Hlasové príkazy Cortany v konzole Xbox One

Keď povolíte Cortanu, môžete komunikovať s konzolou Xbox One novými vzrušujúcimi spôsobmi. Na zadávanie hlasových príkazov Cortane môžete okrem senzora Kinect dokonca používať mikrofón náhlavnej súpravy.

Konzolu Xbox One môžete ovládať aj pomocou niektorého z najobľúbenejších digitálnych asistentov.

Ak chcete zistiť, ako môžete nastaviť vášho digitálneho asistenta, pozrite si tému Nastavenie Alexy ako digitálnej asistentky pre Xbox One alebo Nastavenie Cortany ako digitálnej asistentky pre Xbox One. Ak chcete získať informácie o tom, čo povedať, aby ste mohli konzolu Xbox One ovládať pomocou digitálnej asistentky, pozrite si tému Čo môžem povedať pomocou digitálnych asistentiek Alexa a Cortana v konzole Xbox One?

Na tejto stránke

Vyslovte príkaz „Hey Cortana“

Hlasové ovládanie konzoly Xbox sa začína vyslovením príkazu „Hey Cortana“. Ak chcete zobraziť zoznam viacerých príkazov, ktoré môžete použiť s funkciou Cortana, vyslovte príkaz „Hey Cortana, what can I say?“ (Cortana, čo môžem povedať?).

Ak chcete používať pôvodný model hlasového ovládania pomocou príkazu "Xbox", pozrite nižšie uvedenú tému Návrat k príkazom Xbox.

Používanie náhlavnej súpravy s Cortanou

Vďaka Cortane môžete ovládať konzolu hlasom nielen pomocou snímača Kinect, ale aj pomocou náhlavnej súpravy s mikrofónom. Všetky funkcie sú v oboch prípadoch rovnaké s výnimkou príkazu „Hey Cortana, Xbox on” (Cortana, zapni Xbox), ktorý funguje iba so snímačom Kinect. Čiže v prípade použitia náhlavnej súpravy budete musieť zapnúť konzolu Xbox pomocou ovládača.

Použiť môžete akúkoľvek náhlavnú súpravu s 3,5 mm konektorom. Niektoré ovládače môžu na pripojenie náhlavnej súpravy vyžadovať adaptér stereonáhlavnej súpravy pre Xbox One. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie kompatibilnej náhlavnej súpravy ku konzole Xbox One.

Ak máte pripojené dv alebo viac náhlavných súprav súčasne a nie ste si istí, ktorá z nich umožňujú hlasové ovládanie, umožňuje ho ovládač označený ako „domáci“. Ide o ovládač prepojený s profilom, ktorý vidíte v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky.

Zapnutie a vypnutie konzoly Xbox One

Pomocou snímača Kinect môžete využívať hlasové príkazy na zapnutie a vypnutie konzoly Xbox. Ak používate náhlavnú súpravu, môžete konzolu Xbox vypnúť hlasovým príkazom, avšak nie zapnúť.

 1. Ak chcete vypnúť konzolu Xbox hlasom, vyslovte príkaz „Hey Cortana, Xbox off“ (Cortana, vypni Xbox).
 2. 2. Ak chcete konzolu opäť zapnúť, vyslovte príkaz „Hey Cortana, Xbox on“ (Cortana, zapni Xbox). (Skontrolujte, či je režim napájania nastavený na Instant-On (Okamžité zapnutie).)

Ak zabudnete alebo chcete zapôsobiť na priateľov, môžete použiť ktorýkoľvek z príkazov. To je na Cortane to skvelé.

Vyslovte príkaz „Hey Cortana…“ a jeden z nasledujúcich príkazov:

 • „Turn off my Xbox“ (Vypni moju konzolu Xbox)
 • „Turn off“ (Vypni)
 • „Go to sleep“ (Prejdi do režimu spánku)
 • „Turn on Xbox“ (Zapni konzolu Xbox)
 • „Turn on“ (Zapni)
 • „Start Xbox“ (Spusti konzolu Xbox)

Výber položky na obrazovke

Ak chcete vybrať niektorú položku na obrazovke, napríklad jednu z pripnutých položiek na úvodnej obrazovke, alebo hru v Microsoft Store, vyslovte príkaz „Hey Cortana“ a jeden z nasledujúcich príkazov:

 • „Select“ (Vyber)
 • „Make a selection“ (Uskutočni výber)
 • „Turn on select mode“ (Zapni režim výberu)

Keď sa zmení farba textu na obrazovke, vyslovte ktorékoľvek slovo zobrazené zelenou farbou.

Po skončení vyslovte príkaz „Stop listening“ (Prestaň počúvať) a zelený text zmizne.

Získanie ďalších hlasových príkazov Cortany

Ak chcete zobraziť príklady na príkazy, ktoré môžete dávať Cortane, a otázky, ktoré sa jej môžete opýtať, vyslovte príkaz „Hey Cortana, what can I say?“ (Cortana, čo môžem povedať?) a pozrite si jednotlivé kategórie.

Zobrazia sa príklady na všetky druhy príkazov a otázok, ktoré sa môžete opýtať, od ovládania médií a ovládania konzoly Xbox až po športové spravodajstvo a informácie o počasí.

Návrat k príkazom Xbox

Ak vám Cortana z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť používať pôvodný model hlasového ovládania s príkazom „Xbox“. Pri návrate však prídete o nasledujúce funkcie:

 • Hlasové ovládanie pomocou náhlavnej súpravy
 • Rozšírené príkazy a rozpoznávanie hlasu
 • Prevod hlasu na text (diktovanie)

Cortanu môžete vrátiť späť kedykoľvek.

Návrat k pôvodnému modelu hlasového ovládania:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Nastavenia > Všetky nastavenia.
 3. Vyberte položky Systém > Nastavenia Cortany.
 4. V okne napravo zvýraznite prepínač Zapnuté a stlačením tlačidla A ho prepnite do polohy Vypnuté.
 5. Vyberte položku Reštartovať, aby sa vypla Cortana a reštartovala konzola Xbox.

Po reštartovaní konzoly Xbox budete môcť používať pôvodný model príkazov Xbox na hlasové ovládanie.

Vrátenie hlasovej interakcie s Cortanou:

 1. Vyberte dlaždicu Moje hry a aplikácie.
 2. Zvýraznite ponuku Aplikácie a vyberte položku Cortana.
 3. Postupujte podľa pokynov a reštartujte konzolu Xbox, aby sa zmeny prejavili.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Hlasové príkazy Cortany v konzole Xbox One, alebo iným problémom?