Miestne nastavenia konzoly Xbox One – najčastejšie otázky

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa miestnych nastavení konzoly Xbox One.

Najčastejšie otázky

Nastavenie jazyka a umiestnenia

Ako si môžem v konzole Xbox One nastaviť jazyk a umiestnenie?

Počas prvej inštalácie novej konzoly Xbox si vyberáte jazyka a umiestnenie.

Môžem nastavenie jazyka a umiestnenia zmeniť po úvodnom nastavení?

Po nastavení novej konzoly Xbox One môžete zmeniť nastavenia jazyka a umiestnenia prostredníctvom ponuky Nastavenia. Budete musieť reštartovať systém. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenia systému konzoly Xbox One.

Líšia sa miestne nastavenia konzoly Xbox One od miestnych nastavení Microsoft Storu?

Nie. Konzola Xbox One bude vždy používať vaše nastavenie umiestenia v konzole. Tieto informácie sa poskytnú službe Xbox Live, aby sa vám zobrazoval správny obchod, ponuky, odporúčania a pod.

Ak pri nastavovaní konzoly vyberiete napríklad nastavenie Francúzsko, toto nastavenie sa poskytne službe Xbox Live a vám sa budú zobrazovať špecifické ponuky a informácie pre Francúzsko.

Poznámka Niektoré položky obsahu a aplikácie nemusia byť dostupné alebo prístupné pre niektoré lokality. Ak je v konzole vybraté iné umiestnenie než krajina, v ktorej žijete, možno budete môcť preberať a inštalovať aplikácie z iného trhu, avšak nemusí byť možné ich používať. Aplikácia môže mať geografické obmedzenie (obmedzenie na základe fyzickej lokality, nie nastavenia konzoly) a môže vám zabrániť prehrávať obsah z inej krajiny alebo oblasti.

Zobrazí sa mi Store v dvoch jazykoch?

Je to možné. Vďaka oddeleniu nastavenia jazyka od nastavenia umiestnenia je možné vybrať si jazyk, ktorý nie je dostupný vo vybranej lokalite. Výsledkom bude zmes jazykov: vami vybraný jazyk konzoly pre položky ako hlavičky a tlačidlá a „záložný” jazyk pre Store, v ktorom sa budú zobrazovať názvy a popisy položiek.

Ak si napríklad vyberiete lokalitu Francúzsko a jazyk francúzština (Francúzsko), všetko sa bude zobrazovať vo francúzštine. Ak si však vyberiete lokalitu Francúzsko a jazyk japončinu, väčšina obrazoviek sa bude zobrazovať v japončine, ale niektoré informácie v Store budú vo francúzštine.

Čo sa stane, ak vyberiem odlišné nastavenie umiestnenia v konzole Xbox One a v účte Xbox?

Informácie sa vám budú zobrazovať pre lokalitu a v jazyku nastavenom v konzole. Miestne nastavenia účtu Xbox sa nepoužívajú na zobrazovanie informácií Storu.

Keď sa presťahujem do inej krajiny alebo oblasti, musím vykonať migráciu svojho účtu?

Nie. Nastavenia jazyka a umiestnenia v konzole môžete kedykoľvek zmeniť. Pri konzole Xbox One sa migrácia účtu nevyžaduje.

Príklad: Presťahujete sa z Nemecka do Francúzska. Ak zmeníte nastavenie umiestnenia v konzole na Francúzsko a jazyk na francúzštinu (Francúzsko), celé prostredie sa zmení z nemčiny na francúzštinu, aj keď miestne nastavenia vášho účtu Xbox boli pôvodne vybraté pre Nemecko. Pokiaľ máte francúzsky fakturačný účet a platnú platobnú možnosť, budete môcť obsah nakupovať vo francúzskom Store.

Poznámka Nezabudnite, že ak máte v účte uloženú miestnu menu, po zmene miestnych nastavení konzoly stratíte k tejto mene prístup.

Hlas

Ako sa v konzole Xbox One vyberá a povoľuje hlasový model?

Keď počas nastavovania novej konzoly Xbox One vyberiete podporovaný jazyk, povolí sa vhodný hlasový model.

Ak počas úvodného nastavovania vyberiete nastavenie francúzština (Francúzsko), povolí sa hlasový model francúzština (Francúzsko). Zoznam miestnych nastavení s podporou hlasových príkazov nájdete v článku Dostupnosť funkcií konzoly Xbox One.

Svoj jazyk môžete zmeniť v časti Nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenia systému konzoly Xbox One.

A čo Cortana?

Keď zapnete Cortanu, hlasové príkazy snímača Kinect, ktoré začínali slovom „Xbox” sa budú začínať slovami „Hej, Cortana”. Nastavenie Výber jazyka nie je dostupné, keď je Cortana zapnutá – Cortana závisí od jazyka a umiestnenia a nepoužíva toto nastavenie.

Prihlásenie

Je pravda, že sa do konzoly môžem prihlásiť iba v prípade, ak sa miestne nastavenia účtu Xbox týkajú niektorej z oficiálne podporovaných krajín alebo oblastí?

Nie je to pravda. Do konzoly Xbox One sa môžete prihlásiť, ak máte účet Xbox z ľubovoľnej krajiny alebo oblasti, kde je vytváranie účtov Xbox podporované.

Zákazníci v Egypte sa napríklad môžu do konzol prihlasovať pomocou svojich účtov Xbox v Egypte.

Poznámka Nezabudnite, že technická podpora a záruky na konzoly Xbox sú dostupné iba v krajinách a oblastiach, ktoré konzola Xbox One podporuje.

Aplikácia Xbox

Ako sa vyberajú miestne nastavenia v aplikácii Xbox pre konzolu Xbox One?

Aplikácia Xbox používa miestne nastavenia (krajinu alebo oblasť a jazyk), ktoré vyberiete v zariadení.

Ak v zariadeniach Windows Phone 10 a iPad napríklad vyberiete miestne nastavenia na francúzštinu a krajinu Francúzsko, aplikácia Xbox bude vo francúzštine. Po pripojení ku konzole začne aplikácia Xbox používať jazyk nastavený v konzole.

Aktualizácia systému

Musí byť konzola Xbox One v oficiálne podporovanej krajine alebo oblasti fyzicky, aby prijímala aktualizácie systému?

Nie. Konzola Xbox One môže prijímať aktualizácie systému kdekoľvek vo svete, pokiaľ je pripojená k internetu.

Poznámka Nezabudnite, že technická podpora a záruky na konzoly Xbox sú dostupné iba v krajinách a oblastiach, ktoré konzola Xbox One podporuje.

Nakupovanie a hranie

Čo sa stane, ak sa moja fakturačná adresa nezhoduje s miestnymi nastaveniami mojej konzoly?

V takom prípade nebudete môcť kupovať obsah. Musíte mať platnú fakturačnú adresu a možnosť platby, ktorá sa zhoduje s miestnymi nastaveniami konzoly.

Ak sa napríklad nachádzate vo Francúzsku a vybrali ste umiestnenie konzoly Francúzsko, v Store sa budú zobrazovať informácie určené pre Francúzsko. Ak je však vaša fakturačná adresa v Nemecku, nebudete môcť nakupovať obsah, pretože musíte mať platnú možnosť platby spojenú s francúzskou fakturačnou adresou.

Ak si hru kúpim v jednej krajine alebo oblasti, môžem ju hrať v inej krajine alebo oblasti?

Áno. Hranie kúpených a prevzatých hier nemá žiadne obmedzenia.

Ak ste si napríklad kúpili a prevzali hru v jednej krajine a potom sa s konzolou presťahujete do inej krajiny, kde hra nie je dostupná, môžete prevzatú hru hrať naďalej. Kúpenú hru však nebudete môcť znova prevziať, pretože pre vás nebude v Store dostupná na prevzatie.

Hodnota v hotovosti

Čo sa stane, ak si v Nemecku kúpim darčekový poukaz Microsoft v eurách, pridám si ho do účtu a potom sa presťahujem do Spojeného kráľovstva? Prevedie sa z eur na libry?

Zostatky sa neprevádzajú z jednej meny na inú. Hodnotu musíte minúť v mene, v ktorej bola zakúpená. Po presťahovaní sa do inej krajiny alebo oblasti si budete musieť kúpiť ďalší darčekový poukaz Microsoft, pretože zostatok v jednej mene sa nebude dať v inom obchode použiť.

Súvisiace problémy

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Miestne nastavenia konzoly Xbox One – najčastejšie otázky, alebo iným problémom?