Zoskupenie hier a aplikácií v Xboxe One

Video: Zoskupenie hier a aplikácií v Xboxe One

Pozrite si video Zoskupenie hier a aplikácií v Xboxe One. Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Zapamätať si pripnuté položky? Stále ich máte k dispozícii, len teraz tvoria skupinu, jednu z mnohých skupín, ktoré môžete vytvoriť, aby sa vaše hry a aplikácie ľahšie hľadali.

Ak chcete zobraziť pripnuté položky a ostatné skupiny, stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a prejdite na svoje hry a aplikácie. Skupiny sú v popredí v strede.

Vytvorte novú skupinu. Ak chcete zobraziť úplný zoznam hier a aplikácií a zobraziť a spravovať všetky skupiny, vyberte položku Zobraziť všetko.

Máte niekoľko pretekárskych alebo vesmírnych hier? Vytvorte pre ne skupinu a budete ich mať v jednom prehľadnom zobrazení:

  1. V časti Skupiny vyberte položku Vytvoriť skupinu.
  2. Skupinu pomenujte.
  3. Potom vyberte hry a aplikácie, ktoré chcete pridať. Ďalšie hry môžete pridať kedykoľvek.

Presuňte zameranie na skupinu, stlačením tlačidla Ponuka na ovládači zobrazte možnosti, ako sú pridanie tejto skupiny na úvodnú obrazovku, jej premenovanie a premiestnenie v zozname skupín a jej odstránenie.

Každá hra a aplikácia môže patriť do viac ako jednej skupiny.

Môžete tiež zmeniť poradie položiek v skupine:

  1. Presuňte zameranie na hru alebo aplikáciu.
  2. Stlačte tlačidlo Ponuka a vyberte položku Premiestniť.
  3. Pomocou smerového ovládača na ovládači premiestnite položku na nové miesto a stlačte tlačidlo A na potvrdenie premiestnenia.

Chcete začať odznova? Odstráňte svoje vytvorené skupiny. Táto akcia odstráni všetky skupiny, ktoré ste vytvorili, a to bez akéhokoľvek vplyvu na hry alebo aplikácie, ktoré sú v týchto skupinách zaradené.

Rovnako ako pôvodné pripnuté položky, vaša skupina Pripnuté položky a ďalšie skupiny, ktoré ste vytvorili, zostanú s vaším profilom, aby ste ich videli, keď sa prihlásite v ľubovoľnej inej konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zoskupenie hier a aplikácií v Xboxe One, alebo iným problémom?