Zdieľať túto stránku

Postup pri obnovení predvolených výrobných nastavení konzoly Xbox One pomocou disku USB flash

Poznámka: Ak sa vyskytuje problém s konzolou, ktorý vyžaduje obnovenie predvolených výrobných nastavení, ale nemôžete získať prístup k centrále Settings (Nastavenia) v konzole Xbox One, použite tento postup.

Upozornenie: Použitím tejto metódy na obnovenie predvolených výrobných nastavení konzoly vymažete všetky účty, aplikácie, hry, uložené hry a nastavenia. Obsah nezosynchronizovaný so službou Xbox Live sa stratí. Synchronizácia konzoly so službou Xbox Live sa vykoná automaticky po pripojení k službe.

Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia konzoly pomocou disku USB flash, budete potrebovať nasledovné:

 • Počítač so systémom Windows, s pripojením na internet a portom USB.
 • USB kľúč s minimálne 4 GB miesta, ktorý je naformátovaný na systém súborov NTFS.

Informácie o formátovaní USB kľúča na systém súborov NTFS pomocou počítača nájdete v článku Postup formátovania USB kľúča na systém súborov NTFS v systéme Windows.

Užitočná rada: Väčšina USB kľúčov je od výrobcu naformátovaná na systém súborov FAT32 a treba ich preformátovať na systém súborov NTFS. Formátovaním USB kľúča na účely tohto postupu sa vymažú všetky súbory, ktoré sú v ňom uložené.

Témy

Krok č. 1: V počítači

 1. Pripojte USB kľúč k portu USB na počítači.
 2. Kliknutím na nasledujúci odkaz prevezmite súbor na obnovenie konzoly do svojho počítača. Tento komprimovaný súbor obsahuje súbory potrebné na obnovenie predvolených výrobných nastavení konzoly Xbox One:

  Obnovenie predvolených výrobných nastavení

 3. Kliknutím na tlačidlo Save (Uložiť) uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 4. Komprimovaný súbor rozbaľte tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na súbor a z kontextovej ponuky vyberiete položku Extract all (Rozbaliť všetko).
 5. Skopírujte súbor $SystemUpdate zo súboru .zip na disk USB kľúč.
  Poznámka: Súbory je potrebné skopírovať do koreňového adresára a na USB kľúči by nemali byť žiadne iné súbory.
 6. Odpojte USB kľúč od počítača.

Krok č. 2: V konzole Xbox One

 1. Ak používate pripojenie ku káblovej sieti, odpojte sieťový kábel.
 2. Vypnite konzolu a odpojte napájací kábel, aby ste sa uistili, že je konzola úplne vypnutá.
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Zapojte napájací kábel späť.
 5. Zapojte USB kľúč do portu USB na konzole.
 6. Stlačte a podržte tlačidlo BIND (umiestnené na ľavej strane konzoly) a tlačidlo EJECT (umiestnené na prednej časti konzoly) a potom stlačte tlačidlo Xbox na konzole.
 7. Tlačidlá BINDEJECT podržte stlačené 10 až 15 sekúnd.
 8. Počkajte, kým niekoľko sekúnd po sebe nezaznejú dva tóny zapnutia napájania.
  Poznámka: Ak dva tóny zapnutia napájania nezaznejú do 15 sekúnd, znamená to, že postup zlyhal. Postup zlyhal aj v prípade, ak zaznejú zvuky vypnutia napájania.
 9. Po druhom tóne zapnutia napájania môžete tlačidlá BIND a EJECT pustiť.
 10. Pri reštartovaní konzoly odpojte disk USB flash.
 11. Po reštartovaní konzoly sa zobrazí prostredie digitálneho nastavenia, ktoré vás prevedie obnovením konzoly. Ďalšiu pomoc nájdete v článku Nastavenie konzoly Xbox One.

Poznámka: Reštartovanie konzoly môže trvať niekoľko minút. Ak ste používali káblové pripojenie, pripojte sieťový kábel znova ku konzole. Ak ste konzolu ešte nepripojili na internet, počas inštalácie systému to budete musieť aspoň raz urobiť.

Tlačidlá a zvukové signalizácie

Súčasným stlačením kombinácie tlačidiel BINDEJECT prinútite konzolu vyhľadať aktualizáciu na USB kľúči, pretože konzola hľadá USB kľúč, iba keď ho potrebuje. Tým sa skracuje čas spustenia konzoly v prípadoch, keď tento krok nie je potrebný.

Prvý tón zapnutia napájania zaznie približne 10 sekúnd po zapnutí napájania. Signalizuje, že sa zistila aktualizácia na disku USB. Druhý tón zapnutia napájania signalizuje, že sa súbor s aktualizáciou skopíroval a pripojil. To je dôležité, pretože to potvrdzuje úspešné spustenie procesu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup pri obnovení predvolených výrobných nastavení konzoly Xbox One pomocou disku USB flash, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku