Nastavenia systému konzoly Xbox One

Táto stránka popisuje nastavenia systému v konzole Xbox One. Tieto nastavenia umožňujú získať informácie a ovládať niektoré zo základných spôsobov správania konzoly.

Ak chcete zmeniť nastavenia prístupu do systému, stlačením tlačidla Xbox na ovládači otvorte sprievodcu, potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém.

Informácie o konzole

Tu nájdete informácie potrebné na registráciu a riešenie problémov s konzolou vrátane sériového čísla, identifikátora konzoly, verzie operačného systému, identifikátora zariadenia v službe Xbox Live, identifikátor zariadenia a ďalšie.

Názov

Tu môžete nastaviť názov zariadenia, ktorý identifikuje vašu konzolu, ak je v rovnakej sieti viacero konzol Xbox One.

Obnoviť konzolu

Túto možnosť vyberte, keď chcete:

  • Obnoviť a ponechať moje hry & aplikácie: Toto je primárna možnosť pri riešení problémov. Obnoví operačný systém a odstráni všetky potenciálne poškodené dáta bez toho, aby sa vymazali vaše hry alebo aplikácie.
  • Obnoviť a všetko odstrániť: Táto možnosť odstráni všetky kontá, aplikácie, hry, uložené hry (ktoré sa nezosynchronizovali s ukladacím priestorom typu cloud), nastavenia a potom reštartuje konzolu.

    Dôležité: Táto možnosť by sa mala používať zriedkavo a nemala by sa považovať za krok na vyriešenie problému.

Povoliť vylepšené hlásenie chýb

Začiarknite toto políčko, ak chcete odosielať Microsoftu údaje na opravu a zlepšovanie Xboxu One na základe používania a výskytu chýb.

Aktualizácie a stiahnuté položky

Tu uvidíte, či sú k dispozícii aktualizácie konzoly a čas poslednej aktualizácie konzoly. Označte políčka pre možnosti „Aktualizovať moju konzolu“ a „Aktualizovať moje hry a aplikácie“, ak chcete automatické aktualizácie.

Nájdete tu aj možnosti na vzdialené sťahovanie v tejto časti.

Jazyk a umiestnenie

Nastavenia Jazyk a Umiestnenie umožňujú zmeniť informácie o zobrazovanom jazyku konzoly. Ak sa presťahujete do iného časového pásma alebo oblasti, mali by ste tu aktualizovať nastavenia konzoly.

Nastavenie Výber jazykaurčuje jazyk, ktorý sa bude používať na hlasové príkazy, zatiaľ čo nastavenie Jazyk klávesnice určuje jazyk, v ktorom píšete.

Čas

Časové pásmo

Toto nastavenie určuje časové pásmo, ktoré je nastavené vo vašej konzole.

Automatické nastavenie letného času

Môžete vybrať, aby sa hodiny konzoly automaticky menili pri prechode na letný čas.

Systémový čas

Kým ste pripojení k službe Xbox Live, nastavenie Systémový čas nie je dostupné (a zobrazí sa sivo). Počas pripojenia používa konzola „čas siete“, ktorý sa automaticky získava z časových serverov online. Nastavenia času, ktoré môžete zmeniť, ak nie ste pripojení k službe Xbox Live sú Čas a Dátum.

Úložisko

Vymazať hry uložené v lokálnom ukladacom priestore

Tým sa z konzoly vymažú uložené hry. To môže pomôcť, ak sa hra nespustí z dôvodu poškodeného súboru s uloženou hrou.

Vymazať lokálny ukladací priestor konzoly Xbox 360

Tým sa z konzoly vymažú všetky uložené hry v konzole Xbox 360 a váš profil. To môže pomôcť, ak sa hra nespustí z dôvodu poškodeného súboru s uloženou hrou.

Ak potrebujete uvoľniť miesto

Toto nastavenie poskytuje možnosti odinštalovať staré doplnky a zmenšiť niektoré hry.

Napravo sa tiež zobrazí dlaždica, ktorá predstavuje úložné zariadenia pripojené k vašej konzole. Zvýraznite zariadenie a stlačte tlačidlo A . Zobrazí sa ponuka možností.

Zálohovanie a prenos

Toto nastavenie umožňuje zálohovať a obnoviť nastavenia konzoly na externom ukladacom zariadení.

V tomto nastavení môžete tiež vykonať sieťový prenos a zapnúť možnosť sťahovať obsah hry 4K.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenia systému konzoly Xbox One, alebo iným problémom?