Zdieľať túto stránku

Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia

Nakonfigurujte Xbox One a Xbox One S, aby používali režim okamžitého zapnutia alebo úsporný režim napájania. Výzva na výber režimu napájania sa zobrazí pri nastavovaní konzoly alebo ho môžete zmeniť v nastaveniach konzoly.

Okamžité zapnutie

V režime okamžitého zapnutia je Xbox One alebo Xbox One S aktualizovaný a pripravený na používanie. V tomto režime:

 • Konzola automaticky preberá aktualizácie.
 • Konzola sa spustí do dvoch sekúnd.
 • Konzolu môžete prebudiť pomocou hlasového príkazu (ak je k dispozícii).

Ak chcete, aby sa konzola aktualizovala automaticky, musíte vybrať nastavenie Okamžité zapnutie, aby sa konzola, hry a aplikácie udržali aktualizované.

Aby sa konzola mohla aktualizovať, je potrebné ju vypnúť. Konzolu môžete nastaviť na automatické vypínanie po 1 alebo 6 hodinách nečinnosti alebo ju, keď ju nepoužívate.

Zmena týchto nastavení:

  1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položky Nastavenia > Všetky nastavenia.
  3. Vyberte položku Power mode & startup (Režim napájania a spustenie). Skontrolujte, či je položka Power mode (Režim napájania) nastavená na možnosť Instant-On (Okamžité zapnutie) a:
   • Na automatickú aktualizáciu vyberte možnosť Udržiavať konzolu, hry & aplikácie aktualizované.
   • Ak chcete, aby sa konzola pri nečinnosti vypla, vyberte jednu z možností v ponuke Turn off after (Vypnúť po).
 • Pri preberaní a inštalácii aktualizácií môže z konzoly vychádzať zvuk, ako keď je zapnutá.
 • Keď je predchádzajúca konzola Xbox One v režime okamžitého zapnutia, jednotka zdroja napájania konzoly zostane zapnutá a svetelný indikátor na zdroji svieti bielou farbou. Môžete tiež počuť ventilátor jednotky zdroja napájania. (Konzola Xbox One S nemá externý zdroj napájania.)
 • Vypnuté konzoly Xbox One a Xbox One S v režime okamžitého zapnutia spotrebúvajú 12 wattov.

Úsporný režim napájania

V úspornom režime napájania sa konzola vypne, aby šetrila energiou. V tomto režime:

 • Aktualizácie sa prevezmú a nainštalujú až po zapnutí konzoly.
 • Konzola sa spustí do 45 sekúnd.
 • Na spustenie konzoly musíte stlačiť tlačidla Xbox  .

Keď je predchádzajúca konzola Xbox One v úspornom režime, jednotka zdroja napájania je v režime vypnutia/pohotovostného režimu a svetelný indikátor na zdroji svieti oranžovou farbou. (Xbox One S nemá externý zdroj napájania.) Konzoly Xbox One a Xbox One S v úspornom režime vypnuté spotrebúvajú 0,5 wattu.

Informácie o spotrebe energie v rámci EÚ

Toto zariadenie vyhovuje nariadeniam smernice (ES) č. 801/2013 Európskej komisie a iniciatívy Game Console Self-Regulatory Initiative.

Herné konzoly sú nastavené na vypnutie po 60 minútach nečinnosti. Automatické vypnutie môže pomôcť ušetriť energiu tým, že sa skráti čas, kedy je konzola zapnutá, ale nepoužíva sa.

Spotreba energie konzoly počas používania je v priemere takáto:

Model Úvodná ponuka
[W]
Prehrávanie diskov DVD
[W]
Prehrávanie diskov Blu-ray
[W]
Prenos obsahu v rozlíšení 1080p
[W]
Aktívne hranie
[W]
Predvolené nastavenie času automatického vypnutia [v minútach]
Xbox One 1540 -- 61 68 69 63 106 60
Kinect 75 82 83 77 112 60
Xbox One S 1681 27 33 39 32 70 60

Poznámky:

 1. Ak chcete zistiť číslo svojho modelu, pozrite si produktový štítok na svojej konzole. Potom si môžete overiť aj spotrebu energie.
 2. Merania uvedené v tabuľke vyššie sú založené na priemere spomedzi troch vybraných hier a špeciálne vybraného multimediálneho obsahu.
 3. Testované médiá (11. novembra 2016):
  • DVD: Krstný otec
  • Blu-ray: Divočina
  • Streamovanie: The Italian Job [Netflix]
  • Hry: Grand Theft Auto V, FIFA 16, Call of Duty: Black Ops III

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku