Prehrávanie hudby na pozadí na konzole Xbox One

Zvuk z niektorých hudobných aplikácií sa bude prehrávať počas používania iných aplikácií a hier.

  1. Spustite hudobnú aplikáciu, ktorá podporuje hudbu na pozadí, napríklad Spotify alebo Pandora.
  2. Keď sa hudba prehráva, spustite hru, ktorú chcete hrať, alebo aplikáciu, ktorú chcete používať. Hudba sa bude prehrávať na pozadí.

Ak chcete používať ovládacie prvky, ako je pozastavenie alebo preskočenie, stlačte tlačidlo Xbox , potom označte hudobnú aplikáciu. Tu môžete tiež upravovať hlasitosť a otvoriť hudobnú aplikáciu v režime na celú obrazovku.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prehrávanie hudby na pozadí na konzole Xbox One, alebo iným problémom?