Opustenie programu ukážok aktualizácií pre konzolu Xbox One

Prehľad

Ak konzolu Xbox predávate, chcete ju darovať alebo už len nechcete byť súčasťou programu, pred jej predajom alebo darovaním niekomu ďalšiemu by ste ju mali odstrániť z programu ukážok aktualizácií. Ak ste už konzolu Xbox predali alebo darovali, môžete spustiť Centrum Xbox Insider v inej konzole alebo PC s Windowsom 10 a postupovať podľa týchto istých pokynov.

  1. Spustite Centrum Xbox Insider v Xboxe One alebo počítači s Windowsom 10.
  2. Na hlavnej stránke vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Kliknite na položku Manage Devices (Spravovať zariadenia) a vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť z programu.
  4. Vyberte položku Done (Hotovo).

Poznámka: Tento proces zvyčajne trvá asi 10 minút. S odstránením správnej konzoly, čiže vašej predchádzajúcej konzoly, vám môže pomôcť jej sériové číslo alebo názov.

V rámci procesu odstraňovania môže vaša konzola Xbox prejsť obnovou výrobných nastavení. Ak sa vyžaduje obnovenie výrobných nastavení, vaše hry a aplikácie sa nevymažú, no po dokončení obnovenia nastavení bude nutné obnoviť všetky profily a systémové nastavenia, ktoré boli v konzole uložené.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Opustenie programu ukážok aktualizácií pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?