Povolenie sieťového prenosu hry

Sieťový prenos umožňuje jednej konzole Xbox kopírovať hry a aplikácie z inej konzoly, pokiaľ sú v rovnakej domácej sieti. Kopírovanie tak môže byť rýchlejšie ako sťahovanie ďalšej kópie rovnakej hry alebo aplikácie. Ak máte internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov, môže to aj ušetriť peniaze.

Každá konzola Xbox One (pôvodná Xbox One, Xbox One S a Xbox One X) môže byť zdrojová alebo cieľová konzola.

  1. V konzole Xbox, z ktorej chcete kopírovať, prejdite na položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network transfer (Sieťový prenos) a začiarknite políčko na povolenie sieťového prenosu. Tým sa táto konzola Xbox zviditeľní pre iné konzoly v rovnakej sieti.
  2. Keď ste v už povolili prenos z hostiteľskej konzoly Xbox, zapnite konzoly, do ktorých budete kopírovať hry a aplikácie, a prejdite na rovnakú stránku s nastaveniami. Hostiteľská konzola Xbox by mala byť uvedená.
  3. Vyberte konzolu Xbox, z ktorej chcete kopírovať, vyberte položky, ktoré chcete kopírovať, a potom vyberte položku Copy selected (Skopírovať vybraté).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Povolenie sieťového prenosu hry, alebo iným problémom?