Zdieľať túto stránku

Informácie o zmene nastavení napájania konzoly Xbox One

Nastavenia napájania konzoly Xbox One môžete ľahko prispôsobiť. Môžete napríklad nakonfigurovať, aby sa konzola automaticky vypínala alebo aby sa zapínala pomocou hlasového príkazu (ak je taká možnosť dostupná).

Konfigurácia nastavení napájania:

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte možnosť Settings (Nastavenia) > All Settings (Všetky nastavenia) > Power & startup (Napájanie a spustenie).
 3. Vyberte položku Power mode & startup (Režim napájania a spustenie). Máte nasledujúce možnosti:
  • Turn off after (Vypnúť po) – Automatické vypnutie konzoly, keď sa nepoužíva.
  • TV & A/V power options (Možnosti napájania TV a A/V) – Umožňuje nastaviť správanie ďalších zariadení pripojených k vašej konzole, ako sú televízor, koncové zariadenie káblovej TV alebo AV receiver pri zapnutí konzoly.
  • Startup chime (Melódia pri spustení) – Umožňuje nastaviť, kedy sa má prehrať melódia pri spustení, alebo ju môžete úplne vypnúť..
  • Power mode (Režim napájania) – Výberom možnosti Instant-on (Okamžité zapnutie) povolíte konzole preberať aktualizácie, zapnúť sa pomocou hlasového príkazu a vykonávať ďalšie činnosti, keď je vypnutá. Ak chcete, aby sa konzola úplne vypla a vzdáte sa funkcií okamžitého zapnutia, vyberte možnosť Energy-saving mode.

Vypnutie alebo reštartovanie konzoly:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte možnosť Settings (Nastavenia) > All Settings (Všetky nastavenia) > Power & startup (Napájanie a spustenie).
 3. Vyberte položku Turn off or restart (Vypnúť alebo reštartovať). Máte nasledujúce možnosti:
  • Full shutdown (Úplné vypnutie) – Výberom tejto možnosti sa konzola vypne.
  • Restart now (Reštartovať teraz) – Výberom tejto možnosti sa konzola ihneď reštartuje.

Poznámka: Úplné vypnutie vypne konzolu úplne, aj ak máte konzolu nastavenú v režime okamžitého zapnutia. Avšak nastavenie Instant-on (Okamžité zapnutie) sa nezmení.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o zmene nastavení napájania konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku