Riešenie problémov s neočakávaným vypnutím konzoly Xbox One

Vaša konzola sa neočakávane vypína

Riešenie č. 1: Ak je konzola príliš horúca

Ak sa zobrazí správa, že konzola Xbox One má nesprávne vetranie alebo ak je konzola na dotyk horúca, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Počkajte aspoň hodinu.
 3. Konzolu preložte na dobre vetrané miesto.
 4. Zapnite konzolu.

Dôležité: Dbajte na to, aby bola konzola na chladnom a dobre vetranom mieste. Odstráňte všetky predmety umiestnené na konzole, pod ňou alebo tesne vedľa nej.

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox One nájdete v článku Vetranie konzoly Xbox One a Začíname s konzolou Xbox One.

Riešenie č. 2: Riešenie problémov so zdrojom napájania

Ak sa konzola aj naďalej nečakane vypína, môže ísť o problém so zdrojom napájania. Informácie o riešení problémov so zdrojom napájania nájdete v článku Konzola Xbox One sa nezapne.

Riešenie č. 3: Zmeňte nastavenia konzoly tak, že sa nebude automaticky vypínať

 1. Zapnite konzolu.
 2. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Napájanie.
 4. Vyberte položku Turn off or restart (Vypnúť alebo reštartovať).

Ak postupujete podľa týchto krokov, ale konzola sa naďalej prehrieva a vypína, požiadajte o opravu.

Konzola sa neočakávane vypína počas streamovania obsahu

Riešenie č. 1: Vymažte trvalý ukladací priestor

Pre riešenie tohto problému vymažte trvalý ukladací priestor (obsahuje údaje disku Blu-ray uložené do vyrovnávacej pamäte konzoly).

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Disk a Blu-ray.
 3. Vyberte položku Blu-ray (Disk Blu-ray).
 4. Vyberte položku Persistent storage (Trvalý ukladací priestor).
 5. Vyberte položk Clear persistent storage (Vymazať trvalý ukladací priestor).
 6. Vypnite konzolu a odpojte ju a počkajte 5 minút.
 7. Konzolu opäť zapojte do elektrickej siete, zapnite a skúste obsah znovu streamovať.

Riešenie č. 2: Vyskúšajte káblové pripojenie

Niektoré bezdrôtové smerovače obsahujú nastavenia, ktoré môžu spôsobiť nečakané vypnutie konzoly Xbox One. Vypnutie konzoly môže spôsobiť napríklad nastavenie úspory energie alebo nastavenie siete.

Ak používate bezdrôtové pripojenie na pripojenie k službe Xbox Live, vyskúšajte použiť káblové pripojenie. Informácie o nastavení káblového pripojenia nájdete v článku Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox One.

Ak nie je možné streamovať obsah pri používaní bezdrôtového pripojenia, prečítajte si fóra o Xboxe s informáciami o sieťovom hardvéri, alebo kontaktujte výrobcu smerovača, ktorý vám poskytne informácie o konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete v smerovači.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s neočakávaným vypnutím konzoly Xbox One, alebo iným problémom?