Zistite, ako môžete obnoviť výrobné nastavenia svojej konzoly Xbox One pomocou USB kľúča

Poznámka Ak dôjde v konzole ku chybe, ktorá od vás vyžaduje Obnovenie výrobných nastavení, no nemáte prístup do centra Nastavení vo svojej konzole Xbox One, riaďte sa týmto postupom.

Varovanie Tým, že využijete na obnovu výrobných nastavení svojej konzoly tento spôsob, vymažú sa všetky vaše kontá, aplikácie, hry, uložené hry a nastavenia. Čokoľvek, čo sa nezosynchronizuje so službou Xbox Live, sa stratí. Počas toho, ako je vaša konzola prepojená so službou XBox Live, sa s ňou automaticky zosynchronizuje.

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia svojej konzoly pomocou USB kľúča, bude potrebovať toto:

 • PC s Windowsom s internetovým pripojením a portom USB
 • USB kľúč s minimálne 4 GB voľného miesta naformátovaného na systém súborov NTFS.

Ak máte záujem o informácie o to, .ako naformátovať USB kľúč na systém súborov NTFS pomocou PC, pozrite si tému Formátovanie USB kľúča na systém súborov NTFS vo Windowse.

Užitočný tip Väčšina USB kľúčov býva naformátovaná na systém súborov FAT32 a bude sa musieť preformátovať na systém súborov NTFS. Dbajte na to, že v dôsledku formátovania USB kľúča pomocou tohto postupu sa na kľúči vymažú všetky súbory.

Témy

Krok 1: Vo vašom počítači

 1. Zapojte USB kľúč do USB portu počítača.
 2. Kliknite na nasledujúce prepojenie a stiahnite si do počítača súbor na obnovenie výrobných nastavení. Tento skomprimovaný súbor obsahuje súbory potrebné na obnovu výrobných nastavení konzoly Xbox One:

  Obnovenie výrobných nastavení

 3. Ak chcete súbor s aktualizáciou konzoly vo formáte .zip uložiť do počítača, kliknite na tlačidlo Uložiť.
 4. Ak chcete dekomprimovať skomprimovaný súbor, kliknite pravým tlačidlom na súbor a vyberte v kontextovej ponuke položku Extrahovať všetko.
 5. Skopírujte súbor $systémovej aktualizácie zo súboru formátu .zip file na USB kľúč.

Poznámka Súbory by sa mali skopírovať do koreňového adresára a na kľúči by nemali byť žiadne ďalšie súbory.

 1. Odpojte kľúč od počítača.

Krok 2: V konzole Xbox One

 1. Odpojte sieťový kábel, ak používate drôtové sieťové pripojenie.
 2. Odpojte konzolu a potom odpojte napájací kábel, aby ste sa uistili, že je konzola úplne odpojená.
 3. Počkajte 30 sekúnd a potom znova zapojte napájací kábel.
 4. Zapojte USB kľúč do USB portu konzoly.
 5. Stlačte a podržte tlačidlo ZASUNÚŤ (nachádza sa na ľavej strane konzoly) a tlačidlo VYSUNÚŤ (nachádza sa na prednej strane konzoly) a potom stlačte tlačidlo Xbox na konzole.

Poznámka Na konzole Xbox One S All-Digital Edition sa nenachádza tlačidlo VYSUNÚŤ. Na tejto konzole stačí podržať tlačidlo ZASUNÚŤ (kroky 5 a 6) a potom stlačiť tlačidlo Xbox.

 1. Držte naďalej tlačidlá ZASUNÚŤVYSUNÚŤ na 10 – 15 sekúnd.
 2. Počúvajte, či nezaznejú dva tóny pri zapínaní v rozpätí niekoľkých sekúnd.

Poznámka Ak nezačujete dva tóny pri zapínaní po 15 sekundách, znamená to, že pokus bol neúspešný. Podobne ak začujete tóny pri vypínaní, tiež to znamená, že pokus bol neúspešný.

 1. Po druhom tóne pri zapínaní môžete pustiť tlačidlá ZASUNÚŤVYSUNÚŤ.
 2. Keď sa konzola reštartuje, odstráňte kľúč.
 3. Po reštarte konzoly by ste mali vidieť možnosti digitálneho nastavenia, ktoré vás prevedú obnovením výrobných nastavení konzoly. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pozrite si tému Nastavenie konzoly Xbox One.

Poznámka Reštart konzoly môže trvať aj niekoľko minút. Ak používate drôtové sieťové pripojenie, zapojte sieťový kábel znova do konzoly. Ak ste konzolu ešte nepripojili na internet, budete ju musieť pripojiť aspoň raz počas nastavovania systému.

O tlačidlách a pípaniach

Tým, že stlačíte tlačidlá ZASUNÚŤVYSUNÚŤ naraz, bude konzola musieť hľadať aktualizáciu jednotky USB, keďže konzola hľadá jednotku USB iba vtedy, ak ju potrebuje. Pomáha to skrátiť čas spúšťania konzoly pri všetkých spusteniach, ak sa tento krok nevyžaduje.

Poznámka Na konzole Xbox One S All-Digital Edition sa nenachádza tlačidlo VYSUNÚŤ. Na tejto konzole stačí držať tlačidlo ZASUNÚŤ a primäť konzolu, aby hľadala USB kľúč.

Prvý ton pri zapínaní zaznie asi po 10 sekundách od zapnutia. Signalizuje, že sa zistila aktualizácia na disku USB. Druhý tón pri zapínaní signalizuje, že súbor aktualizácie sa skopíroval a pripojil. Je to dôležité,, pretože sa tým potvrdí úspešné spustenie procesu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zistite, ako môžete obnoviť výrobné nastavenia svojej konzoly Xbox One pomocou USB kľúča, alebo iným problémom?