Zdieľať túto stránku

Odhlásenie z konzoly Xbox One

Postup odhlásenia z profilu Xbox Live, ak máte možnosť ovládať konzolu

Poznámka: Ak je v konzole súčasne prihlásených viac osôb, iba jedna osoba má možnosť ovládať konzolu. Ak v pravom hornom rohu obrazovky nevidíte svoj obrázok hráča, nemáte možnosť ovládať konzolu.

  1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
Úvodná obrazovka konzoly Xbox One
  1. V ľavom hornom rohu obrazovky zvýraznite svoj obrázok hráča, aby sa otvoril zoznam účtov.
Na paneli konzoly Xbox One je zobrazený sprievodca a prihlasovací panel.
  1. Vyberte svoj účet, na ovládači stlačte tlačidlo A  a potom vyberte položku Sign Out (Odhlásiť sa).
Prihlasovací panel na paneli konzoly Xbox One so zvýrazneným prihláseným profilom a možnosťou Sign out (Odhlásiť sa)

Váš profil sa uloží a bude prístupný pri ďalšom prihlásení do tejto konzoly. Ak si myslíte, že túto konzolu už nebudete používať, môžete účet z konzoly odstrániť.

Postup odhlásenia z profilu Xbox Live, ak nemáte možnosť ovládať konzolu

Postup odhlásenia z profilu Xbox Live, ak konzolu ovláda niekto iný:

  1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
  2. V ľavom hornom rohu označte obrázok hráča.
  3. Vyberte položku switch user (Prepnúť používateľa).
Pohľad na obrazovku profilu na paneli konzoly Xbox One so zobrazeným profilom v ovládaní konzoly a zvýraznenou možnosťou Switch User (Prepnúť používateľa).
  1. Vyberte svoj účet a potom možnosť Sign out (Odhlásiť sa).
Prihlasovací panel na paneli konzoly Xbox One s jedným zvýrazneným prihláseným profilom a možnosťou Sign out (Odhlásiť sa).

Váš profil sa uloží a bude prístupný pri ďalšom prihlásení do tejto konzoly. Ak si myslíte, že konzolu už nebudete používať, môžete účet z konzoly odstrániť.

Poznámka: Ak ste v konzole uložili heslo, do vášho účtu sa môže prihlásiť ktorýkoľvek používateľ konzoly. Ak chcete osobám v domácnosti zabrániť v používaní vášho účtu bez dovolenia, môžete pridať šesťciferný prístupový kľúč požadovaný na prihlásenie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odhlásenie z konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku