Zdieľať túto stránku

Video v konzole Xbox One je rozmazané

Prehľad

Keď konzolu Xbox One pripojíte k televízoru alebo monitoru, bude používať predvolené nastavenia videa založené na nastaveniach televízora alebo monitora. V niektorých prípadoch môžete zmenou týchto nastavení zlepšiť kvalitu obrazu.

Obraz je rozmazaný alebo nejasný

Podľa tohto postupu zmeňte rozlíšenie obrazovky, farebné rozlíšenie a nastavenia priestoru farieb pre televízor HDTV alebo monitor, ktorý je pripojený ku konzole Xbox One pomocou kábla HDMI.

Rozlíšenie obrazovky

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Zobrazenie a zvuk vyberte položku Výstup videa.
 5. Vyberte položku TV resolution (Rozlíšenie televízora).
 6. Vyberte vhodné rozlíšenie obrazovky pre televízor alebo monitor.

Poznámka: Konzola Xbox One podporuje rozlíšenia obrazovky 720p a 1080p.

Farebné rozlíšenie

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Zobrazenie a zvuk vyberte položku Výstup videa.
 5. Vyberte položku Color depth (Farebné rozlíšenie).
 6. Vyberte možnosť, ktorá je pre televízor HDTV alebo monitor najvhodnejšia.

Farebné rozlíšenie určuje, koľko informácií o farbách na jeden pixel sa odošle do televízora alebo monitora.

Poznámka: Farebné rozlíšenie 30 bitov na pixel (bpp) alebo väčšie je známe ako „farba s veľkým rozlíšením“. Niektoré televízory HDTV neprijímajú informácie o farbách s veľkým rozlíšením.

Priestor farieb

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Zobrazenie a zvuk vyberte položku Výstup videa.
 5. Vyberte položku Color space (Priestor farieb).
 6. Vyberte možnosť vhodnú pre váš televízor alebo monitor:
  • Standard (recommended) (Štandardné (odporúča sa)) – Toto je optimálna referenčná úroveň. Mala by fungovať pre všetky obrazovky.
  • PC (RGB) (Počítač (RGB)) – túto možnosť odporúčame len v prípade, že používate počítačový monitor, na ktorom farby v štandardnom nastavení nevyzerajú optimálne.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Video v konzole Xbox One je rozmazané, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku