií TV, ktoré by inak spôsobili oneskorenie. Vypnutie spracovacích funkcií môže ovplyvniť kvalitu obrazu – HDR farby môžu pôsobiť ako vyprané a kontrast či podsvietenie sa môžu zdať nesprávne, čo je daň za nízke oneskorenie. Ak sa vám nepáči kvalitu obrazu, túto funkciu vypnite.

Allow variable refresh rate (Povoliť variabilnú frekvenciu obnovovania)

Technológie variabilnej obnovovacej frekvencie (VRR) sa používajú na dynamické nastavenie frekvencie obnovovania obrazovky za pochodu na zníženie sekania a trhania sa obrazu počas hrania hier. VRR je dostupná len pri pripojení k televízoru, ktorý podporuje HDMI VRR alebo AMD FreeSync.

Poznámka: So zapnutou funkciou VRR môžu herné klipy a vysielania pôsobiť trhano a sekať. Je to preto, lebo obnovovacia frekvencia diváka je uzamknutá, zatiaľ čo obnovovacia frekvencia aktívneho hráča sa mení. VRR môže tiež spôsobiť problémy so zobrazením, ak obrazový signál prechádza audio/video prijímačom (AVR). Ak si všimnete problémy so zobrazovaním, budete musieť vypnúť VRR alebo obísť AVR a pripojiť HDMI priamo do obrazovky.

Allow 3D (Povoliť 3D)

Toto nastavenie vám umožňuje sledovať na konzole Xbox One disky Blu-ray 3D.

Poznámka: Televízor musí podporovať režim 3D, aby ste mohli trojrozmerný obsah sledovať.

Allow YCC 4:2:2 (Povoliť YCC 4:2:2)

 • Ak sa vyskytnú problémy s HDMI videom, keď je formát YCC 4:2:2 vypnutý, skúste ho zapnúť.
 • Ak sa vyskytnú problémy s HDMI videom, keď je formát YCC 4:2:2 zapnutý, skúste ho vypnúť.

Allow 4K (Povoliť 4K)

Toto nastavenie umožňuje zobraziť natívny 4K obsah, keď bude k dispozícii v hrách a aplikáciách.

Nie je potrebné nastavovať rozlíšenie konzoly na 4K, aby ste mohli prehrávať obsah s rozlíšením 4K. Svoju konzolu môžete nastaviť na iné rozlíšenie, napríklad 1080p, a keď bude hra alebo aplikácia vyžadovať rozlíšenie 4K (a váš televízor podporuje požadovaný režim 4K), automaticky sa prepne na rozlíšenie 4K. To je vhodné, ak chcete prehrávať obsah 1080p v jeho natívnom rozlíšení a zároveň využívať výhodu rozlíšenia 4K pri prehrávaní obsahu s rozlíšením 4K.

Allow HDR10 (Povoliť HDR10)

Toto nastavenie umožňuje zobraziť HDR10 obsah, keď bude k dispozícii v hrách a aplikáciách.

HDR je skratka pre High Dynamic Range (vysoký dynamický rozsah). Vďaka funkcii HDR10 v konzole Xbox One X a Xbox One S môže váš televízor zobrazovať hlbšie farby a lepší kontrast. To znamená, že obraz bude živší a realistickejší než na obyčajnom HD televízore.

Ďalšie informácie nájdete v článku HDR v konzole Xbox One X a Xbox One S.

Povoliť Dolby Vision

Toto nastavenie umožňuje zobraziť Dolby Vision obsah, keď bude k dispozícii v niektorých aplikáciách.

Dolby Vision je druhý typ štandardu HDR. Ak váš Xbox One X alebo Xbox One S podporuje Dolby Vision, váš televízor dokáže zobraziť živšie farby a bohatší kontrast, takže obraz bude realistickejší, ako keby bol na bežnom televízore HDTV. Okrem toho môžete používať aj ďalšie video aplikácie, ktoré majú svoj HDR obsah zakódovaný v Dolby Vision.

Poznámka: Zoznam podporovaných Dolby Vision televízorov nájdete na stránke https://www.dolby.com/us/en/categories/tv/dolby-vision-xbox-compatible.pdf.

Vernosť videa a presnímanie

Pripojenie

Existujú tri nastavenia na vykonanie detekcie dostupných rozlíšení. Môžete zadať niektoré z nasledujúcich nastavení pripojenia televízora:

 • Auto-detect (Automatické zisťovanie). Odporúčame ponechať toto nastavenie pripojenia televízora, pretože umožní konzole Xbox One vybrať rozlíšenie televízora na základe informácií, ktoré jej televízor poskytne.
 • DVI. Toto nastavenie odporúčame vybrať iba v prípade, ak používate konvertor z HDMI na DVI.
  Poznámka: Ak vyberiete nastavenie DVI, zvuk HDMI bude zakázaný. Zvuk budete mať iba v prípade, že používate optický zvuk.
 • HDMI. Toto nastavenie vyberte, ak viete, že existuje rozlíšenie podporované konzolou aj televízorom. Toto rozlíšenie však nie je uvedené v zozname.
  Poznámka: Ak vyberiete nastavenie, ktoré nie je podporované televízorom, počkajte 15 sekúnd, kým nezmizne dialógové okno s potvrdením.

Farebná hĺbka

Farebná hĺbka je počet bitov údajov o farbách použitých na zobrazenie každého pixla. Skutočné farby používajú 24 bitov údajov o farbách, ktoré zastupujú tri farby RGB. Ak viete, že televízor podporuje režim Deep Color, môžete vybrať väčšiu farebnú hĺbku.

Color space (Priestor farieb)

Dôrazne odporúčame ponechať nastavenie priestoru farieb nastavené na Standard (Recommended) (Štandardné (odporúča sa)). Nastaví sa tým signál na RGB Limited, čo je vysielací štandard obrazového obsahu, ktorý sa má používať pre televízory.

Hranica presnímania

Aplikácie môžu pridávať hranice do aplikácie tak, aby sa nespúšťali mimo obrazovky. Je to navrhnuté na vytvorenie optimálneho používania aplikácií a je to predvolene zapnuté. Funkciu môžete vypnúť, ale váš zážitok sa môže meniť v závislosti od displeja a od toho, ako sa aplikácia správa bez hranice. Odporúčame ponechať túto možnosť zapnutú.

Vysvetlenie nastavení inštalácie

Podrobnosti o 4K TV

Táto možnosť zistí vaše možnosti televízora a typy obsahu, ktoré dokáže zobraziť v rozlíšení 4K a HDR. Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola možností 4K a HDR televízora v konzole Xbox One X a Xbox One S.

Calibrate HDTV (Kalibrovať televízor HDTV)

Calibrate HDTV (Kalibrovať televízor HDTV) umožňuje konfigurovať optimálne nastavenia vášho televízora. Môžete nastaviť pomer strán, ostrosť, jas, kontrast a ďalšie nastavenia. Možno bude tiež potrebné upraviť niektoré nastavenia priamo na televízore. V takom prípade si pozrite dokumentáciu od výrobcu vášho televízora, kde nájdete informácie o tom, ako získať prístup k položkám ponuky na vašom televízore.

Poznámka: Televízor môžete nakalibrovať aj preto, aby ste mali tie najlepšie zážitky z hier, filmov a televíznych programov. Informácie o tom, ako kalibrovať svoj televízor, si môžete prečítať v dokumentácii od jeho výrobcu.


Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Úprava nastavenia zobrazenia v konzole Xbox One, alebo iným problémom?