Zdieľať túto stránku

Nastavenia systému konzoly Xbox One

Prehľad

Táto stránka popisuje nastavenia systému v konzole Xbox One. Ak chcete získať prístup k nastaveniam systému, na úvodnej obrazovke sa posuňte doľava, aby sa otvoril sprievodca Xbox, vyberte položku Nastavenia a potom položku Všetky nastavenia.

Nastavenia systému

Nastavenia systému umožňujú získať informácie a ovládať niektoré zo základných spôsobov správania konzoly.

Informácie o konzole a aktualizácie

Tu nájdete informácie potrebné na registráciu a riešenie problémov s konzolou vrátane sériového čísla, identifikátora konzoly, verzie operačného systému, identifikátora zariadenia v službe Xbox Live, informácií o autorských právach a ďalšie.

Názov

Toto tlačidlo umožňuje nastaviť názov zariadenia, ktorý identifikuje vašu konzolu, ak je v rovnakej sieti viacero konzol Xbox One.

Informácie o aktualizácii

Táto časť umožňuje zobraziť informácie, kedy konzola naposledy vyhľadávala aktualizácie a kedy bola nainštalovaná posledná aktualizácia.

Obnoviť predvolené výrobné nastavenia

Táto možnosť odstráni všetky kontá, aplikácie, hry, uložené hry (ktoré sa nezosynchronizovali s ukladacím priestorom typu cloud), nastavenia a potom reštartuje konzolu.

Dôležité: Táto možnosť by sa mala používať zriedkavo a nemala by sa považovať za krok na vyriešenie problému.

Jazyk a umiestnenie

Nastavenie Jazyk a umiestnenie umožňuje zmeniť informácie o zobrazovanom jazyku konzoly. Ak sa presťahujete do iného časového pásma alebo oblasti, mali by ste tu aktualizovať nastavenia konzoly.

Jazyk

Toto nastavenie slúži na ovládanie zobrazovaného jazyka konzoly. Toto nastavenie tiež rozpoznávajú niektoré hry a aplikácie a prispôsobia podľa neho jazykové zobrazenie.

Umiestnenie

Toto nastavenie slúži na ovládanie regiónu konzoly vrátane obsahu v Microsoft Store.

Výber jazyka

Natavenie Výber jazyka určuje, aký jazyk bude použitý na hlasové príkazy.

Čas

Tu môžete nastaviť časové pásmo vašej konzoly.

Časové pásmo

Toto nastavenie určuje časové pásmo, ktoré je nastavené vo vašej konzole.

Automatické nastavenie letného času

Môžete vybrať, aby sa hodiny konzoly automaticky menili pri prechode na letný čas.

Systémový čas

Kým ste pripojení k službe Xbox Live, nastavenie Systémový čas nie je dostupné (a zobrazí sa sivo). Počas pripojenia používa konzola „čas siete“, ktorý sa automaticky získava z časových serverov online. Dve nastavenia času, ktoré môžete zmeniť, ak nie ste pripojení k službe Xbox Live sú Čas a Dátum.

Úložisko

Vymazať hry uložené v lokálnom ukladacom priestore

Tým sa z konzoly vymažú uložené hry. To môže pomôcť, ak sa hra nespustí z dôvodu poškodeného súboru s uloženou hrou.

Vymazať lokálny ukladací priestor konzoly Xbox 360

Tým sa z konzoly vymažú všetky uložené hry v konzole Xbox 360 a váš profil. To môže pomôcť, ak sa hra nespustí z dôvodu poškodeného súboru s uloženou hrou.

Poznámka Po použití tejto možnosti si budete musieť znovu prevziať svoj profil do konzoly Xbox 360.

Interný/externý ukladací priestor

Dlaždice napravo predstavujú úložné zariadenia pripojené k vašej konzole. Zvýraznite zariadenie a stlačte tlačidlo A , aby sa zobrazila ponuka možností.

Súvisiace problémy

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenia systému konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku