Oboznámenie sa s konzolou Xbox One S alebo pôvodnou konzolou Xbox One

Prehľad

Táto stránka vám pomôže lepšie sa oboznámiť s konzolou Xbox One. Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené dôležité tlačidlá a porty, ktoré budete používať.

Na tejto stránke

Oboznámenie sa s konzolou Xbox One S

Predná strana konzoly

Nákres prednej strany konzoly Xbox One S s očíslovanými funkciami, ktorých popis nájdete v nasledujúcom texte.
 1. Port USB 3.0: Používa sa na pripojenie káblového príslušenstva, napríklad nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One.
 2. Tlačidlo vysunutia: Používa sa na vysunutie disku z konzoly. Disky sa zasúvajú automaticky.
 3. Tlačidlo Xbox: Tlačidlo napájania a indikátor LED konzoly.
 4. Tlačidlo párovania príslušenstva: Používa sa na pripojenie bezdrôtového príslušenstva, napríklad bezdrôtového ovládača pre Xbox One.
 5. Infračervený prijímač a zosilňovač: Slúži na prijímanie signálov z diaľkového ovládača pre Xbox One alebo vysielanie infračervených signálov na ovládanie zariadení prostredníctvom funkcie OneGuide.

Bočná strana konzoly

Nákres bočnej strany konzoly Xbox One S.
 1. Otvor na vysunutie disku: Používa sa v zriedkavých prípadoch, keď sa disk zasekne v konzole. Prečítajte si článok Ručné vysunutie disku z konzoly Xbox One S alebo predchádzajúcej konzoly Xbox One.

Zadná strana konzoly

Nákres zadnej strany konzoly Xbox One S s očíslovanými funkciami, ktorých popis nájdete v nasledujúcom texte.

Zľava doprava:

 1. Port napájania: Sem sa pripája kábel zdroja napájania.
 2. Výstup HDMI: Sem a potom do televízora sa pripája kábel HDMI.
 3. Vstup HDMI: Sem a potom do káblového alebo satelitného prijímača kompatibilného s rozhraním HDMI sa pripája kábel HDMI.
 4. Port USB 3.0: Slúži na pripojenie káblového príslušenstva. V prípade pripojenia adaptéra Kinect použite tento port USB naľavo pri pohľade na zadnú stranu konzoly.
 5. Port USB 3.0: Slúži na pripojenie káblového príslušenstva.
 6. Výstup IR: Infračervený výstupný port pre zosilňovač IR (voliteľné; zosilňovač IR nie je súčasťou dodávky).
 7. S/PDIF: Optický zvukový výstup (voliteľný; optický kábel nie je súčasťou dodávky).
 8. Sieťový port: Pripája sa sem kábel siete Ethernet z modemu alebo smerovača (kábel siete Ethernet nie je súčasťou dodávky).
 9. Port pre zámok: Umožňuje pripojiť ku konzole zámok prenosného počítača a takto ju zabezpečiť (voliteľný; zámok nie je súčasťou dodávky).

Oboznámenie sa s pôvodnou konzolou Xbox One

Predná strana konzoly

Nákres prednej strany konzoly Xbox One S s očíslovanými funkciami, ktorých popis nájdete v nasledujúcom texte
 1. Tlačidlo vysunutia: Používa sa na vysunutie disku z konzoly. Disky sa zasúvajú automaticky.
 2. Tlačidlo Xbox: Tlačidlo napájania a indikátor LED konzoly.

Bočná strana konzoly

Nákres bočnej strany konzoly Xbox One S.
 1. Port USB 3.0: Používa sa na pripojenie káblového príslušenstva, napríklad nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One.
 2. Otvor na vysunutie disku: Používa sa v zriedkavých prípadoch, keď sa disk zasekne v konzole. Prečítajte si článok Ručné vysunutie disku z konzoly Xbox One S alebo predchádzajúcej konzoly Xbox One.
 3. Tlačidlo párovania príslušenstva: Používa sa na pripojenie bezdrôtového príslušenstva, napríklad bezdrôtového ovládača pre Xbox One.

Zadná strana konzoly

Nákres zadnej strany konzoly Xbox One S s očíslovanými funkciami, ktorých popis nájdete v nasledujúcom texte.

Zľava doprava:

 1. Port zdroja napájania: Sem sa pripája kábel zdroja napájania.
 2. Výstup HDMI: Sem a potom do televízora sa pripája kábel HDMI.
 3. S/PDIF: Optický zvukový výstup (voliteľný; optický kábel nie je súčasťou dodávky).
 4. Vstup HDMI: Sem a potom do káblového alebo satelitného prijímača kompatibilného s rozhraním HDMI sa pripája kábel HDMI.
 5. Porty USB 3.0: Dva porty používané na pripojenie káblového príslušenstva, napríklad nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One, a ďalšieho herného príslušenstva.
 6. Port senzora Kinect: Vyhradený port USB, ktorý sa používa len pre senzor Kinect.
 7. Výstup IR: Infračervený výstupný port pre zosilňovače IR (voliteľné; zosilňovač IR nie je súčasťou dodávky).
 8. Sieťový port: Pripája sa sem kábel siete Ethernet z modemu alebo smerovača (kábel siete Ethernet nie je súčasťou dodávky).
 9. Port pre zámok: Umožňuje pripojiť ku konzole zámok prenosného počítača a takto ju zabezpečiť (voliteľný; zámok nie je súčasťou dodávky).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Oboznámenie sa s konzolou Xbox One S alebo pôvodnou konzolou Xbox One, alebo iným problémom?