Zdieľať túto stránku

Zmena pozadia v konzole Xbox One

Pozadie Xboxu One si môžete zmeniť. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Prispôsobenie a potom na pravej table položku Moje farby & pozadie.
 5. Vyberte položku My background (Moje pozadie) a potom si vyberte jednu z dostupných možností na obrazovke Your background (Vaše pozadie):
  • Achievement art (Dosiahnuté výsledky). Umožňuje vám použiť dosiahnuté výsledky z ľubovoľnej aplikácie alebo hry ako pozadie alebo zakúpiť obrázky pozadia. Ak chcete použiť dosiahnutý výsledok, vyberte jeden zo svojich dosiahnutých výsledkov a vyberte položku Set as background (Nastaviť ako pozadie).
  • Custom image (Vlastný obrázok). Umožňuje vám použiť obrázok z konzoly Xbox One alebo nahrať obrázok z jednotky USB.
   Poznámka: Vlastné obrázky možno použiť len v konzole, v ktorej boli uložené. Toto pozadie sa nezobrazí na žiadnej inej používanej konzole.
  • Screenshot (Snímka obrazovky). Umožňuje vám použiť niektorú z uložených snímok obrazovky ako obrázok pozadia.

Namiesto obrázka môžete ako pozadie použiť aj niektorý z farebných štvorcov.

Úprava priehľadnosti

Úpravou priehľadnosti dlaždíc môžete zlepšiť viditeľnosť vlastného pozadia cez dlaždice na obrazovke.

Poznámka: Priehľadnosť dlaždíc nemôžete zmeniť, ak máte nastavené jednofarebné pozadie.

Zmena pozadia:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Prispôsobenie a potom na pravej table položku Moje farby & pozadie.
 5. Na stránke My color & background(Moje farby a pozadie) vyberte položku Tile transparency (Priehľadnosť dlaždíc).
 6. Vyberte požadovanú úroveň priehľadnosti (Solid (Plné), Mostly solid (Skôr plné), Partly transparent (Čiastočne priehľadné) alebo Mostly transparent (Skôr priehľadné)).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena pozadia v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku