Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One

Resetovaným, vypnutím a opätovným zapnutím alebo fyzickým odpojením sa konzola Xbox One úplne reštartuje a môže sa vyriešiť mnoho bežných problémov. Tento proces nevymaže žiadne hry ani údaje.

Reštartujte konzolu v centre napájania

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka Ak sa zdá, že konzola nereaguje, postupujte podľa pokynov v téme Fyzické vypnutie a zapnutie konzoly.

Reštartujte konzolu v sprievodcovi

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, potom prejdite na položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka Ak sa nemôžete dostať do sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, postupujte podľa pokynov v téme Fyzické vypnutie a zapnutie konzoly.

Fyzické vypnutie a zapnutie konzoly

 1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd. Konzola sa vypne.
Tlačidlo Xbox na prednej strane konzoly je zvýraznené.
 1. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox  na konzole alebo tlačidla Xbox  na ovládači.
  Poznámka Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.

Dôležité Ak je konzola v režime okamžitého zapnutia, postup uvedený vyššie konzolu úplne vypne. Režim okamžitého zapnutia alebo schopnosť zapnutia konzoly vyslovením príkazu „Xbox On“ (Xbox, zapni sa) sa povolí až po reštartovaní konzoly.

Odpojenie a opätovné pripojenie napájacieho kábla konzoly

 1. Vypnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd, kým sa úplne nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel konzoly. Počkajte 10 sekúnd.

  Dôležité upozornenie: Počkajte najmenej 10 sekúnd. Týmto krokom sa zdroj napájania resetuje.

 3. Zapojte napájací kábel konzoly späť.
 4. Stlačením tlačidla Xbox na konzole zapnite konzolu Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One, alebo iným problémom?