Pokyny na zatvorenie škodlivých kariet v aplikácii Microsoft Edge v konzole Xbox One

Počas prehľadávania internetu pomocou aplikácie Microsoft Edge v konzole Xbox One môžete natrafiť na škodlivú webovú stránku. Napríklad si nebudete môcť prezrieť inú stránku alebo ovládač pre Xbox One nebude reagovať, ak na ňom stlačíte tlačidlo ponuky .

Riešenia

Riešenie č. 1: Zatvorte kartu v aplikácii Microsoft Edge

Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Zobraziť .
 2. Vyberte kartu, ktorú chcete zatvoriť.
 3. Stlačte tlačidlo Ponuka .
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo ponuky na ovládači pre Xbox One.
 1. Vyberte položku Close tab (Zatvoriť kartu).

Riešenie č. 2: Zatvorte kartu otvorením novej karty v aplikácii Microsoft Edge

Ak ovládač nereaguje ani vtedy, keď stlačíte tlačidlo ponuky  a nemožno zatvoriť kartu otvorenú v aplikácii Microsoft Edge, musíte otvoriť novú kartu. Potom bude možné zatvoriť kartu, ktorú nebolo možné zatvoriť v riešení č. 1. Postupujte takto:

 1. V Microsoft Edgei stlačte tlačidlo Zobraziť  na ovládači, aby sa zobrazil panel s adresou.
 2. Stlačte tlačidlo A .
 3. Napíšte do panelu s adresou ľubovoľný text a stlačením tlačidla ponuky spustite hľadanie.
 4. Po otvorení novej karty stlačte tlačidlo Zobraziť  na ovládači.
 5. Vyberte kartu, ktorú chcete zatvoriť.
 6. Stlačte tlačidlo Ponuka .
 7. Vyberte položku Close tab (Zatvoriť kartu).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pokyny na zatvorenie škodlivých kariet v aplikácii Microsoft Edge v konzole Xbox One, alebo iným problémom?