Zdieľať túto stránku

Konfigurácia nastavení zvuku v konzole Xbox One

Táto stránka popisuje konfiguráciu nastavení zvuku v konzole Xbox One.

Konzola Xbox One podporuje pripojenie HDMI aj optické zvukové pripojenie a množstvo komprimovaných a nekomprimovaných signálov, ako aj formátov priestorového zvuku. Formáty závisia od vášho systému a môžu sa líšiť od formátov uvedených na tejto stránke. Konfigurácia nastavení je zvyčajne nevyhnutná iba v prípade, ak používate domáce kino s priestorovým zvukom.

Konfigurácia zvuku pre konzolu Xbox One

Pripojenie konzoly Xbox One k domácemu kinu alebo zvukovému systému

Ak ste to ešte neurobili, pozrite si článok Pripojenie konzoly Xbox One k zvukovému systému , aby ste zistili, ktorý kábel potrebujete. Potom podľa pokynov na tejto stránke nakonfigurujte nastavenia zvuku pre systém domáceho kina.

Konfigurácia nastavení zvuku konzoly

Ak ste pripojili Xbox One k domácemu kinu alebo zvukovému systému, nakonfigurujte v ňom nastavenia zvuku podľa nasledujúcich krokov. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
 5. Vyberte položku Audio output (Výstup zvuku).
 6. V časti DIGITAL AUDIO (Digitálny zvuk) vyberte položku HDMI audio (Zvuk HDMI) alebo Optical audio (Optický zvuk) podľa typu kábla, ktorý používate na pripojenie konzoly ku zvukovému prijímaču alebo televízoru.
 7. Vyberte možnosť, ktorá sa vzťahuje na váš systém.

Možnosti zvuku HDMI

 • Vyp.
 • Nekomprimované stereo
 • Nekomprimovaný 5.1-kanálový zvuk
 • Nekomprimovaný 7.1-kanálový zvuk
 • Digitálny tok smerom von

Možnosti optického zvuku

 • Vyp.
 • Nekomprimované stereo
 • Digitálny tok smerom von

Formát digitálneho toku

 • DTS Digital Surround
 • Dolby Digital

Poznámky:

 • Jednotlivé možnosti sa zobrazia v závislosti od systému. Nemusia sa zobraziť všetky uvedené možnosti.
 • Digitálny priestorový zvuk (napríklad Dolby 5.1) z káblového alebo satelitného zariadenia sa momentálne testuje ako verzia beta. V nasledujúcej časti tejto stránky zistíte, ako ho povoliť.
 • V ponukách HDMI audio (Zvuk HDMI) a Optical audio (Optický zvuk) sa možnosť Bitstream out (Digitálny tok smerom von) používa na vyjadrenie toho, že výstup použije jeden z podporovaných digitálnych zvukových formátov.

Konfigurácia nastavení hlasitosti

Zmiešavač zvuku umožňuje upraviť ladenie zvuku medzi viditeľnými aplikáciami. Zmiešavač rozhovoru umožňuje upraviť ladenie zvuku medzi hrou a komunikáciou počas rozhovoru.

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
 5. Vyberte položku Volume (Hlasitosť).
 6. Upravte nastavenia na požadované hodnoty:
  • Sound mixer (Zmiešavač zvuku). Toto nastavenie umožňuje nastaviť vyváženie zvuku medzi pripnutou aplikáciou a hlavnou aplikáciou.
  • Chat mixer (Zmiešavač rozhovorov). Toto nastavenie umožňuje upraviť vyváženie medzi rozhovorom a ostatnými zvukmi.
  • Setup TV & A/V control (Nastavenie TV a ovládanie A/V). Toto sú nastavenia, ktoré sa týkajú vstupného signálu HDMI, napríklad z koncového zariadenia káblovej TV alebo antény.
  • Change volume with voice by (Zmeniť hlasitosť hlasovým príkazom o). Toto nastavenie umožňuje nastaviť veľkosť kroku pri zmene hlasitosti pomocou hlasových príkazov.

Konfigurácia digitálneho priestorového zvuku pre vstup HDMI

Podpora pre digitálny priestorový zvuk z káblového alebo satelitného zariadenia sa momentálne testuje ako verzia beta. Predvolene sa bude prijímať iba stereofónny zvuk.

Ak chcete povoliť digitálny priestorový zvuk, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku TV & OneGuide.
 5. Vyberte položku Audio & video (Zvuk a video).
 6. Vyberte položku Audio (Zvuk).
 7. Vyberte možnosť Surround Sound (Priestorový zvuk).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konfigurácia nastavení zvuku v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku