Zdieľať túto stránku

Kontextové oznámenia pre konzolu Xbox One

Získajte informácie o tom, ako otvoriť, posúdiť a vybrať, ktoré oznámenia sa budú zobrazovať v konzole Xbox One.

Video: Ovládanie kontextových oznámení v konzole Xbox One

Pozrite si video Ovládanie kontextových oznámení v konzole Xbox One. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Čo sú kontextové oznámenia?

Kontextové oznámenia v konzole Xbox One slúžia na oznamovanie udalostí, napríklad pri prijatí novej správy alebo prichádzajúceho hovoru pomocou účtu Skype.

Ako oznámenia fungujú?

Ak uvidíte kontextové oznámenie a chcete si ho pozrieť, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na ovládači. Otvorí sa centrum oznámení s dostupnými akciami pre aktuálne oznámenie.

Ako otvoríte centrum oznámení?

Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Notifications (Oznámenia).

Ako dlho sa uchovávajú oznámenia v centre oznámení?

Oznámenia zostávajú v centre oznámení maximálne 3 dni, ale po vykonaní akcie pre dané oznámenie sa oznámenie odstráni.

Oznámenia si uchovávajú príkazy, ktoré mali pri vzniku. Tie však nebudú fungovať, ak už akcia nie je dostupná. Napríklad krátko po prijatí oznámenia na pripojenie sa k hre nemusí príkaz join game (pripojiť sa k hre) fungovať, ak už miesto v hre nie je voľné.

Ako odstránite oznámenia?

Ak chcete odstrániť zvýraznené oznámenie alebo skupinu oznámení, vyberte možnosť Clear all (Odstrániť všetko) v hornej časti centra oznámení alebo stlačte tlačidlo X  na ovládači.

Kto môže vidieť vaše oznámenia?

Oznámenia v centre oznámení sú viditeľné pre všetkých prihlásených používateľov. Ak nechcete, aby sa vaše oznámenia zobrazovali ostatným používateľom konzoly, odhláste sa.

Ako vypnem kontextové oznámenia?

Vyberte položky Settings (Nastavenia) > All Settings (Všetky nastavenia) > Preferences (Predvoľby) > Notifications (Oznámenia). Môžete vypnúť všetky oznámenia alebo vybrať, čo sa má vykonať s jednotlivými oznámeniami konzoly Xbox a aplikácií. Pozrite si článok Prispôsobenie možností predvolieb konzoly Xbox One.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kontextové oznámenia pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku