Počas inštalácie konzoly Xbox One sa zobrazí poradca pri riešení problémov so zobrazením

Na tejto stránke nájdete postup riešenia problémov s obrazom a príčinu, prečo k nemu môže dôjsť počas inštalácie konzoly Xbox One. Ak hľadáte pomoc s inými problémami týkajúcimi sa obrazu, prečítajte si článok Úprava nastavení obrazu v konzole Xbox One.

Poznámka Ak po zapnutí konzoly Xbox One na obrazovke nič nevidno, pozrite si článok Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá.

Poradca pri riešení problémov so zobrazením sa môže zobraziť v nasledujúcich prípadoch:

 • Kábel HDMI je chybný.
  Skontrolujte, či nie je kábel HDMI poškodený. Skontrolujte tiež, či je kábel zasunutý na doraz a či správne zapadol.
 • Medzi konzolou Xbox One a televízorom je pripojené iné zariadenie.
  Kábel HDMI pripojte priamo do televízora. Ak sa tým problém vyriešil, nastavenia obrazu môžete nakonfigurovať neskôr. Ďalšie informácie nájdete v článku Úprava nastavení obrazu v konzole Xbox One.
 • Konzola Xbox One nedokáže určiť rozlíšenie televízora.
  Konzola Xbox One X aj Xbox One S vysiela digitálne zvukové a obrazové signály do televízora pomocou kábla HDMI a televízor odosiela signály späť do konzoly v nepretržitej obojsmernej komunikácii. Jedna zo správ, ktorú televízor vysiela, sú identifikačné údaje rozšírenia obrazu (EDID). EDID opisuje všetky režimy, rozlíšenia a obnovovacie frekvencie, ktoré televízor podporuje. Konzola Xbox One potvrdí správu EDID a následne pošle obraz v tom najlepšom rozlíšení, aké televízor podporuje.

Ak konzola Xbox One nedokáže prijať z vášho televízora správu EDID, odošle obraz s rozlíšením 480p. To je najnižšie možné rozlíšenie konzoly Xbox One. Konzola však nebola navrhnutá na zobrazovanie s takým nízkym rozlíšením. V takom prípade sa spustí poradca pri riešení problémov so zobrazením.

Používanie poradcu pri riešení problémov so zobrazením

Ak chcete použiť poradcu pri riešení problémov so zobrazením, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte aktuálne nastavenia rozlíšenia v televízore.
 2. Nastavte rozlíšenie 1080p, ak váš televízor podporuje toto rozlíšenie. Ak váš televízor podporuje iba rozlíšenie 720p alebo 1080i, nastavte rozlíšenie 720p. Potom v konzole na obrazovke Change your display (Zmena zobrazenia) vyberte zodpovedajúce rozlíšenie.
 3. Ak je rozlíšenie nastavené na hodnotu Auto Detect (Automatické zisťovanie), na obrazovke Change your display (Zmena zobrazenia) v konzole vyberte hodnotu 1080p.

Poznámka: Ďalšie informácie o rozlíšeniach televízorov nájdete v článku Informácie o rozlíšeniach televízorov a konzole Xbox One.

Ak sa obraz zobrazí na celú obrazovku, vybrali ste správne rozlíšenie. Na uloženie nastavenia vyberte možnosť Keep display at (resolution) (Ponechať obraz v rozlíšení (rozlíšenie)). Táto možnosť zatvorí poradcu pri riešení problémov so zobrazením a vy sa vrátite k inštalácii.

Poznámka: Konzola si môže myslieť, že televízor prijíma pripojenie DVI namiesto pripojenia HDMI. Ak je konzola v režime DVI, nebude sa prenášať zvuk, takže počas inštalácie nebude možné kalibrovať mikrofóny senzora Kinect. Keď sa po prvýkrát dostanete na úvodnú obrazovku, budete si môcť upraviť nastavenia obrazu a kalibrovať Kinect.

Zmena nastavení obrazu na úvodnej obrazovke a opätovné povolenie režimu HDMI:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 4. Vyberte položku Display and Sound (Obraz a zvuk).
 5. Vyberte položku Video output (Výstup videa).
 6. Vyberte položku Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu).
 7. Vyberte položku TV connection (Pripojenie televízora), ktorá by mala byť predvolene nastavená na možnosť Auto-detect (Automatické zisťovanie) a potom stlačte tlačidlo A a vyberte možnosť HDMI.

Ďalšie informácie nájdete v článku Úprava nastavení obrazu v konzole Xbox One.

Po úprave nastavení zvuku môžete nastaviť Kinect. Ďalšie informácie nájdete v článku Tipy na nastavenie snímača Kinect s konzolou Xbox One.

Poznámka: Ak ste toto nastavenie uskutočnili na konzole Xbox One X alebo Xbox One S pripojenej k staršiemu televízoru a neskôr si plánujete zaobstarať 4K televízor, nezabudnite nastaviť položku TV connection (Pripojenie televízora) späť na možnosť Auto-detect (Automatické zisťovanie). Režim 4K nie je dostupný, keď je táto položka nastavená na možnosť HDMI.

Ak ste zmenili rozlíšenie televízora a obrazovka je čierna alebo nevyzerá správne, počkajte 10 sekúnd a obrazovka sa vráti k nastaveniu 480p. Vyberte položku Try a different resolution (Vyskúšať iné rozlíšenie).

Po výbere položky Try a different resolution (Vyskúšať iné rozlíšenie) sa vráťte na obrazovku Change your display (Zmena zobrazenia). Môžete tam vyskúšať zostávajúcu možnosť rozlíšenia.

Ak pre televízor nie je vhodné rozlíšenie 720p ani 1080p, vyberte položku None of these work (Nič z toho nefunguje).

V tomto bode môžete pokračovať v nastavovaní pomocou rozlíšenia 480p, hoci nie je optimálne, alebo vybrať iný televízor na pripojenie ku konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Počas inštalácie konzoly Xbox One sa zobrazí poradca pri riešení problémov so zobrazením, alebo iným problémom?