Zdieľať túto stránku

Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One

Resetovaným, vypnutím a opätovným zapnutím alebo fyzickým odpojením sa konzola Xbox One úplne reštartuje a môže sa vyriešiť mnoho bežných problémov. Tento proces nevymaže žiadne hry ani údaje.

Reštartujte konzolu

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

  Poznámka: Sprievodcu otvoríte stlačením tlačidla Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole.

Fyzicky vypnite a zapnite konzolu

 1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd. Konzola sa vypne.
Tlačidlo Xbox na prednej strane konzoly je zvýraznené.
 1. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox  na konzole alebo tlačidla Xbox  na ovládači.
  Poznámka: Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.

Dôležité: Ak je konzola v režime okamžitého zapnutia, postup uvedený vyššie konzolu úplne vypne. (Režim okamžitého zapnutia alebo schopnosť zapnutia konzoly vyslovením príkazu „Xbox On“ (Xbox, zapni sa) sa povolí až po reštartovaní konzoly.)

Odpojenie a opätovné pripojenie napájacieho kábla konzoly

 1. Vypnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd, kým sa úplne nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel konzoly. Počkajte 10 sekúnd.

  Dôležité upozornenie: Počkajte najmenej 10 sekúnd. Týmto krokom sa zdroj napájania resetuje.

 3. Zapojte napájací kábel konzoly späť.
 4. Stlačením tlačidla Xbox  na konzole zapnite konzolu Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku