Podporuje môj televízora konzola Xbox rozlíšenie 4K a HDR?

Ak chcete zistiť, či váš televízor podporuje 4K a HDR (štandard vizuálneho dynamického rozsahu), pozrite si obal alebo príručku k televízoru. Rôzni výrobcovia používajú rôzne označenia.

  • Názvy pre 4K: 4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p
  • Rozlíšenia alebo režimy: 3 840 x 2 160 pri 24 Hz, 50 HZ alebo 60 Hz
  • Názvy HDR: HDR10, Dolby Vision. V závislosti od vášho televízora sa tento štandard môže označovať ako HDR Premium, High Dynamic Range (vysoký dynamický rozsah), HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color

Dokonca aj v TV, ktoré podporujú rozlíšenie 4K a HDR, môžu niektoré vstupy podporovať iba nižšie rozlíšenie. Najlepší vstup pre konzolu Xbox zistíte v návode na použitie k TV.

Upozorňujeme, že pozeranie v rozlíšení 4K a HDR môže vyžadovať úpravu nastavení televízora alebo aktualizáciu jeho firmvéru. HDR10 je predvolený HDR štandard pre Xbox One X a Xbox One S. Niektoré videoaplikácie podporujú aj Dolby Vision. Väčšina televízorov, ktoré podporujú Dolby Vision, podporujú aj HDR10. HDR teda využijete najlepšie, ak zapnete v konzole Xbox obe možnosti. Ak váš televízor podporuje Dolby Vision, ale nie HDR10, dostanete z konzoly Xbox rozlíšenie HDR len pri prezeraní aplikácií, ktoré využívajú Dolby Vision.

Ak chcete zistiť, či váš televízor podporuje v konzole Xbox Dolby Vision, pozrite si podrobnosti o 4K TV (Nastavenia > Obraz a zvuk > Výstup videa> Podrobnosti o 4K TV) alebo si pozrite zoznam spoločnosti Dolby.

Poznámka: Súbor, na ktorý odkazuje prepojenie, je iba v angličtine.

Ak chcete zistiť, či vaša konzola Xbox podporuje rozlíšenie 4K, skontrolujte, či ide o konzolu Xbox One X alebo Xbox One S:

  1. Ak je v konzole Xbox nejaký disk, vysuňte ho. (Poznámka: Nevzťahuje sa to na konzolu Xbox One S All-Digital Edition.)
  2. Pozrite sa na zadnú stranu konzoly Xbox. Na pravej strane, v blízkosti sieťového portu, by mal byť štítok, na ktorom je napísané Xbox One X alebo Xbox One S.
  3. Ak nevidíte žiaden štítok, pozrite sa na spodnú stranu konzoly Xbox a hľadajte štítok, na ktorom je napísané Xbox One Console. Ak po Xbox One nenasleduje X alebo S, táto konzola Xbox nepodporuje rozlíšenie 4K.

Ak váš televízor aj konzola Xbox podporujú rozlíšenie 4K, oblasť nastavení konzoly Xbox vám ponúkne podrobnejšie informácie o tom, čo váš televízor podporuje. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a prejdite do časti Systém > Nastavenia > Obraz a zvuk > Rozšírené nastavenia obrazu a Podrobnosti o 4K TV.

Uvádzame ďalší kontext k informáciám, ktoré sa tam zobrazia.

Rozlíšenie televízora

Zisťuje, či váš televízor dokáže zobraziť obraz s rozlíšením 4K UHD pri obnovovacej frekvencii 60 Hz. Je to potrebné na prepočítavanie zobrazovania systému, hier a niektorých aplikácií na rozlíšenie 4K. Inými slovami, umožní to zobrazovať všetko v rozlíšení 4K bez ohľadu na to, čo je na obrazovke.

Na hranie obsahu v rozlíšení 4K však nie je potrebné rozlíšenie 4K UHD. Hry a aplikácie, ktoré používajú funkcie 4K, napríklad rozlíšenie 4K a režim HDR, môžu zapnúť uvedené funkcie bez toho, aby vaša konzola Xbox vysielala signál v rozlíšení 4K UHD.

Ak si myslíte, že váš televízor má lepšie schopnosti, než to, čo je uvedené v podrobnostiach na obrazovke, pozrite si článok Riešenie problémov s rozlíšením 4K a režimom HDR v konzole Xbox One X a Xbox One S.

Hranie hier

Niektoré hry dokážu prehrať HDR obsah (High Dynamic Range – vysoký dynamický rozsah) v konzole Xbox One X aj Xbox One S, ale na hranie v skutočnom rozlíšení 4K budete potrebovať konzolu Xbox One X. Táto sekcia testuje schopnosť vášho televízora zobraziť HDR a 4K 60 HZ pri hraní hier.

Váš televízor musí spĺňať nasledujúce technické požiadavky, aby dokázal prepnúť na špecifický režim 4K alebo HDR pri požiadavke na prehrávanie filmov a hier.

Funkcia

Požiadavky

4K pri 60 Hz

Rozlíšenie: 3840 x 2160p

Obnovovacia frekvencia: 60 Hz

Farebná hĺbka: 30 bitov na pixel (10 bitov)

Kódovanie pixelov: 4:2:0 alebo 4:2:2

HDR

Váš televízor musí podporovať profily médií HDR10 a/alebo Dolby Vision:

  • Farebný priestor alebo rozsah BT2020
  • High Dynamic Range (ST2084)

Niektorí výrobcovia televízorov môžu túto funkciu uvádzať pod iným názvom. Napríklad „HDR Premium” alebo „Ultra HD Premium”.

Sledovanie filmov a televízie

Spôsob uloženia a prehrávania bitov filmov a seriálov sa líši. Niektoré videoaplikácie môžu prehrávať obsah s rozlíšením 4K pri rôznych obnovovacích frekvenciách a niektoré podporujú aj obsah typu HDR. Táto sekcia otestuje schopnosť vášho televízora zobrazovať rôzne režimy 4K a HDR.

Napríklad, televízor môže podporovať rozlíšenie 4K pri obnovovacej frekvencii 24 Hz ale nie 4K pri 60 Hz. V takom prípade sa môžu filmy s rozlíšením 4K 24 Hz prehrávať v natívnom režime 4K 24 Hz, avšak obsah s rozlíšením 4K a obnovovacou frekvenciou 60 Hz v rozlíšení 1080p. To, ako sa obsah skutočne zobrazuje, závisí od videoaplikácie, toho, čo pozeráte a schopností vášho televízora.

Funkcia

Požiadavky

4K pri 24 Hz

Rozlíšenie: 3840 x 2160p

Obnovovacia frekvencia: 24 Hz

Farebná hĺbka: 30 bitov na pixel (10 bitov)

Kódovanie pixelov: 4:4:4

4K @ 50 Hz

Rozlíšenie: 3840 x 2160p

Obnovovacia frekvencia: 50 Hz

Farebná hĺbka: 30 bitov na pixel (10 bitov)

Kódovanie pixelov: 4:2:0 alebo 4:2:2

4K @ 60 Hz

Rozlíšenie: 3840 x 2160p

Obnovovacia frekvencia: 60 Hz

Farebná hĺbka: 30 bitov na pixel (10 bitov)

Kódovanie pixelov: 4:2:0 alebo 4:2:2

HDR

Váš televízor musí podporovať profily médií HDR10 a/alebo Dolby Vision:

  • Farebný priestor alebo rozsah BT2020
  • High Dynamic Range (ST2084)

Niektorí výrobcovia televízorov môžu túto funkciu uvádzať pod iným názvom. Napríklad „HDR Premium” alebo „Ultra HD Premium”.

Ak televízor podporuje tieto požiadavky, ale niečo stále nefunguje správne, prečítajte si článok Riešenie problémov s rozlíšením 4K a režimom HDR v konzole Xbox One X alebo Xbox One S.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Podporuje môj televízora konzola Xbox rozlíšenie 4K a HDR?, alebo iným problémom?