Video v konzole Xbox One sa zasekáva

Prehľad

Keď konzolu Xbox One pripojíte k televízoru alebo monitoru, bude používať predvolené nastavenia videa vychádzajúce z nastavení televízora alebo monitora. V niektorých prípadoch môžete zmenou týchto nastavení zvýšiť kvalitu obrazu.

Riešenia

Obraz sa zasekáva alebo sa pomaly obnovuje

Ak sa obraz na televízore alebo monitore viditeľne pomaly obnovuje, môže to znamenať, že televízor alebo monitor používa nízku frekvenciu obnovovania. Ak sa tak stane, musíte konzolu Xbox One reštartovať. Postupujte takto:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole cca 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znova zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Tiež sa uistite, že televízor obraz ďalej nespracúva. V televízore sa to často nazýva dynamický kontrast, zlepšenie obrazu alebo frekvencia zreteľného pohybu. Nastavenia televízora HDTV môžete optimalizovať spustením nástroja na kalibráciu televízora.

Spustenie nástroja na kalibráciu televízora HDTV:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Obraz a zvuk.
 3. Vyberte položky Výstup videa > Kalibrovať televízor.
 4. Podľa zobrazených krokov dokončite kalibráciu.

Riešenie problémov s obrazom prijímača AV vo vašom systéme

Ak je konzola Xbox One pripojená k zvukovo-obrazovému prijímaču (AVR), ktorý je pripojený k televízoru, a obraz je pomalý alebo sa zasekáva, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

 1. Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí. Pred spustením ďalšieho zariadenia počkajte, kým sa to predchádzajúce úplne nespustí:
  1. Najprv zapnite televízor.
  2. Ak sa na televízore zobrazí obraz, zapnite prijímač AV.
  3. Zapnite konzolu Xbox One.
 2. Pomocou tlačidla Vstup na diaľkovom ovládači televízora (alebo tlačidiel na televízore) prepnite vstupný zdroj prijímača AV z konzoly a späť (prepnite napríklad zo vstupu HDMI1 na HDMI2 a potom späť na HDMI1).
 3. Reštartujte prijímač AV.
 4. Nastavte pripojenie televízora na port HDMI:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu a potom vyberte položku Systém.
  2. Vyberte položky Nastavenia > Obraz a zvuk > Výstup videa.
  3. Vyberte položku Vernosť videa a presnímanie.
  4. V rozbaľovacom zozname obrazu vyberte položku HDMI.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Video v konzole Xbox One sa zasekáva, alebo iným problémom?