Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia

Konzolu Xbox One môžete nakonfigurovať tak, aby používala režim okamžitého zapnutia alebo úsporný režim napájania v závislosti od vašich preferencií.

Režim okamžitého zapnutia

Keď nastavíte okamžité zapnutie, môžete:

 • Spúšťať rýchlejšie
 • Prebúdzať hlasom (ak je k dispozícii)
 • Zapnúť televízor a káblový alebo satelitný prijímač spolu s konzolou

Zmena tohto nastavenia:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Power & startup (Napájanie a spustenie).
 3. Vyberte položky Režim napájania a spustenie, potom zmeňte nastavenie výberom nejakého režimu napájania.

Úsporný režim

V úspornom režime napájania sa konzola vypne, aby šetrila energiou. V tomto režime:

 • Konzola sa spustí do 45 sekúnd.
 • Na spustenie konzoly musíte stlačiť tlačidlo Xbox .

Zmena tohto nastavenia:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Power & startup (Napájanie a spustenie).
 3. Vyberte položky Režim napájania a spustenie, potom zmeňte nastavenie výberom nejakého režimu napájania.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia, alebo iným problémom?