Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One v roku 2013

Konzola sa neaktualizuje Ak máte problém s inštaláciou aktualizácie systému konzoly, prečítajte si článok Riešenie problému s aktualizáciou systému konzoly Xbox One.

V zozname nižšie je uvedené číslo aktuálnej verzie operačného systému Xboxu One a funkcie, ktoré boli pridané alebo aktualizované na základe aktualizácií systému v roku 2013.

Vyhľadanie verzie operačného systému konzoly Xbox One:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položky System (Systém) > Console info (Informácie o konzole).
  4. Verzia operačného systému je uvedená v druhom riadku.

Poznámka: Ak práve aktualizujete operačný systém a potrebujete v konzole vyhľadať jeho verziu, naraz potiahnite obidve spúšte a obidva predné tlačidlá na ovládači. Verzia operačného systému je uvedená v poli Zostava v druhom riadku smerom nadol.

Aktualizácie systému v roku 2013

Verzia OS: 6.2.10217.0 (xb_rel_launch.131205-2200)

Dátum vydania

10. 12. 2013

Aktualizácia stability a výkonu

  • rieši problémy niektorých používateľov s aplikáciou SmartGlass pri prechode do a opustení pohotovostného režimu v stave pripojenia,
  • rieši problémy niektorých používateľov s hrami pre viacerých hráčov pri opätovnom pripojení k hrám,
  • rieši problémy niektorých používateľov s nezhodnými oznámeniami,
  • rieši problémy niektorých používateľov s kvalitou panela,
  • zlepšuje televíziu, aktualizácie systému a služby aktualizácie obsahu konzoly Xbox One pri postupnej zmene mierky,
  • aktualizuje ovládač bezdrôtovej siete s cieľom vyriešiť problémy niektorých používateľov s pripojením.

Verzia OS: 6.2.10210.0 (xb_rel_launch 131118-1159)

Dátum vydania

22. 11. 2013

Aktualizácia v deň spustenia predaja

Toto je prvá aktualizácia systému a bude zahŕňať kompletný operačný systém.

Verzia OS: 6.2.9781.0 (xb_rel_flash1307.130829-1800)

Výrobca

Toto je operačný systém nainštalovaný počas výroby.

Iné aktualizácie systému

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One v roku 2013, alebo iným problémom?