Postup pri obnovení predvolených nastavení konzoly Xbox One

Zriedkavo môže nastať situácia, keď musíte úplne vymazať a obnoviť svoju konzolu Xbox One, napríklad pri predaji alebo darovaní priateľovi. Môže sa tiež stať, že budete chcieť obnoviť operačný systém konzoly na výrobné nastavenia z dôvodu riešenia problémov, avšak zároveň si ponechať všetky nainštalované hry a aplikácie. Konzola Xbox One poskytuje jednoduchý spôsob ako to urobiť.

Upozornenie: Obnovením predvolených výrobných nastavení konzoly vymažete všetky účty, uložené hry, nastavenia a domáce priradenia konzoly Xbox. Obsah nezosynchronizovaný so službou Xbox Live sa stratí. Vaša konzola sa synchronizuje so službou Xbox Live automaticky, keď je pripojená k službe. Takže aj v prípade, že ste boli chvíľu offline, pred uskutočnením týchto krokov sa budete musieť pripojiť k službe Xbox Live.

Poznámka Ak nasledujúci postup obnovy predvolených výrobných nastavení nemôžete vykonať, pretože na obrazovke nemáte žiadny obraz alebo nemáte prístup k ponuke Nastavenia, môžete túto akciu vykonať aj pomocou súboru načítaného na disk USB flash. Ak chcete získať prístup k súboru a k pokynom, pozrite si článok Postup pri obnovení predvolených výrobných nastavení konzoly Xbox One pomocou disku USB flash. Táto možnosť tiež odstráni vaše hry a aplikácie. Ak je to možné, postupujte preto podľa nižšie uvedených krokov.

Ak ste pripravení na obnovu predvolených výrobných nastavení konzoly, postupujte takto:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém > Informácie o konzole.
  3. Vyberte položku Obnoviť konzolu.
  1. Na obrazovke Obnoviť konzolu? sa zobrazia tri možnosti:
    • Obnoviť a všetko odstrániť. Táto možnosť obnoví predvolené nastavenia konzoly od výrobcu. Všetky používateľské údaje vrátane účtov, uložených hier, nastavení, domácich priradení konzoly Xbox a všetkých hier a aplikácií sa odstránia. Túto možnosť použite pri predaji alebo darovaní konzoly inej osobe. V prípade riešenia problémov použite túto možnosť len ako poslednú voľbu.
    • Obnoviť a ponechať moje hry a aplikácie. Túto možnosť použite ako primárnu voľbu v prípade riešenia problémov. Operačný systém sa obnoví a odstránia sa všetky potenciálne poškodené dáta bez toho, aby sa vymazali vaše hry alebo aplikácie. Vyhnete sa tak nutnosti preberať alebo nanovo inštalovať veľké herné súbory. V niektorých prípadoch, najmä ak problém, ktorý chcete vyriešiť, spôsobuje poškodený herný súbor, môže byť potrebné vybrať možnosť Obnoviť a všetko odstrániť, avšak vždy začnite možnosťou Obnoviť a ponechať moje hry a aplikácie a možnosť Obnoviť a všetko odstrániť si ponechajte ako poslednú voľbu.
    • Zrušiť. Výberom tlačidla Zrušiť opustíte túto stránku. Nedôjde k žiadnej zmene. Toto je bezpečný odchod z tejto obrazovky.

Po vybraní jednej z možností spustí konzola Xbox One proces odstránenia vybraného obsahu a obnovenia predvolených nastavení.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup pri obnovení predvolených nastavení konzoly Xbox One, alebo iným problémom?