Zdieľať túto stránku

Zdieľanie skutočného mena v konzole Xbox One

Vďaka funkcii zdieľania skutočného mena môžete osobám vo svojom zozname priateľov oznámiť svoje skutočné meno a umožniť im zdieľať vaše skutočné meno so svojimi priateľmi. Tým si v službe Xbox Live uľahčíte objavenie osôb, ktoré už poznáte.

Zapnutie funkcie zdieľania skutočného mena

Možnosť Zdieľať skutočné meno môžete jednoducho zapnúť a vybrať, ktorí priatelia uvidia vaše skutočné meno. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
Na úvodnej stránke konzoly Xbox One je zobrazený sprievodca Xbox.
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
V sprievodcovi je vybratá ikona nastavení a je zobrazený panel Settings (Nastavenia), ktorý ponúka prístup k položke All Settings (Všetky nastavenia), ako aj možnosť zapnúť alebo vypnúť mikrofón senzora Kinect a vypnúť alebo reštartovať konzolu.
 1. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox je zobrazený panel Settings (Nastavenia) a zvýraznená ikona All Settings (Všetky nastavenia).
 1. Vyberte položku Privacy & online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online).
Na obrazovke hlavných nastavení je zvýraznená kategória Privacy & online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online).
 1. Vyberte možnosť View details & customize (Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť).
Na hlavnej obrazovke kategórie Privacy & online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online) je zvýraznené tlačidlo View details & customize (Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť).
 1. Posúvajte sa doprava, kým sa nezobrazí položka Share my real name (Zdieľať moje skutočné meno).
Je zobrazená obrazovka Customize privacy & online safety (Prispôsobiť ochranu osobných údajov a bezpečnosť online) a spolu s inými oblasťami je viditeľná oblasť Share my real name (Zdieľať moje skutočné meno).
 1. Výberom aktuálneho nastavenia rozbaľte všetky možnosti. Potom vyberte, s kým chcete zdieľať svoje skutočné meno. Všetky účty sú predvolene nastavené na možnosť Block (Blokovať).
Na obrazovke Customize privacy & online safety (Prispôsobiť ochranu osobných údajov a bezpečnosť online) v časti Share my real name (Zdieľať moje skutočné meno) je zvýraznená položka Block (Blokovať).
 1. Svoje skutočné meno môžete zdieľať aj s priateľmi svojich priateľov. Ostatní vás tak budú môcť nájsť, aj keď nepoznajú vašu menovku hráča.

Vypnutie funkcie zdieľania skutočného mena

Funkciu zdieľania skutočného mena môžete kedykoľvek vypnúť podľa postupu v predchádzajúcej časti. V kroku č. 7 vyberte položku Block (Blokovať).

Funkcia zdieľania skutočného mena s priateľmi svojich priateľov

Funkcia zdieľania skutočného mena s priateľmi svojich priateľov vám umožňuje nájsť priateľov, o ktorých ste si nevedeli, že používajú službu Xbox Live. Takisto umožňuje vašim priateľom objaviť vás prostredníctvom spoločného priateľa.

Vyhľadanie priateľov prostredníctvom svojich priateľov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte položku Friends & clubs (Priatelia a kluby).
 2. Vyberte priateľov gamertag a potom vyberte položku View profile (Zobraziť profil).
 3. Posunutím doprava zobrazte, koho váš priateľ sleduje.

Najčastejšie otázky

Ak svoje skutočné meno nezdieľam s osobou v mojom zozname priateľov, ale môj priateľ to robí, môže táto osoba vidieť moje skutočné meno prostredníctvom priateľov svojich priateľov?

Nie. Vaše skutočné meno zostane pred touto osobou skryté bez ohľadu na to, či s ňou váš priateľ zdieľa skutočné mená. Vaša predvoľba má prednosť.

Ako zistím, či niekto vidí moje skutočné meno?

Postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položku Priatelia a kluby.
 2. Vyberte gamertag danej osoby.
 3. Vyberte položku Relationship (Vzťah). V časti Report or block (Nahlásiť alebo blokovať) vyhľadajte tlačidlo Can they see my name? (Vidia moje meno?).

Pomocou neho zobrazíte, či táto osoba vidí vaše skutočné meno a ktorý priateľ zdieľa vaše meno. Ak chcete pre túto osobu zmeniť povolenie na zdieľanie skutočného mena, môžete to spraviť tu.

Môžem niekomu zablokovať zobrazenie môjho skutočného mena, ak nie je v mojom zozname priateľov?

Áno. Ak chcete konkrétnej osobe zablokovať zobrazenie vášho skutočného mena, pridajte ju do svojho zoznamu blokovaných osôb. Urobíte to tak, že na karte hráča tejto osoby vyberiete v časti Report or block (Nahlásiť alebo blokovať) možnosť Block (Blokovať). Pozrite si článok Stlmenie zvuku alebo blokovanie iných hráčov v službe Xbox Live.

Môžu ostatné osoby uvidieť skutočné meno môjho dieťaťa?

Nie. Zdieľanie skutočného mena nie je pre deti dostupné. Tínedžeri môžu skutočné mená zdieľať, ale iba ak toto nastavenie pre ich účet povolí dospelá osoba v rodine.

Ako upravím spôsob zobrazenia svojho skutočného mena?

Spôsob zobrazenia svojho skutočného mena môžete upraviť na stránke account.microsoft.com. Vyberte položku Your info (Vaše informácie), potom položku Edit name (Upraviť meno) a upravte meno podľa svojho priania.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zdieľanie skutočného mena v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku