Zmena rozlíšenia obrazu televízora v konzole Xbox One

Konzola Xbox One automaticky zistí rozlíšenie obrazu televízora. V zriedkavých prípadoch však konzola nemusí zistiť rozlíšenie televízora správne. Nemajte obavy. Zmena rozlíšenia obrazovky je jednoduchá:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  4. V časti Display & sound (Zobrazenie a zvuk) vyberte položku Video output (Výstup videa).
  5. Vyberte položku TV resolution (Rozlíšenie televízora) a potom buď rozlíšenie 720p, 1080p alebo 4K UHD podľa toho, ktoré je pre váš televízor najlepšie. Poznámka: Ak nevidíte rozlíšenie vášho TV, skontrolujte, či je položka TV connection (Pripojenie TV) nastavená na možnosť Auto detect (Autodetekcia).

Ak v obraze z konzoly Xbox One nič nevidno, pozrite si informácie o riešení tohto problému v článku Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena rozlíšenia obrazu televízora v konzole Xbox One, alebo iným problémom?