Prechod z konzoly Xbox 360 na Xbox One

Prehľad

Keď nainštalujete konzolu Xbox One a pripojíte ju k službe Xbox Live, niektoré údaje z konzoly Xbox 360 budú automaticky dostupné aj v konzole Xbox One. Na tejto stránke sa dozviete, ktoré informácie sa prenesú a ktoré nie.

Na tejto stránke

Hranie hier pre konzolu Xbox 360 v konzole Xbox One

Spätná kompatibilita konzoly Xbox One sa ďalej rozširuje. V konzole Xbox One môžete hrať neustále rastúci počet digitálnych hier aj hier z disku určených pre Xbox 360. Môžete dokonca hrať niektoré zo svojich obľúbených titulov pre pôvodný Xbox – získajte ich v Store, alebo vložte do konzoly svoj starý disk.

Ak chcete hrať hry pre Xbox 360 alebo pôvodný Xbox v konzole Xbox One, najskôr si overte, či daná hra podporuje hranie v konzole Xbox One. Zoznam dostupných hier nájdete v téme Knižnica spätne kompatibilných hier pre Xbox One.

Ak chcete na konzole Xbox One pokračovať v hraní hry pre Xbox 360, ktorú ste začali hrať na konzole Xbox 360, uložte hru do cloudu. Ak už používate ukladanie hry do cloudu, ste pripravení pokračovať. Ak je vaša hra uložená iba v konzole Xbox 360, je potrebné nahrať ju do cloudu.

Ako môžem premiestniť svoje veci z konzoly Xbox 360 do konzoly Xbox One?

Stačí sa prihlásiť v konzole Xbox One s kontom Microsoft. Keď to urobíte, všetky položky uvedené v časti „Čo sa premiestni do konzoly Xbox One?“ sa prenesú do konzoly Xbox One.

Čo sa premiestni do konzoly Xbox One?

Premiestnia sa tieto položky:

 • Profil: Väčšina prvkov spojených s vaším profilom vrátane gamertagu, skóre hráča, dosiahnutých výsledkov a priateľov.
 • Informácie o konte: Všetko predplatné (napríklad zlaté členstvo Xbox Live Gold alebo členstvo Groove Music Pass) a spôsoby platby spojené s vaším kontom.
 • Rodinné vzťahy: Rodinné vzťahy sa spravujú prostredníctvom konta Microsoft a presunú sa spolu s vami. Ak ste napríklad vytvorili konto Microsoft pre svoje dieťa a priradili ho k svojmu vlastnému kontu, tento vzťah sa prenesie do vašej konzoly Xbox One. Nemusíte vytvárať nové detské konto.
 • Nastavenia ochrany osobných údajov: Výberom nastavení ochrany osobných údajov obmedzujete, ktoré časti vášho profilu Xbox môžu vidieť ostatní, napríklad či ste online, čo hráte, váš zoznam priateľov atď. Môžete použiť prednastavené obmedzenia na základe veku alebo si nastavenia prispôsobiť podľa vlastných preferencií. Majte na pamäti, že Xbox One ponúka doplňujúce nastavenia, ktoré Xbox 360 nemá. Ďalšie informácie získate v článku Predvolené nastavenia ochrany osobných údajov a online bezpečnosti v konzole Xbox One.
 • Groove: Všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom aplikácie Groove Hudba a všetky skladby uložené v cloude aplikácie Groove Hudba sa zobrazia v kolekcii hudby Groove Hudba.
 • Filmy a TV programy: Všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom aplikácie Filmy a TV programy sa zobrazia v kolekcii Filmy a TV programy.

Čo sa nepremiestni do konzoly Xbox One?

S vami sa nepremiestnia tieto položky:

 • Niektoré hry, uložené hry a aplikácie: Konzola Xbox One je odteraz spätne kompatibilná s existujúcimi hrami, uloženými hrami a aplikáciami pre konzolu Xbox 360. Ak chcete na konzole Xbox One pokračovať v hraní hry, ktorú ste začali hrať na konzole Xbox 360, uložte hru do cloudu. Potom môžete pokračovať v hraní danej hry na konzole Xbox One od miesta, kde ste naposledy skončili.

  Ak už používate ukladanie hry do cloudu, ste pripravení pokračovať. Ak je vaša hra uložená iba v konzole Xbox 360, pred začatím hrania v konzole Xbox One postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. V konzole Xbox 360 prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Storage (Úložisko) > Cloud Saved Games (Hry uložené v cloude) a potom vyberte položku Enable (Povoliť).
  2. Spustite hru. Po zobrazení výzvy na výber zariadenia na uloženie hry vyberte možnosť Hry uložené v cloude.
  3. Ukončite hru. Ponechajte konzolu Xbox 360 zapnutú dostatočne dlho na nahranie uloženej hry.

  Postup kontroly, či bola hra uložená do cloudu:

  1. V konzole Xbox 360 prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Storage (Úložisko) > Cloud Saved Games (Hry uložené v cloude).
  2. Vyberte hru.

  Ak za zobrazuje stav „In sync” (Synchronizované), je pripravená. Ak nie, spustite hru, uložte svoj postup a skúste to znovu.

 • Obmedzenia týkajúce sa obsahu: V konzole Xbox 360 sú obmedzenia obsahu pre hry, aplikácie a médiá nastavené pre všetkých používateľov. V konzole Xbox One sú obmedzenia obsahu pre vaše deti nastavené na úrovni konta. V predvolenom nastavení má každá osoba s vekom nad 18 rokov neobmedzený prístup k hrám, aplikáciám a médiám. Malé deti majú povolený prístup len k obsahu, ktorý je vhodný pre ich vekovú skupinu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prechod z konzoly Xbox 360 na Xbox One, alebo iným problémom?