Zálohovanie nastavení konzoly Xbox One

Video: Zálohujte svoje nastavenie

Pozrieť video Zálohujte svoje nastavenia. Poznámka Toto video je dostupné iba v angličtine.

Zálohovanie nastavení je skvelý spôsob, ako zjednodušiť nastavenie v ľubovoľnej konzole Xbox, či už to je nová alebo vaša aktuálna konzola (napríklad, ak sa ju rozhodnete obnoviť a začať odznova). Uloží to nastavenia vášho konta a kľúčové systémové nastavenia, ktoré sa použijú, ak máte novú konzolu Xbox.

V zálohách nie sú zahrnuté nastavenia vecí, ktoré môžu byť odlišné na novej konzole Xbox, ako je napríklad názov konzoly alebo možnosť ovládať konkrétne TV zariadenie.

Vytvorenie zálohy

 1. Pripojte USB úložisko k existujúcej konzole Xbox One.
  Poznámka: Úložisko musí byť typu USB 3.0 alebo rýchlejšie a mať kapacitu 256 GB alebo väčšiu. Skontrolujte, či je určené pre použitie s hrami a aplikáciami pre konzolu Xbox One.
 2. Otvorte sprievodcu, prejdite na kartu Systém a vyberte položku Nastavenia. Systém > Zálohovanie a prenos > Zálohovať nastavenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke na uloženie zálohy do ukladacieho zariadenia.

Použitie zálohy na existujúcu konzolu Xbox

Ak resetujete sa existujúcu konzolu:

 1. Ku konzole Xbox pripojte ukladacie zariadenie.
 2. Zapnite konzolu.
 3. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém > Informácie o konzole a vyberte Resetovať konzolu.

Použitie zálohy na novú konzolu Xbox

Ak prenášate nastavenia z existujúcej konzoly Xbox do novej konzoly Xbox:

 1. Pripojte ukladacie zariadenie do novej konzoly Xbox predtým, ako ju zapnete.
 2. Zapnite novú konzolu Xbox.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je nový Xbox je už nastavený a chcete ho nakonfigurovať pomocou nastavení zálohovaných z druhej konzoly Xbox, ponechajte ukladacie zariadenie pripojené a prejdite na položky Systém > Nastavenia > Systém > Informácie o konzole a vyberte Resetovať konzolu.

Chcete si preniesť hry pre Xbox? Navštívte stránku Súčasný prenos viacerých hier v konzole Xbox One.

Zálohované nastavenia

Zálohy obsahujú nastavenia pre:

 • Väčšinu predvolieb pre prihlásenie a zabezpečenie
 • Disky Blu-ray a disky DVD
 • Hlasitosť
 • Moderátor
 • Zväčšovacie sklo
 • Skryté titulky
 • Vysoký kontrast
 • Názov siete a heslo
 • Systémový motív
 • Moju domácu konzolu Xbox
 • Väčšinu nastavení režimu napájania a pri spustení
 • Pripojenie aplikácie Xbox
 • Väčšinu predvolieb vysielania a snímania
 • Oznámenia a načasovania konzoly Xbox
 • Jazyk a umiestnenie
 • Časové pásmo a letný čas
 • Aktualizácie
 • Jednotku s hrami a aplikáciami
 • Zálohovanie a prenos (zachovanie aktuálneho zálohovania)
 • Cortanu

Zálohy neobsahujú nastavenia pre:

 • Prihlásenie ovládača
 • Ochranu osobných údajov v službe Xbox Live
 • Informácie o ochrane osobných údajov a prihlásení sa do aplikácie
 • Prepojené kontá sociálnych sietí
 • Obmedzenia týkajúce sa obsahu (prístup k obsahu, filtrovanie webového obsahu, odhlásenie obmedzení)
 • Rodinné kontá
 • Rozšírené nastavenie siete (IP, DNS, MAC adresa, výber portu)
 • Farba a pozadie
 • Motív a pohyb
 • Názov konzoly
 • Zálohovanie a prenos (ukladacie zariadenie, obsah v rozlíšení 4K)
 • Sieťový prenos
 • Obrazový a zvukový výstup
 • Kinect
 • Nastavenia aplikácie príslušenstva
 • Oznámenia aplikácie
 • Rozlíšenie herného klipu a poloha snímania
 • Preferovaný poskytovateľ videoobsahu
 • Informačný kanál aktivity
 • TV a OneGuide
 • Prepis hry
 • Skryť zo zoznamu pripraveného na inštaláciu
 • Nastavenia napájania externého ukladacieho zariadenia
 • Profily, ktoré sú iné, než používate
 • Hry

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zálohovanie nastavení konzoly Xbox One, alebo iným problémom?